Mink-sagen

Minkkommissionens dag 6 - flere centrale embedsmænd afhøres

Hvad skal kommissionen undersøge? Kommissionen skal undersøge forløbet op til og omkring regeringens pressemøde 4. november, hvor Mette Frederiksen sagde, at alle mink skulle aflives. Kommissionen skal blandt andet kulegrave, hvordan regeringen kunne beordre alle mink aflivet uden at have lovhjemmel til det.

 

Dagens afhøringer er slut - her er, hvad vi lærte

 • Et referat fra et møde i regeringens økonomiudvalg 30 september viste, at Statsministeriet allerede her havde interesse for at sende militæret ind og gasse alle mink på dette tidspunkt. 

 • Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz undrede sig over, at han ikke blev inddraget i beslutningen om at aflive alle mink. Det fremgår af en mailkorrespondance mellem ham og Kåre Mølbak.

 • Embedsmand i Sundhedsministeriet Niels Torpegaard vurderer i september 2020, at der er hjemmel til nedslåning af alle mink i Lov om hold af dyr. Den vurdering benytter afdelingschef i Sundhedsministeriet Dorthe Søndergaard sig af, da hun 4. november afsøger, om det er lovligt at slå alle mink ned. Niels Torpegaard fortalte i dag, at hans juridiske vurdering blev foretaget på ti minutter.

 • Regeringens beslutning om minkaflivning 3. november udløser stor forvirring på et opsamlende møde blandt departementernes afdelingschefer dagen derpå. Afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet spørger, om der er hjemmel i epidemiloven, da der ikke er i hans lovgivning. Det afviser afdelingschef i Sundhedsministeriet. Der bliver ikke konkluderet yderligere på hjemmelsspørgsmålet.

Minkkommissionen genoptager sine afhøringer på næste torsdag - vi læses ved.

Senderovitz forundret over manglende inddragelse

En email fra 5. november viser, at Thomas Senderovitz, daværende direktør i Lægemiddelstyrelsen, gerne ville have været inddraget i beslutningen om at alle mink skulle aflives.

Ønsket om at være inddraget kommer måske fordi begrundelsen om at alle mink skulle aflives skete med henvisning til, at fundet af en mutation i mink kunne påvirke vaccinernes effektivitet. 

Thomas Senderovitz skriver i mail til Kåre Mølbak, 5. november 2020: "Jeg blev mildest talt temmelig overrasket over gårsdagens pressebrief og linje."

Kåre Mølbak: "I forhold til mutationer er det vores vurdering, at vi må handle og ikke afvente yderligere forskning på området. Det er også den holdning som WHO og ECDC deler." 

Senderovitz svarer: "Jeg er ikke uenig i beslutningerne - men forundret over , at Lægemiddelstyrelsen ikke var i loop(inddraget, red.)."

- Hvordan har man det som afdelingschef med at hjemmelsgrundlag sejler?

Mødet mellem afdelingschefer 4. november slutter med uklarhed om, hvorvidt der er hjemmel til at slå alle mink ned som regeringen har besluttet på et møde 3. november.

Hvordan har man det som afdelingschef med at hjemmelsgrundlaget sejler efter sådan et møde og at man skal ud at skaffe det?

- Det er et spørgsmål om at finde ud af, om der er hjemmel, og hvis ikke der er, så få etableret det fornødne lovgrundlag, svarer Dorthe Søndergaard. 

En bisidder protesterer over, udspørgerens spørgsmål, som bisidderen mener er ladet. 

Måske var der hjemmel, hvis man spurgte på den rigtige måde?

Ved mødet mellem afdelingscheferne 4. november, dagen efter at minkaflivningen er besluttet, konstaterer afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet Tejs Binderup, at der ikke er hjemmel til aflivning af alle mink.

Af et notat fra mødet fremgår det, at Dorthe Søndergaard til mødet tilføjer, om hjemmelspørgsmålet ikke blot "handler om at spørge på den rigtige måde"

Hvorfor siger du, at hjemmelsgrundlag er et spørgsmål om at spørge på den rigtige måde?

- Vi stod med en ny risikovurdering, så jeg synes, at det var relevant, at de vurderede igen, om de havde hjemmel i egen lovgivning. De havde tidligere ændret deres hjemmelsvurdering, forklarer Dorthe Søndergaard.

Udspørgeren undrer sig over, hvorfor Dorthe Søndergaard fra Sundhedsministeriet udfordrede Miljø- og Fødevareministeriets og Tejs Binderups fortolkning af hjemmel i lov om hold af dyr. 

Havde du og Magnus Heunicke inden KU-mødet 3. november diskuteret hjemmelsspørgsmålet?

- Nej.

Havde du givet indtryk til Heuncike eller flaget over for din departementschef, at der var hjemmel i lov om hold af dyr, og derfor var du nødt til at spørge, om der ikke var hjemmel i lov om hold af dyr?

- Nej, jeg drøftede det heller ikke med departementschefen. Det var ment som et åbent spørgsmål.

Argument om frygt for vacciners effekt ikke med i referat fra KU-møde

På et referat fra sundhedsministeriets ministersekretær efter mødet i KU-udvalget får embedsmændene klarhed over, hvad der er blevet besluttet.

Kort opsamling fra KU-møde om mink. 

 • Beslutning om at slå alle mink ned nu og hurtigt.
 • Bekymring for en vidensasymmetri i forhold til kommunerne i Nordjylland.
 • I kommunikationen vigtigt med forståelse for situationen lokalt og minklandbrugets betydning.
 • Vigtigt med en koordineret udmelding til de internationale organer/fora (ECDC med videre).
 • “For nuværende” ingen mink i DK - ikke endegyldigt slut med minkproduktion.
 • Slå ned i en kombimodel = forsvar + tempo belønning.
 • Frame smitteopsporingen i forhold til vaccinen og dennes effekt. 
 • STYR PÅ FAKTA!
 • Hvor mange mutationer i forhold til hvor mange gensekveteringer? 
 • Er det kun 12 - eller er man holdt op med at tælle?
 • Detektivarbejde i forhold til smittekæderne i Nordjylland og resten af Danmark.
 • Skal vi nu gensekventere alle tests i hele Danmark - eller kun stikprøver?
 • Vigtigt at kunne svare på, hvorfor kun i Nordjylland og ikke andre områder med mink. Og hvorfor netop disse nordjyske kommuner.

Udspørgeren undrer sig over, at det af opsamlingen fra KU-mødet, ikke fremgår som selvstændigt argument, at man skal slå alle mink ned på grund af bekymring for vaccinernes effekt, som Sundhedsministeriets departementschef Per Okkels ellers begrunder nedslåningen med i en sms til Dorthe Søndergaard under KU-mødet. Argumentet om frygt for vaccinernes effektivitet bliver også et tungtvejende argument hos regeringen på pressemødet 4. november. 

- Nej, det er ikke med, konstaterer Dorthe Søndergaard.

Usikkerhed om regeringens beslutning blandt topembedsmænd

4. november mødes en række afdelingschefer for at følge op på koordinationsudvalgsmødet 3. november. Her diskuterer de beslutningen, om at slå alle mink ned. 

Afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet Tejs Binderup rejser på mødet 4. november spørgsmål om hjemmelsgrundlaget for aflivning af miink, idet man hidtil kun havde aflivet mink i smittede farme i risikozonerne omkring smittede farme. 

Annemette Lyhne fra Justitsministeriet konkluderer, at der på mødet var usikkerhed om, hvorvidt regeringen havde besluttet, at der skulle være et permanent forbud mod mink. Dette spørgsmål måtte afklares, før det gav mening at tale mere, står der i notatet.

Mødet blev herefter afsluttet. 

Departementschef på afgørende møde: Alle mink skal slås ned af hensyn til vacciner

Udspørger Jakob Lund Poulsen retter blikket mod mødet i regeringens koordinationsudvalg 3. november om aftenen. 

Dorthe Søndergaard sidder, kort inden mødet går i gang, med hendes nærmeste overordnede Katrine Kaldahl, departementschef Per Okkels og sundhedsminister Magnus Heunicke.

Hun når ikke at læse bilagene til materialet, men går hjem, i det mødet starter, med vished om, at man enten vælger en hel afvikling af minkerhvervet eller en dvalemodel, hvor man lader avlsdyrene overleve. I stedet vælger man på koordinationsudvalget en tredje model - en nedslåning af alle mink, men ikke en nedlukning af erhvervet.

- Alle mink skal slås ned af hensyn til vaccinerne, skriver Okkels i en sms til mig undervejs, siger Søndergaard.

- Det er atypisk, at man vælger en tredje model, uden at vi får sagen tilbage, siger Søndergaard.

Statsministeriet mente, at tempoet i aflivning gik for langsomt

3. december 2020 om aftenen besluttede regeringen i koordinationsudvalget at aflive alle mink. Tidligere på dagen klokken 14.45 blev der afholdt et møde mellem departementschefer og afdelingschefer, hvor også Dorthe Søndergaard deltog. 

Mødet blev ledt af Statsministeriets departementschef Barbara Berthelsen. Mødet skulle munde ud i at levere materiale til koordinationsudvalgets møde om aftenen. Her drøftede man smittesituationen i Nordjylland og en eventuel nedslåning af mink her, samt hvordan man hidtil havde håndteret smitte i mink. Statsministeriet udtrykte en stor bekymring over risikovurderingen. 

- Statsministeriet var bekymret over tempoet. De mente, at det gik for langsomt med aflivningen, siger Søndergaard. 

Ved mødet kom det frem, at der kunne være lovgivningsmæssige udfordringer ved nedslåning af alle mink i Nordjylland.

Hvis nogen af de initiativer krævede lovgivning, var der så en følgeslutning, at andre initiativer også krævede lovgivning? 

- Nej, det var der ikke nogen følgeslutning på, siger Søndergaard.

Advarede nogle i Miljø- og Fødevareministeriet om hjemmel? 

- Det husker jeg ikke, siger Søndergaard.

Statsministeriet bestiller sag om "mink i fremtiden"

En sms-korrespondance mellem Dorthe Søndergaard og Tejs Binderup fra 30. oktober fremvises nu. Her skriver Dorthe Søndergaard: "STM (Statsministeriet, red.) har bestilt sag om mink i fremtiden". 

Det er sandsynligvis udviklingschef i Statsministeriet Pelle Pape, der henvender sig, siger Søndergaard, og sms'en får hende til at igangsætte en risikovurdering hos SSI. En risikovurdering, der 3. november konkluderer, at "en fortsat minkavl under en igangværende covid-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge covid-19 med vacciner."

Tejs Binderup sender om morgenen en mail, som Dorthe Søndergaard er cc på 3. november, hvor han understreger, at der skal skabes retlig hjemmel, hvis det besluttes, at alle mink slås ned. 

Dorthe Søndergaard siger, at hun ikke får sendt mailen videre i systemet.

Forvirring om hjemmel på dagen, hvor der er pressemøde

Vi hopper et godt stykke hen i tiden til 4. november. Det er dagen efter, at regeringen på et koordinationsudvalgsmøde har besluttet, at alle mink skal aflives.

Her mødes flere af ministeriernes afdelingschefer. De skal forholde sig til, at regeringen ikke valgte en af de to modeller, som blev indstillet i materialet, der skulle danne grundlag for koordinationsudvalgets beslutning. 

- De har valgt en tredje model, og derfor nævner Tejs Binderup, at de i Miljø- og Fødevareministeriet ikke mener, at de har hjemmel til at slå mink ned. Tejs spørger, om der er hjemmel i epidemiloven. Det siger jeg, at de ikke har. Der bliver ikke konkluderet yderligere på hjemmelsspørgsmålet, fortæller Søndergaard.

En afdelingschef fra Justitsministeriet spørger efter mødet Dorthe Søndergaard, hvorfor Tejs Binderup taler om epidemiloven. Hun regner underforstået med, at der er hjemmel i lov om hold af dyr.

Dorthe Søndergaard finder vurderingen fra Niels Torpegaard frem og gør brug af den.

Han har i slutningen af september på ti minutter vurderet, at der er hjemmel i paragraf 30 i lov om hold af dyr. 

Op ad bakke at finde hjemmel i epidemiloven

Dorthe Søndergaard er i dialog med afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet Tejs Binderup 24. september. De leder begge efter hjemmel til aflivning af mink, og Tejs Binderup har afvist, at der i miljø-og fødevarelovgivningen er hjemmel. 

Derfor skriver Dorthe Søndergaard en mail til sine kolleger i sundhedsministeriet 24. september:

"Hvis Fødevarestyrelsen skal anbefale en nedslagtning af mink på grund af risiko for, at virus via mink muterer til noget rigtig træls (Tejs' udtryk), så har de brug for noget mere håndfast om risikoen fra SSI, hvis deres hjemler til nedslagtning og ringnedslagtning skal bruges. Så kan ssi være mere konkrete? Kan de sætte tal på risikoen? Er der hjemmel i epidemiloven til at slå mink ned, fordi der er en risiko for at de smitter mennesker?"

Frederik Enelund fra Sundheds- og Ældreministeriet svarer: "Jeg tænker umiddelbart nej. Men måske 12 stk. 4 kombineret med ekspropiation."

Ansat i Sundhedsministeriet Mette Heydenreich skriver: "Kære Dorthe. Det er nok meget op ad bakkke. Første bud er § 12 stk 4 i epidemiloven, mener dog ikke, at hjemlen er klar nok til dette ret indgribende formål."

Afhøring af sidste vidne i gang

Efter en veloverstået frokostpause er det tid til afhøring af sidste vidne i dag.

Det er Dorthe Eberhardt Søndergaard, der var afdelingschef i Sundheds- og Ældreministerie fra 2012 til februar 2021. I dag er hun vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Udspørger Jakob Lund Poulsen starter med at spørge om ministeriets holdning til den støt stigende smitte i minkbesætninger i september 2021. 

- Det går pænt hurtigt i september, så der er en bekymring for, at det blusser om. Står klart, at den hidtidige inddæmningsstrategi ikke har været nok, siger Søndergaard.

Frokostpause

Der er frokostpause på Retten i Frederiksberg indtil næste afhøring 13.10. 

- De vælger stor model på absurd dårligt beslutningsgrundlag

Da det 3. november 2020 går op for embedsmændene i Finansministeriet, at det besluttes at aflive alle mink, forbløffer det flere embedsmænd.

Casper Dahlmann skriver: Læste lige med - vild sag, de kommer til at vælge den store model. 

Hans overordende Asbjørn Brink svarer: Ja, på absurd dårligt beslutningsgrundlag.

Beslutningsgrundlaget er den række af bilag, der leveres til mødet i Koordinationsudvalget, hvor beslutningen om at aflive alle mink træffes.

Dahlmann kan ikke huske, hvad han mente om, at de "vælger den store model".

Advaret om krav om ny lovgivning

En embedsmand i Miljø- og Fødevareministeriet advarer 2. november Casper Dahlmann om, at der skal ny lovgivning til, hvis man på regeringens koordinationsudvalgsmøde 3. november vedtager en model for minkavlerne, "hvor man ikke får lov at genindsætte mink i 2021".

En genindsættelse, der vil forudsætte, at minkene i første omgang er blevet aflivet. 

Embedsmanden skriver til Dahlmann:

- Opdraget fra vores minister/departementschef er, at der skal en sag til regeringen hurtigst muligt, helst i denne uge. I det udkast, som jeg foreløbigt har set, bliver der foreslået en kompensationsmodel til minkavlere, der ikke får lov til at genindsætte mink i 2021. Det vil kræve ny lovgivning med videre.

Casper Dahlmann noterer sig advarslen, men han understreger også, at han ikke i større omfang bliver involveret i forberedelsen af materialet til Koordinationsudvalgsmødet 3. november, hvor det besluttes at slå alle mink ned.

Fremgår det klart, at aflivning af alle mink vil kræve lovændringer?

Efter at man på et møde i regeringens økonomiudvalg 30. september har overvejet at "gasse" alle mink, forbereder Casper Dahlmann sammen med en række andre embedsmand et udkast til et notat - et såkaldt cover - til et møde i regeringens coronaudvalg, hvor forskellige måder at håndtere minksmitten på skal diskuteres. 

Souschef i Finansministeriet Asbjørn Brink skriver i den forbindelse en mail til Casper Dahlmann 30. september 2002: Kom lige i tanke om, hvorvidt det af cover fremgår klart, at der er lovhjemmel til den indstillede model (aflivning af raske mink i risikozoner, red.) og måske skrive, at den udvidede model med aflivning af alle mink sandsynligvis vil kræve lovændringer.

Den tilføjelse til coveret bakker Casper Dahlmann op om. 

Da afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet Tejs Binderup modtager det reviderede udkast til coronaudvalgsmødet, svarer han i en mail, at en beslutning om mere nedslagtning eventuelt vil skulle hjemles i epidemiloven. 

Tidligere kom det frem i dag, at man i Sundhedsministeriet ikke vurderede, at der var hjemmel til aflivning af alle mink i epidemiloven. 

Mail viser lyst til at gasse alle mink i september

Et referat fra et møde i regeringens økonomiudvalg 30 september viser, at man allerede her havde interesse for at aflive alle mink i september. 

Efterfølgende sender afdelingschefen i Finansministeriet, Martin Ulrik Jensen, nemlig et tilbageløb - et slags referat - til en række embedsmænd. Herunder Casper Dahlmann.

"Tilsyneladende meget tæt på, at STM (Statsministeriet eller statsministeren, red.) sendte militæret ind for at gasse alle mink i aften.

Mvh. Kristoffer Schaldemose, departementschefsekretær, Finansministeriet."

Dahlmann spørges direkte ind til, om Mette Frederiksen deltog ved mødet. Det ved han ikke. 

Økonomiudvalgets medlemmer:

Finansministeren (formand)
Social- og ældreministeren
Skatteministeren
Klima-, energi- og forsyningsministeren
Erhvervsministeren
Beskæftigelsesministeren

Vil forholde sig mere seriøst til scenarie om aflivning

Casper Dahlmann er cc på en mail fra Asbjørn Brink, souschef i Finansministeriet fra 26. september. Her skriver Brink, at man nu vil forholde sig mere seriøst til et scenarie, hvor alle mink aflives.

"Vi er ikke gået dybt ind i drøftelsen om økonomien, tidshorisonten (Fødevarestyrelsen skønner, at det vil tage et halvt til et år af aflive dem - virker absurd) og lovhjemlen, det kræver lovændring at aflive minkene + forbyde import af nye mink. Det gør vi nu med henblik på hurtigt at kunne forelægge beslutningsoplæg i tilfælde af, at myndighederne skulle anbefale hel eller delvis aflivning af mink i Danmark."

Embedsmand fra Finansministeriet i vidneskranken

Næste vidne har taget plads i vidneskranken. Det er Casper Dahlmann, fuldmægtig i finansministeriet i afdelingen for klima, grøn økonomi og EU.

16. juni modtager han første gang en mail fra Statsministeriet, hvor det beskrives, at der er fundet covid-19-smitte. 

- Er aflivning af mink proportionalt?

Niels Torpegaard bliver i forbindelse med Folketingets åbningsdebat 8. oktober afkrævet et svar af embedsmand i Statsministeriet Johan Bülow om, hvorvidt aflivning af mink er proportionalt. 

Torpegaard sender forespørgslen videre til Miljø- og Fødevareministeriet, da de er rette til at svare, fortæller han. Han afklarer imidlertid, at der ikke er hjemmel i epidemiloven. 

Afhøringen af Torpegaard er allerede slut efter blot 50 minutter, hvilket kan forklares med, at Torpegaard stopper i Sundhedsministeriet 23. oktober 2020. 

Næste afhøring begynder 10.45 med Casper Dahlmann fra Finansministeriet.