Operation X

Advokat mister sin bestalling efter afsløring i 'Operation X'

I 2019 afslørede 'Operation X', at en advokat var involveret i et firma med lyssky aktiviteter. Nu har Advokatnævnet afsagt kendelse i sagen mod ham.

Den nu tidligere advokat Sten Sørensen har ført sin sidste sag.

Advokatnævnet offentliggjorde denne uge en kendelse, som fratager Sten Sørensen retten til at drive advokatvirksomhed.

Advokaten kom i offentlighedens søgelys for to år siden, da 'Operation X' afslørede ham i et tæt samarbejde med en tidligere bedrageridømt mand.

Via firmaet P Finans solgte bedrageren tilsyneladende attraktive investeringer til gældsplagede danskere, som blev stillet i udsigt, at de kunne blive gældsfri inden for en kort årrække.

Sådan gik det dog langtfra for kunderne, der i stedet for at blive gældfri endte med en endnu større gæld - nu også til SKAT.

Skatteadvokatens ulovlige fidus

Det var her, den nu tidligere skatteadvokat Sten Sørensen kom ind i billedet: Han kunne hjælpe kunderne med at føre en sag imod SKAT.

I den forbindelse anmodede han om 3,2 millioner kroner i såkaldt "omkostningsgodtgørelse", som er en ydelse, advokater kan få af det offentlige for at føre sager mod SKAT.

Det er dog en betingelse for at kunne få omkostningsgodtgørelse, at kunden selv betaler halvdelen af advokatregningen, og det gjorde flere af de gældsplagede kunder ikke.

Dermed modtog Sten Sørensen omkostningsgodtgørelsen i strid med reglerne, og det er på den baggrund, at Advokatnævnet nu fratager ham retten til at være advokat.

Nævnet fastslår, at Sten Sørensen har "misbrugt en offentlig tilskudsordning" og i øvrigt groft tilsidesat god advokatskik. De bemærker desuden, at Sten Sørensen systematisk har anført alt for højt salær for at føre sagerne.

'Operation X' konfronterede i 2019 Sten Sørensen med kundernes manglende betaling og hans misbrug af offentlige midler i forbindelse med omkostningsgodtgørelse.

Dengang påstod Sten Sørensen, at selvom de gældsplagede kunder ikke havde betalt ham salær, så havde de forpligtet sig til at betale senere hen.

- Hvis de ikke har betalt, er du slet ikke berettiget til den godtgørelse, sagde Morten Spiegelhauer til advokaten, da han traf ham nær hans kontor i 2019.

- Det er jeg ikke enig i. Det er en misforståelse af reglerne, svarede Sten Sørensen dengang.

Bøder og politianmeldelser

Det er ikke første gang, at Sten Sørensen er i karambolage med Advokatrådet. I 2012, 2014, 2017 og 2018 har han fået bøder for forskellige forseelser.

I forbindelse med 'Operation X's afsløringer indklagede Advokatrådet ham for Advokatnævnet og meldte ham i samme omgang til politiet.

- Det er helt og aldeles uacceptabelt, at en advokat misbruger en offentlig ordning, og derfor er vi tilfredse med, at Advokatnævnet nu har fulgt rådets påstand og frakendt Sten Sørensen retten til at virke som advokat, skriver formanden for Advokatrådets tilsynsudvalg, Karen Wung-Sung, til TV 2.

Det skete ifølge Advokatnævnet blot fire gange sidste år, at advokater fik frakendt deres bestalling.

- Det er den strengeste straf, du som advokat kan få, men sagen taget i betragtning mener vi, at det er den rigtige afgørelse, at Sten Sørensen ikke længere får lov at udøve advokatvirksomhed, siger Karen Wung-Sung.

Sidste punktum er ikke sat endnu

Theis Dylsing var en af kunderne i firmaet P Finans. Han er blevet afhørt af politiet om både Sten Sørensen og den dømte bedragers rolle.

- Det er rart at se, at myndighederne endelig er kommet frem til den samme konklusion, som vi fik fremlagt i programmet, siger Theis Dylsing.

Sten Sørensen har indbragt afgørelsen for retten, som nu skal vurdere, om de er enige i Advokatnævnets kendelse.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Sten Sørensen, men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.