Støjberg for Rigsretten

Rigsretssagens dag 16: Her er tre ting, vi lærte

Hvad skete der? Tirsdag var 16. dag ud af 38 planlagte retsdage i rigsretssagen mod Inger Støjberg. Hun er tiltalt for at have overtrådt ministeransvarlighedsloven i 2016.

Hvad var på programmet? Afhøringen af et meget centralt vidne, Jesper Gori. Han var kontorchef i Udlændinge- og Integrationsministeriet, da den ulovlige instruks kom ud. Den tidligere kontorchef blev af Instrukskommissionen fremhævet som en af de fem embedsmænd, der kan drages til ansvar i sagen.

Tre ting, vi lærte i dag

Rigsretssagen 16. dag er nu ovre, og afhøringerne af centralvidnet Jesper Gori fortsætter i morgen. Her er tre ting, vi kan tage med os fra i dag:

  1. Jesper Gori gentog, hvad han har sagt tidligere: For ham var ministernotatet "dødt og borte" og uden relevans, efter Inger Støjberg havde godkendt det i F2. Noget, anklagerne helt bestemt kan bruge i sagen. Det klart mest alvorlige angreb på Støjbergs forklaring i sagen ifølge TV 2s politiske analytiker Peter Lautrup-Larsen. 
  2. Den tidligere kontorchef kaldte gentagne gange ministernotatet for "en model" til ministeren. Selvom modellen ikke indeholdt egentlige juridiske overvejelser omkring eksempelvis hensyn til internationale konventioner og derfor reelt ikke kunne bruges som model for adskillelsen.
  3. Jesper Gori fortalte, at han først i 2017 blev opmærksom på, at Inger Støjberg havde godkendt notatet i systemet. Det er noget, forsvaret formentlig har lagt mærke til og vil bore i, når afhøringerne fortsætter i morgen. 

Afhøringen af Jesper Gori er slut - fortsætter i morgen

Rigsretten slutter for i dag. Afhøringen af den tidligere kontorchef fortsætter i morgen onsdag. 

Anklager fortsætter i sporet af gamle mails

Anklager Anne Birgitte Gammeljord fortsætter i mailsporene fra de pågældende måneder i begyndelsen af 2016 og læser en række mails op for Jesper Gori, som han skal forholde sig til. 

Desuden beder hun ham forklare en række godkendelsesprocesser omkring instruksen i det interne journalsystem i ministeriet, F2. 

Vidne skal forklare sin rolle i en række mails afsendt i perioden

Anklageren spørger lige nu Jesper Gori ind til en række mails, der er blevet afsendt i perioden omkring pressemeddelelsens udgivelse.

Det gælder blandt andet en mailkorrespondence mellem Jesper Gori og Ditte Kruse Dankert, kontorchef i Udlændingestyrelsen, fra 17. februar.

I mailsene er der tvivl om hvilken ordning, der er gældende, når det kommer til at adskille asylparrene.

Vidne i mail: - Det blev den hårde model

Efter pressemeddelelsen kom ud, sendte Jesper Gori en mail til fuldmægtig i ministeriet Anna-Sophie Saugmann, hvori han skriver: "Det blev den hårde model". 

Anklageren vil gerne vide, om mailen skal forstås som en accept af, at hans "model" var blevet skrottet til fordel for en adskillelsesmodel uden nogen undtagelser.

Men det, mener Jesper Gori, må blive en efterrationalisering, for han kan ikke huske præcis, hvad han mente med mailen, der blev sendt for mere end fem år siden. 

- Men i det øjeblik, jeg bliver bekendt med pressemeddelelsen, bliver jeg i tvivl om, hvad virkeligheden nu er, siger han. 

Jesper Gori kan ikke afvise, at pressemeddelelsen har fået ham til at tænke, at adskillelserne nu var blevet besluttet at håndhæves uden undtagelser.

Afhøringen genoptages

Rigsretten genoptager afhøringen af Jesper Gori efter en frokostpause.

Rigsretten holder pause - vender tilbage klokken 13.15

Der er nu en halv times pause i afhøringen af Jesper Gori. Livebloggen vender tilbage klokken 13.15.

- Jeg bliver pludselig noget usikker på, hvad vi havde mellem hænderne

Jesper Gori var ikke inde over udsendelsen af pressemeddelelsen, siger han.

Da pressemeddelelsen kom 10. februar 2016, lignede den på ingen måde det, der var den oprindelige model for adskillelse af parrene, fortæller Jesper Gori. 

Derfor blev han "noget usikker" på, hvordan adskillelsesordningen pludselig var kommet til at se ud. 

Den model, der var blevet lavet, havde nemlig "ikke samme udseende" som pressemeddelelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, lyder det fra Jesper Gori. Og det undrede ham, for det var ikke hans opfattelse inden pressemeddelelsen, at adskillelsen af parrene skulle ske uden undtagelser:

- Og så kommer der så en pressemeddelelse, der fremstår fuldstændig undtagelsesfri. Og jeg bliver pludselig noget usikker på, hvad det så er, vi har mellem hænderne.

Vidne gentager det, der kan blive et problem for Støjberg: - Notatet var dødt og borte

Den tidligere kontorchef gentager, hvad han tidligere har sagt om ministernotatet og Støjbergs officielle godkendelse af det 9. februar 2016. 

For ham var notatet nemlig uden relevans på det tidspunkt, fordi han på mødet havde forstået det sådan, at ministeren absolut ville have en undtagelsesfri adskillelse af parrene:

- Det var på det her tidspunkt bestemt min opfattelse, at det her ikke længere havde nogen relevans. Så for mig var det dødt og borte. Det var det, siger han i Rigsretten tirsdag. 

Jesper Gori har også tidligere på året modsagt Inger Støjberg i sagen, da han også dengang udtalte, at ministernotatet, som Støjberg godkendte 9. februar 2016, var "dødt og borte". 

Støjberg selv har kaldt notatet for "et fuldstændigt centralt dokument i sagen", fordi det beviser, at hun accepterede, at adskillelsen af asylpar skulle være med undtagelser – og adskillelsen ville i så fald være lovlig. 

Men Gori opfattede altså accepten som en teknisk lukning af sagen i det interne system, ministeriet anvender – og ikke som en endelig accept af, at adskillelsen skulle ske med undtagelser.

Snakkede ikke om den berømte pressemeddelelse, dagen før den blev udsendt

10. februar 2016 udkom den omdiskuterede pressemeddelelse med overskriften "Inger Støjberg stopper indkvartering af barnebrude på asylcentre". 

Anklageren vil gerne vide, om Støjberg, Mark Thorsen, Uffe Toudal og Jesper Gori vendte indholdet af pressemeddelelsen ved mødet 9. februar på ministerkontoret.

Men det afviser Gori. I stedet var det kun drøftelser om selve adskillelsesordningen og ikke pressemeddelelsen, der var oppe at vende.

Efter mødet var aftalen mellem mødeparterne, at Jesper Gori skulle gå direkte ned i Justitsministeriet for at klarlægge, om det var lovmæssigt muligt at adskille parrene uden nogen former for undtagelser.

Mødet på ministerkontoret: - Modellen var ikke, som Støjberg ville have den

Anklageren spørger ind til et møde, der blev afholdt mellem blandt andre daværende departementschef Uffe Toudal, Mark Thorsen, Jesper Gori og Støjberg på ministerkontoret.

- Jeg kan ikke gengive dramaturgisk, hvad der skete. Det ligger det simpelthen for langt tilbage til. Men jeg husker, at jeg får ordet og bliver bedt om at tegne ordningen op. Altså den model, vi har lavet, siger Jesper Gori, som også fortæller, at han har taget modellen med til alle mødedeltagerne i papirudgave.

Her tilkendegiver Inger Støjberg så ifølge Jesper Gori, at modellen for adskillelsen af parrene ikke er, som Støjberg ville have den. 

- Vi kommer ind med en ordning, som jeg forstår flugter nogenlunde med det, ministeren gerne ville have. Det var en ordning, hvor vi går til kanten af det, vi kan i forhold til vores internationale forpligtelser, siger Gori.

Derfor blev "modellen" ifølge Jesper Gori lagt til side, fordi ministeren ønskede, at alle par skulle adskilles – altså en ordning helt uden undtagelser. 

Var ministernotat retningsvisende eller bare "en model til ministeren"?

Jesper Gori forklarer flere gange, at han ikke mener, ministernotatet skal tillægges nogen betydelig vægt i forhold til beslutningen om at adskille asylparrene.

I stedet mener han, at notatet blot var "en model til ministeren", som ikke nødvendigvis skulle være retningsvisende for arbejdet i Udlændingestyrelsen. 

- Det var ikke på baggrund af det her papir, man skulle administrere det her område, siger han til anklageren. 

Skulle adskillelsesordningen have en "kattelem" eller ej?

Rigsretten genoptager nu afhøringen af Jesper Gori efter en kort formiddagspause.

Hidtil har anklager Anne Birgitte Gammeljord spurgt Jesper Gori meget detaljeret om hele forløbet omkring det berømte ministernotat, der lige nu er det vigtigste forsvar for Inger Støjberg. 

Et notat, Jesper Gori var med til at skrive i begyndelsen af 2016. 

Anklageren spørger nu ind til brugen af ordet "kattelem" i diskussionerne af den ordning, der skulle adskille asylparrene – altså hvorvidt ordningen skulle laves med eller uden undtagelser. 

Blandt andet spørger hun ind til en række møder mellem blandt andre Gori selv, Støjberg og tidligere spindoktor Mark Thorsen, hvor de efter sigende skulle have diskuteret, om det var nødvendigt med en såkaldt "kattelem". 

Jesper Gori forklarer, at første gang han blev bedt om at forholde sig til, om ordningen skulle laves undtagelsesfri eller ej, var ved et møde 9. februar 2016. Et spørgsmål, han husker, han blev meget overrasket over. 

- Jeg kan ikke afvise, at jeg kan have sagt, at der var meget vide rammer. Men min hensigt har ikke været at sige, at man kunne have en ordning uden undtagelser, siger han i Rigsretten.

- Vi havde ikke konkrete asylpar oppe at vende

Jesper Gori bliver nu spurgt, om der under udarbejdelsen af ministernotatet i begyndelsen af 2016 allerede var helt konkrete asylpar med i overvejelserne.

Men det afviser den tidligere kontorchef umiddelbart:

- Vi havde ikke konkrete par oppe at vende, svarer han Anne Birgitte Gammeljord.

Rigsretten holder herefter en kort pause.

Forløbet om det omdiskuterede ministernotat bliver gennemgået

Jesper Gori bliver af anklageren spurgt om hele forløbet omkring ministernotatet, der blev færdigt i februar 2016, og som den tidligere kontorchef udarbejdede.

Anklageren spørger blandt andet ind til en række bemærkninger, der er skrevet ind i notatet. Hun beder Jesper Gori bekræfte, at flere af de bemærkninger er skrevet af Lykke Sørensen, den daværende afdelingschef i Udlændingeministeriet. Det kan Jesper Gori bekræfte.

Lykke Sørensen er også en af de fem embedsmænd, Instrukskommissionen peger på som en, der kan drages til ansvar i sagen. 

- Vi overvejede, om parrene skulle adskilles på samme eller hver sit center

Jesper Gori begynder at skrive på det omdiskuterede ministernotat 27. januar 2016, og anklager Anne Birgitte Gammeljord spørger ham meget detaljeret ind til hele forløbet, fra Gori begyndte at skrive notatet, til det blev færdigt i februar.

Hun spørger blandt andet ind til, hvilke overvejelser der var i forbindelse med at adskille parrene.

Jesper Gori svarer, at spørgsmålet om "intensitet" i adskillelserne var med i overvejelserne fra begyndelsen. Det gælder blandt andet, hvordan man skulle adskille parrene, og om de skulle indkvarteres på forskellige eller samme asylcenter.

Gori og Støjberg "var meget tætte"

Forholdet mellem Jesper Gori og Inger Støjberg var meget tæt. Sådan lød det her til morgen fra den tidligere udlændinge- og integrationsminister selv i et interview på TV 2 NEWS.

Jesper Gori deltog blandt andet ved alle samråd med Støjberg, mens hun var udlændinge- og integrationsminister.

Vidne skrev det notat, der i dag er Støjbergs vigtigste forsvar

Jesper Gori var med til at udarbejde det berømte ministernotat, der i dag fungerer som Inger Støjbergs helt centrale forsvar i sagen.

Notatet er særligt vigtigt for Støjberg, fordi hun med sin godkendelse af det har givet udtryk for, at der skulle ske nogle undtagelser i adskillelserne. På trods af notatets væsentlighed i sagen, skulle der alligevel gå fire år, før notatet blev nævnt.

Under Instrukskommissionens afhøringer sidste år udtalte Jesper Gori, at notatet var "dødt og borte". Dermed opfattede han det ikke, som at Støjberg havde godkendt det.

For anklagerne i sagen er det helt afgørende, at Jesper Gori vil gentage den opfattelse i Rigsretten i dag.

Dagens vidne tilsidesatte sin sandhedspligt, vurderer Instrukskommission

I kommissionens rapport fra april lyder det, at Jesper Gori i sit embede tilsidesatte sin sandhedspligt - og med sådan en karakter, at han kan drages til ansvar i sagen om den ulovlige instruks. En instruks, der skulle adskille alle asylpar, hvoraf den ene var mindreårig.

Godmorgen. Afhøringen er nu i gang – og dagens vidne er helt central

Afhøringen i Eigtveds Pakhus begyndte klokken ni.

Det er i dag den tidligere kontorchef Jesper Gori, der skal afhøres. Jesper Gori er en af de i alt fem embedsmænd, som Instrukskommissionen tilbage i april vurderede kunne stilles til ansvar i sagen om adskillelse af asylpar.

Har du brug for en genopfriskning i sagen? Her kan du læse TV 2s tidligere optaksartikel og blive klogere på, præcis hvad Støjberg-sagen handler om.