Mink-sagen

Minkkommissionens dag 2 - I dag afhøres Søren Brostrøm

Hvorfor er det vigtigt? Kommissionen skal undersøge forløbet op til og omkring regeringens pressemøde 4. november, hvor Mette Frederiksen sagde, at alle mink skulle aflives. Kommissionen skal blandt andet vurdere, om der var lovhjemmel, da regeringen traf beslutningen om, at alle mink skulle slås ihjel.

I dag blev Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm blandt andet afhørt.

Tak for i dag

Afhører og bisiddere har ikke flere spørgsmål til Paolo Perotti, og fjerde og sidste afhøring i dag er dermed slut. Minkkommissionen genoptager afhøringerne 14. november.

Stab i statsministeriet kendte til hjemmeludfordring en dag inden statsministeren

Mette Frederiksens stab blev orienteret klokken 11.56 7. november om en hjemmelsudfordring. Det viser en fremlagt mail med nye detaljer om, hvornår Mette Frederiksens nærmeste medarbejdere skriftligt blev orienteret om det manglende lovgrundlag. 

Her skriver embedsmanden Casper Borch til en række andre medarbejdere i Statsministeriet, herunder Mette Frederiksens ministersekretær Anders Kappel: 

"Kære alle. Miljø- og Fødevareministeriet har ringet og varslet et hasteforslag om midlertidigt forbud mod mink, herunder med hjemmel til at slå mink ned i hele landet samt med hjemmel til ekspropriation". 

Mette Frederiksen blev søndag 8. november klar over, at instruksen til minkavlerne var ulovlig. 

Ikke min opgave at fortælle om manglende lovhjemmel

Efter at det står klart, at der mangler lovhjemmel, ender Miljø- og Fødevareministeriet med at være ministeriet, der skal udarbejde en lov, der skal give hjemmel til at slå alle mink ned. 

- Da det står klart, sætter jeg det i værk i samarbejde med veterinærkontoret. 

Fagkontoret i Miljø- og Fødevareministeriet med Paolo Drostby i spidsen overtog derefter opgaven med at skrive det. 

Retschef Paolo Perotti anså det ikke for at være hans opgave at sige til daværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen, at lovgrundlaget manglede.

Men Perotti vil ikke sige, om han mener, at ministeren har været særlig godt rådgivet i sagen.

- Det, synes jeg, er spekulativt.

Nogen skal skrive et lovforslag meget hurtigt

Efter samtalen med Paolo Perotti skriver kontorchefen Morten Heide i Justitsministeriet en mail til en afdelingschef i Justitsministeriet Anne-Mette Lyhne Jensen 36 sekunder efter midnat 5. november:

"Se nedenfor. Vi ser på det i morgen, så (må, red.) vi finde ud af, om de har ret. Hvis de har, og vi ikke kan finde anden hjemmel, skal nogen skrive et lovforslag meget hurtigt."

Juridisk chef skiftede holdning til hjemmel

Kontorchef i Justitsministeriet Morten Heide tager telefonisk kontakt til Miljø- og Fødevareministeriets retschef Paolo Perotti 4. november klokken 21.54 for at høre om hjemmelsgrundalget til nedslåning af mink er på plads.

Ifølge telefonnotatet oplyser Perotti, at han først havde læst dyreholdslovens §30 sådan, at man godt kunne aflive alle mink, men at han efter at have talt med en medarbejder i Fødevarestyrelsen havde ændret opfattelse, og at han nu vurdererde, at der ikke var hjemmel. 

Morten Heide svarer i samme notat, at hvis det var Perottis vurdering, at der ikke var hjemmel, så var det formentligt rigtigt. 

De to embedsmænd blev enige om, at Perotti sendte en forklaring til Justitsministeriet, som ministeriet så ville vurdere lovgrundlaget ud fra.

Juridisk chef først inddraget efter beslutning var truffet

Til trods for stillingen som retschef inddrages Paolo Perotti først i den juridiske vurdering af nedslåningen af samtlige mink efter statsminister Mette Frederiksen har offentliggjort beslutningen på et pressemøde 4. november.

- Første gang, hvor det kommer i forhold til minkaflivninger, er om aftenen den 4. november, siger Perotti.

Sidste vidne klar i skranken

Afhøringen af Søren Brostrøm er slut. Efter en kort pause er det nu tid til afhøring af fjerde og sidste vidne i dag, Paolo Perotti. Han var retschef i Miljø- og Fødevareministeriet, og er i dag i Miljøministeriet. 

- Skrappere strategi var nødvendig

Selvom Søren Brostrøm ikke var tilhænger af at lægge data fra SSI om minkmutationen cluster 5 til grund for en skærpet indsats, efterlyste han mere handling.

- Havde man fortsat den hidtige strategi, havde jeg blevet ved med at gøre mine bekymringer gældende.

Brostrøm kan ikke huske, om han blev orienteret om aflivning af mink før pressemødet 4. november.

- Det kan jeg ikke udelukke via kolleger i Sundhedsministeriet eller på anden vis, siger han. 

Advarede kraftigt mod at lægge mutation til grund

På et telefonmøde om morgenen 3. november mellem blandt andre Kåre Mølbak, Søren Brostrøm og departementschef Per Okkels – timer inden beslutningen om nedslåningen af mink træffes – advarer Søren Brostrøm kraftigt imod, at man lader risikovurderingen af minkmutationen cluster 5 fra SSI ligge til grund for en skærpet indsats mod mink. Den blev ellers mistænkt for at kunne true effekten af fremtidige vacciner.

– På det møde advarer jeg kraftigt mod, at man bruger de data, og lægger det til grund for den nye risikovurdering. Det ændrer ikke væsentligt på risikovurderingen. Det var ufuldstændige data, siger han.

På pressemødet 4. november sagde Mette Frederiksen:

"Vi vil som regering gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at den muterede smitte den bliver inddæmmet, og at den ikke spreder sig yderligere. Det kræver resolut handling. For det første er det nødvendigt at aflive alle mink i Danmark."

Brostrøm drøftede ikke hjemmel til aflivning af mink

Søren Brostrøm bliver direkte adspurgt om, hvorvidt han har deltaget i nogle af de overvejelser, der har været, om lovhjemmel til at slå alle mink ned.

- Nej, lyder det korte og klare svar fra direktøren.

Brostrøm drøftede kun forgiftning af mink med Barbara Bertelsen generelt

I et notat fra Tejs Binderup, afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet, fra 3. november til sig selv skriver han, at Brostrøm diskuterede aflivningsstrategi af mink og tempo i aflivningen med Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

Det er tidligere kommet frem, at statsministerens departementschef, Barbara Bertelsen, ville vide, om de mange millioner mink kunne aflives med gift.

Eventuelt i foder til dyrene.

Brostrøm husker en snak, og at han var "nysgerrigt interesseret" i, hvordan dyrene kunne aflives, men:

- Det her om aflivningsmetode husker jeg kun som en generel drøftelse og ikke som noget, som vi som sundhedsstyrelse havde nogen mening om, siger han.

Han husker til gengæld, at han vendte tempoet i den daværende strategi, der omhandlede kun at slå mink ned, der var smittede eller inden for en radius af 7,5 kilometer. Antallet af smittede mink steg nemlig hurtigere, end myndighederne kunne nå at aflive.

- Det var noget, vi var udtalt og betydeligt bekymret for, siger Brostrøm.

Sundhedsstyrelsen hørte 3. november om minkaflivning

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, skriver i en mail til sine vicedirektør 3. november, at han samme morgen har deltaget i et møde med Sundhedsministeriet og Statens Serum Institut (SSI).

Han skriver, at SSI arbejder på en ny risikovurdering.

Den "vil formentlig pege på nedslagtning af alle mink i DK, samt at minkerhvervet herefter sættes på pause, til vi har udbredt immunitet".

3. november om aftenen besluttes det på et møde, at alle mink skal aflives. Næste dag klokken 16 siger statsministeren det på et pressemøde.

Hvorfor ville Brostrøm ikke aflive den første smittede minkbesætning?

Søren Brostrøm får fremlagt en sms fra 17. juni, der er skrevet af embedsmænd i Miljø- og Fødevareministeriet, der samler faglige input til, hvad man skal gøre med den første smittede minkbesætning i Sindal. 

I korrespondancen mellem embedsmændene står der:

- Mølbak vil aflive fremadrettet, Brostrøm vil ikke. 

Brostrøm erinder ikke, om der skulle være en faglig uenighed mellem ham og Kåre Mølbak, der er faglig direktør i SSI. Brostrøm er heller ikke sikker på, hvad ordet "fremadrettet" dækker over, og formoder, at sms'en viser en forkert udlægning af en telefonsamtale om aftenen 17. juni.

Brostrøm uddyber, at han skam også var ganske bekymret for udbruddet af smitte i mink.

- Det var ikke, fordi vi nødvendigvis syntes, at der var noget galt i at slå den farm ned i Hjørring. Vi i SST var ganske bekymrede for det, vi så der, siger Brostrøm.

Sundhedsministerie ville have hastevurdering af nedslagtning af mink

Vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst tog 18. juni 2020 kontakt til Søren Brostrøm. Hun havde talt med Sundhedsministeriet, der ville have en "hastevurdering af nedslagtning af mink".

Brostrøm anbefaler, at Sundhedsministeriet spørger hos Fødevarestyrelsen, da de har de veterinære kompetencer. Han anbefaler også, at man beder SSI om et hastenotat, da de har dyrelæger ansat. Og så uddyber Brostrøm: 

- Hvis vi i Sundhedsstyrelsen ikke får et ordentligt grundlag, så bliver det jo blot en politisk "fisketur" efter myndighedernes mavefornenmelser, og det kan de jo få hos SSI... og det er jo en "fisketur" efter at få en eller anden myndighed til at legitimere et indgreb, men det bør foregå på oplyst grundlag, svarer Brostrøm til sin vicedirektør.

Samme dato, 18. juni 2020, bliver 11.000 mink aflivet.

Fødevarestyrelse skulle afgøre, om mink skal slås ned

Efter det første covid-19-udbrud i en minkbesætning i Sindal tager vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst kontakt til Søren Brostrøm per sms 17. juni 2020.

Probst er indkaldt til møde med veterinærdirektør Hanne Larsen om det første minkudbrud. Probst vil nu have Brostrøms holdning til, hvad hun skal sige.

Brostrøm svarer:

- Vi skal fra Sundhedsstyrelsen ikke sige, hvordan mink skal slås ned. Det skal Fødevarestyrelsen beslutte.

Håndtering af krise var ekstremt hårdt arbejde

Søren Brostrøm bliver spurgt ind til arbejdsgangen under covid-19-pandemien.

Han fortæller, at bindeleddet mellem ham og politikerne i udgangspunktet var Sundhedsministeriets departementschef, men at Brostrøm i langt højere grad under covid-19-pandemien havde direkte kontakt til politikere.

- Der var betydeligt hyppigere kontakt mellem mig og politikere, ordførere og ministre ved møder, siger Brostrøm. 

Håndteringen af covid-19-krisen i Sundhedsstyrelsen betegner Brostrøm som den mest udfordrende og vanskelige i hans arbejdsliv.

- Jeg tror ikke nogen af mine forgængere har været i en tilsvarende krise. Det var ekstremt hårdt arbejde. 

Tidslinje over de afgørende dage i november

2. november 2020: Statens Serum Institut fremsender notat med en beskrivelse af det foreløbige forsøg med virusvarianten af instituttet kaldet cluster 5, som man frygter kan svække en kommende coronavaccine.

3. november 2020: Statens Serum Institut fremsender risikovurderingen af 3. november 2020. Beslutningen om at beordre alle mink aflivet, træffes på regeringens koordinationsudvalgsmøde. Til stede på mødet er blandt andet statsministeren, finansministeren, udenrigsministeren, skatteministeren, sundheds- og ældreministeren og fødevareministeren.

4. november 2020: Statsminister Mette Frederiksen (S) udmelder, at alle mink i Danmark skal aflives, og at minkbranchen skal afvikles og først må genetableres i 2022.

6. november 2020: Brevet med ordren om, at alle mink i landet skal aflives og udlovningen af tempobonus, sendes til minkavlerne.

Vidste Søren Brostrøm at lovgrundlaget for minkaflivning ikke var på plads?

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, er dagens tredje vidne, der skal afhøres. Brostrøm havde ingen kommentarer på vej ind til Frederiksberg Byret, da TV 2 mødte ham, andet end at han glæder sig til dagens spørgsmål. 

Pause til kokken 13.40

Der er pause, inden Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, sætter sig i vidneskranken klokken 13.40.

  NOST udarbejdede kun delplan om scenarie, hvor alle mink blev aflivet

  Medlem af minkkommissionen, professor Helle Krunke, spørger Uffe Skovly, om man kun udarbejdede en delplan til scenariet, hvor alle mink skulle aflives. 

  - I forhold til NOST, ja. 

  Udkastet til delplanen blev skrevet efter et møde 1. eller 2. november. Meldingen om aflivning blev meldt ud 4. november.

  Hvorfor var der behov for at skrive udkast til det her scenarie?

  - Når jeg drøfter med politidirektøren om, hvad der skal til, så fokuserer jeg på det operationelle. Jeg forsøger at skabe overblik for at klæde min direktør og rigspolitichefen på, så der er mulighed for at lave en reflektion, inden en sådan beslutning, træder i kraft. Det var vigtigt, vi ikke tabte momentum.