Politik

Minkkommissionen begynder: I dag afhøres Kåre Mølbak

Hvad skete der? Minkkommissionen begyndte torsdag i Frederiksberg Byret. Et af de første vidner, der var indkaldt torsdag var tidligere direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak. 

Hvorfor er det vigtigt? Kommissionen skal undersøge forløbet op til og omkring regeringens pressemøde 4. november, hvor Mette Frederiksen sagde, at alle mink skulle aflives. Kommissionen skal blandt andet vurdere om der var lovhjemmel, da regeringen traf beslutningen om, at alle mink skulle slås ihjel.

Livebloggen opdateres ikke længere. 

Dagens afhøringer er nu slut

Dagens afhøringer er slut for i dag. De fortsætter fredag, hvor Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, skal til vidnesskrænken.

Departementschef ville have Mølbak til at tage mere ansvar for aflivningen af mink

Kåre Mølbak understreger, at han ikke var inde over beslutningen om at aflive alle mink.

- Vi fik et klart opdrag om ikke at forholde os til løsninger. 

Det irriterede imidlertid sundhedsministeriets departementschef Per Okkels, der ville have at Kåre Mølbak og SSI skulle tage mere ansvar for risikohåndteringen og ikke nøjes med at stå for risikovurderingen. 

Under pressemødet, hvor meldingen om aflivning af alle mink blev givet, tikkede sms'er ind hos SSI–direktøren.

– Du står faktisk bag anbefalingen om at aflive jvf i går, lyder en af beskederne fra Per Okkels.

Kåre Mølbak kaldte ønsket fra Okkels "bekymrende".

- Han ville have vi skulle stå mere på mål for aflivningsstrategien, og tage mere ansvar, men jeg har det bedst med armslængde mellem risikovurdering og risikohåndtering, siger Mølbak. 

Dermed er dagens afhøringer i minkkommissionen slut. Fredag er det blandt andet Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, der afhøres. 

Hurtig nedslåning af mink i november skånede resten af Jylland

Havde man ventet med aflivning af alle minkbesætninger, havde smitten spredt sig videre gennem det meste af Jylland frem for kun at blive i Nord- og Vestjylland, hvor smitten var størst hos minkbesætningerne 4. november. Det er Kåre Mølbaks indtryk. 

- Det er svært at sige med sikkerhed, men det er mit bedste bud, siger han.

Mølbak afviser at have diskuteret giftløsning med Barbara Bertelsen

I en mail fra 3. november sendt fra afdelingschef i miljø- og fødevareministeriet, Tejs Binderup, til sig selv, skriver han, at statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen drøfter brug af gift i foderet med Kåre Mølbak.

Bertelsens forespørgsel kommer angiveligt efter smitten på minkfarme vokser hurtigere end aflivningerne fandt sted.

Kåre Mølbak husker bekymringen fra Bertelsen, men afviser, at han har talt med Bertelsen om at aflive med gift.

- Gift og toksikologi er en meget kompleks problemstilling, som jeg slet ikke vil gå ind i. Det er uden for min faglighed, så det har jeg ikke drøftet, siger Mølbak.

Mølbak var vred over pressemøde

Kåre Mølbak forklarer, at han i forbindelse med et pressemøde følte, at han blev skubbet foran for at besvare spørgsmål, som politikerne i stedet burde besvare. Et pressemøde, hvor fødevareminister Mogens Jensen ikke deltog. 

Mølbak fik spørgsmål, som hørte hjemme hos det politiske system eller hos fødevaremyndighederne.
- Lige præcis på det her møde, føler jeg lidt at jeg blev skubbet foran, siger Mølbak, der ikke mener, at han generelt blev brugt politisk. 

Mink blev aflivet efter fund af cluster 5 i 12 mennesker

På et møde i regeringens Koordinationsudvalg 3. november 2020 – aftenen inden pressemødet, hvor der blev givet besked om aflivning af alle mink – skrev sundhedsministeren en sms til Kåre Mølbak.

– Er det korrekt forstået at af alle de 10.000 positive prøver, I har genomsekventeret, har I kun fundet 12 med netop denne gren af mutationen.

– Ja, lyder det kortfattede svar fra Mølbak flere timer senere.

Det var 12 cluster 5–tilfælde blandt mennesker, hvilket SSI sendte en pressemeddelelse ud om senere.

Okkels førte ordet i samtale om plan for aflivning af mink

Departementschef i sundhedsministeriet Per Okkels skrev i en sms-korrespondance med Kåre Mølbak og Tyra Krause fra SSI 2. november, at han synes, at alle mink skal væk, baseret på en undersøgelse fra SSI, der viste mutationer af coronavirus i mink med spikeproteinet – den såkaldte cluster 5.

- Tror alle mink skal væk, hvis jeres undersøgelse holder, skriver Per Okkels.

Efterfølgende aftaler Okkels at afholde morgenmøde 3. november, hvor man arbejder på en plan for at aflive alle mink.

Mølbak husker ikke præcis, om der deltog flere end de tre.  

- Det var i hvert fald Per (Okkels, red.), der førte ordet.

Mølbak husker, at Okkels forinden havde snakket med Henrik Studsgaard, departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet. 

Minkaflivning blev et politisk ansvar

På et pressemøde i september 2020 blev Kåre Mølbak spurgt ind til, om det var en mulighed i værktøjskassen at slå alle mink ned. Her sagde han: 

- Det er klart, det ligger i værktøjskassen, men det bliver altså fødevaremyndighederne, der kommer til at trykke på den knap.

Han understreger i kommissionen i dag, at han, eller SSI, aldrig vil have en selvstændig mening om noget med så vidtrækkende konsekvenser.

Kåre Mølbak forklarer, at i takt med at smitten blandt mink steg og steg, blev beslutningen om hvad der skulle gøres et politisk ansvar. 

Problemet voksede sig altså for stort til, at myndighederne selv kunne træffe en beslutning, der kunne håndtere det. 

SSI: Sundhedsministeren var bekymret over minksmitte

Kåre Mølbak havde som faglig direktør for Statens Serum Institut sidste år en del kontakt med Sundhedsministeriet.

Det var både med Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, og Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels.

- Der var ingen tvivl om, at de var meget bekymrede, siger Kåre Mølbak i Minkkommissionen.

Smitte hos mink steg trods ny regel, og det var frustrerende

Kåre Mølbak så med bekymring den hurtige udvikling i smitte på besætninger. Fra 13. august begynder der at komme nysmittede besætninger, og det udvikler sig meget i september og oktober. 15. september er der fundet 13 smittede besætninger. 22. september er yderligere 20 farme smittet. 6. oktober er der smitte på 48 besætninger.

- Fra oktober blev der lavet en ny håndtering, hvor det vedtages, at smittede farme og mistænkte farme inden for 7,8 kilometer skal slås ned. Men det var frustrerende, at vi trods den regel kunne se, at antallet af smittede mink alligevel steg, siger Mølbak.

Stor bekymring hos SSI efter første fund af minksmitte

En mail fra virolog hos SSI Anders Fomsgaard fra midten af juni 2020 udtrykker han bekymring efter den første registrerede covid-19-smitte i en minkbesætning i Sindal. Her råder Fomsgaard en række myndighedspersoner, herunder Kåre Mølbak, til, at man slår "syge mink ned og slutter smittekæden NU". 

Mølbak svarer, at det ikke var udtryk for en strategi, men repræsentativt for den bekymring, der herskede. 

Mølbak afviser samtidig, at man allerede ved første fund af covid-smitte i mink, ville udrydde alle mink.

– Nej, det ville jeg bestemt ikke, siger han.

Idé om nedslåning af mink kommer fra Holland

Kåre Mølbak kigger mod Holland, da han skal finde ud af, hvad man bør gøre ved covid-smitte i mink. Det er i Holland, at den første aggressive epidemi udvikler sig imellem mink og mellem mink og folk, der har direkte kontakt til mink:

- Der slår man dem ned, og i mangel af andre løsninger og en egentlig beredskabsplan, mener jeg ikke, der er noget valg i Danmark andet end, at man ud fra et forsigtighedsprincip også bør slå minkene ned.

- Det er min umiddelbare vurdering, at der er ikke noget valg i den her situation for Danmark, siger Mølbak.

Mølbak: Første covid-19-smitte i mink i Danmark registreret 16. juni

Udspørgeren starter med lidt indledende spørgsmål til Kåre Mølbak om den arbejdsgruppe hos SSI, der skulle overvåge minksmitten for SSI. Mølbak svarer, at man nedsatte en tværfaglig gruppe bestående af seks til syv nøglemedarbejdere. Den var i stand til at lave en veterinærfaglig og en humanfaglig vurdering af covid-19-smitte i mink. 

Første gang, Kåre Mølbak bliver sporet ind på risikoen for covid-19 i danske minkbesætninger, er 16. juni. 

- Her har vi et større udbrud af covid-19 i Hjørring. Det er her, den første mistanke bliver rejst, siger Mølbak. 

Kåre Mølbak er næste vidne i skranken

Kåre Mølbak, tidligere faglig direktør i SSI fra 2017-2021, er næste levende billede i vidneskranken. Han er i dag konsulent i Statens Serum Institut på deltid. 

Kontorchef husker ikke at have talt med minister om manglende hjemmel

Paolo Drostby bliver spurgt, hvorfor han ikke 3. og 4. november gjorde opmærksom på, at der manglede lovhjemmel:

- Vi reagerede på det som om, at regeringen nu har truffet en beslutning. Så skal vi træffe nogle forholdsregler for at føre beslutningen ud i livet.

- Jeg kan ikke huske at have talt med Mogens Jensen om hjemmel til aflivning af mink, siger han og fremhæver, at det stod i mange papirer, at hvis alle mink skulle aflives, ville det kræve ny lovgivning.

Sundhedsministeriet udfordrede manglende hjemmel

Der var ingen tvivl i Miljø- og Fødevareministeriet om, at der skulle ny lovgivning til, hvis alle mink skulle aflives.

Det bekræfter Paolo Drostby, kontorchef i det tidligere Miljø- og Fødevareministerie, endnu en gang i Minkkommissionen. Men den melding udfordrede Sundhedsministeriet.

- Her mener Sundhedsministeriets retskontor, at der alligevel var hjemmel i lov om hold af dyr.

- Spørgsmålet sendes videre til Justitsministeriet, som den 5. november bekræfter, at der ikke er hjemmel, siger han.

Fødevareministerie ville have skærpet inddæmning - NOST ville have gift i foderet

Som optakt til koordinationsudvalgets møde 3. november anbefaler miljø- og fødevareministeriet og dermed blandt andet Paolo Drostby, at man skal skærpe inddæmningen af de områder, hvor der er smittede mink.

Ifølge en sms-korrespondance mellem Drostby og en kollega i finansministeriet, svarer Den nationale operative stab (NOST) imidlertid, at det oplæg er for slapt.

- NOST synes, det er for slapt. De har foreslået gift i foderet, skriver embedsmanden og tilføjer en overrasket smiley :O 

- Ja, opfindsomheden er stor, svarer Paolo Drostby. 

Senere samme aften træffes beslutning om aflivning af alle mink. 

Paolo Drostby skriver efterfølgende 3. november i en sms til en kollega i Finansministeriet: 

'RIP MINK'

Hvad betyder det, vil spørgeren vide. 

- Requiescat in pace, svarer Drostby.

Kontorchef om aflivning af mink: - Jeg mente ikke, at det var dér, vi var

Beslutningen om at aflive alle mink i Danmark blev truffet på et møde i regeringens koordinationsudvalg 3. november. 

Beslutningen var ikke en, som Miljø- og Fødevareministeriet tog. 

- Vi tog koordineringsudvalgets beslutning til efterretning, men den var ikke omfattet af vores indstilling. 

Ifølge Drostby var det "ikke dér, vi var", men det var også den klare opfattelse hos ham og i resten af Miljø- og Fødevareministeriet, at oplysningen om en cluster 5-mutation blev modtaget med stor alvor i Statsministeriet. 

- Men vi tænker meget i regionalisering. Det vil sige, at når man har en husdyrsygdom, så inddæmmer man området, hvor der er smitte. På det her tidspunkt var der ikke konstateret covid-19 i minkbesætninger på Sjælland og Fyn.

Sms fra 2. november viser, at SSI-chef ville af med alle mink

SSI udarbejder i begyndelsen af november en risikovurdering af covid-19-smitte i mink. Som svar på denne skriver departementschef i Sundhedsministeriet Per Okkels en sms 2. november 2020 til Tyra Krause, chef i Statens Serum Institut:

- Jeg tror, at alle mink skal væk, hvis jeres undersøgelse holder. 

Tyra Krause fra SSI svarer i en sms: "Vil også gerne af med minkene". 

Aflivning af alle mink stod først klar for mig 3. november, siger kontorchef

Udspørgeren vil vide, hvornår det stod klart for Paolo Drostby at muligheden for at bevare mink, og minkerhvervet i en eller anden form, ikke længere var til stede.

Det stod først klart efter regeringens koordinationsudvalgs møde 3. november. 

- Jeg har ikke hørt sundhedsmyndighederne direkte anbefale, at vi skulle nedlægge minkerhvervet, selvom vi arbejdede med optionen, siger Paolo Drostby.