Millionsvindel i Socialstyrelsen

Britta Nielsen skal vidne i retten

Hvad sker der? Svindeldømte Britta Nielsen er indkaldt som vidne i Østre Landsret.

Hvorfor? Landsretten behandler ankesagen mod hendes tre børn, der er dømt for groft hæleri. I byretten ville Britta Nielsen ikke vidne i sagen. Nu får hun muligheden igen.

Stil spørgsmål

Tak for i dag

Resten af dagen i dag kommer til at gå med et enkelt vidne, en ridetræner.

Derudover er der oplæsning af vidneforklaringer, og så er det forbventningen, at det 4. og 5. oktober vil være tid til procedurer fra først anklagemyndighed og siden de tre forsvarere.

Dommen forventes afsagt 7. eller 11. oktober - men intet er sikkert.

Vi lukker livebloggen for i dag, tak for at læse med.

Spørgsmål

Sanne Andersen:

Er det ikke helt unødvendigt, at en mor vidner, da der jo er mange følelser blandet ind i vidneudsagnet? Endvidere erindrer jeg noget om, at uvidenhed ikke fritager for straf, så hvorfor bruge tid på lige netop det?

Svar:

@Sanne Andersen: Der var mange følelser. Men mit bud er, at hun gør det for at støtte op om sine børns sag. Britta Nielsen sagde indledningsvis, at hun er ked af den kløft, der er kommet mellem hende og børnene, og hun forrklarede selv, at: "Som mor har jeg ingen intention om at sige noget imod mine børn. Jeg vil gerne sige sandheden, men jeg vil ikke tale mod mine børn". 

Så er spørgsmålet, om hun overhovedet skal have lov. Reglerne er imidlertid sådan, at at en sag skal belyses bedst muligt - og ønsker en eller flere forsvarere, at Britta Nielsen afgiver forklaring, så kommer hun på vidnelisten.

Det var dog påfaldende, at anklgerne havde så få spørgsmål. 

Og retten irettesatte også forsvarerne for at bruge for meget tid.

Spørgsmål

Lotus Jørgensen:

Der må være flere mekanismer, der har svigtet. Socialstyrelsen, bank, samarbejdspartnere, Skat. Og naiviteten skriger til himlen.. noget bud på det?

Svar:

@Lotus Jørgensen: Det er netop et af forsvarernes vægtigste argumenter. Når hverken Socialstyrelsen, Skat, banken eller andre, som havde alle muligheder for at undersøge pengestrømmene, ikke anede uråd - hvordan kan de tre børn så straffes for ikke at gennemskue, at der var tale om svindel?

Reaktionen fra Anklagemyndigheden er dog oplagt - ja, kontrolmekanismerne har svigtet. Men det fritager ikke børnene for ansvar. Og det er voksne børn - ikke uansvarlige mindreårige.

Troværdig eller ej?

Når man som vidne afgiver forklaring i en retssag, er man forpligtet til at tale sandt. Det samme gælder Britta Nielsen, selvom hun som mor til de tiltalte ikke er forpligtet til at udtale sig.

Det ses dog, at domstole i deres begrundelse for en endelig dom kan lægge mere eller mindre vægt på et vidnes troværdighed.

Overordnet stemte Britta Nielsens forklaring overens med det, børnene selv har fortalt - at hun stod for al økonomi i familien. Og at børnene på tværs ikke diskuterede, hvad de havde fået eller modtaget - ingen havde det fulde billede.

Anklagemyndighedens påstand vil dog stadig være, at beløbet, børnene fik, var så stort, at de burde have afklaret, om pengene nu også var lovlige. Et beløb på samlet set mere end 50 millioner kroner, der ifølge byretten gik til børnene - det kan man ikke lovligt lukke øjnene for.

Kram til børnene

Afhøringen af Britta Nielsen er nu overstået.

Hun gik efterfølgende hen til sine børn, og de fik alle tre et kram, inden Britta Nielsen forlod retten i følgeskab med en betjent fra Kriminalforsorgen. 

Døtrene fik besked

Anklageren vil vide, om hun havde hævekort til børnenes konti, mens de var voksne. 

Britta Nielsen siger, at hun godt kunne finde på at tage deres kontokort.

- Jeg har åbnet deres post, jeg har bestilt deres læger, siger Britta Nielsen.

Anklageren vil vide, hvornår børnene får besked om, at Britta Nielsen har svindlet?

- Jimmy var den første, der fik det at vide, siger Britta Nielsen.

Det var efter, hun landede i Sydafrika. Der gik længere tid med døtrene. Måske da ministeren stod frem på tv og talte om sagen. 

- Siger du det først der, hvor minsteren står frem 9. oktober 2018? Eller vidste de det inden?, spørger anklageren.

- Det mener jeg ikke, nej, siger Britta Nielsen.

- Du har hævet 25 millioner kroner kontant. Hvorfor det?

Der var mange af regningerne til hestene, der blev betalt kontant. Man kunne i lang tid også betale udgifter kontant på posthuset.

- Har du givet nogle af de mange kontanter til dine børn?, spørger anklageren.

- De har fået nogle småbeløb. Computer og sådan, siger Britta Nielsen.

Hun forklarer, at pengene som hun satte ind på sønnens konto i Danmark, de blev også brugt af hende selv. Det handlede om, at hun skulle tømme sin egen konto.

- Så når der er tale om diskoteksbesøg - så har du været på diskotek?

- Der kan være små beløb, siger Britta Nielsen.

Anklageren taler om omfattende shopping, som den yngste datter har erkendt. 

- Det vidste jeg ikke noget om.

Hemmeligt til Sydafrika

Anklagemyndigheden tager over.

- Hvornår vidste du, at du var blevet opdaget?, spørger anklageren.

Det var mens Britta Nielsen var sygemeldt. Der blev stillet spørgsmål til et specifikt regnskab. Britta Nielsen holdt dog sin frygt for sig selv - hun siger, at børnene ikke vidste noget, da hun sidste gang rejste til Sydafrika.

Anklageren spørger ind til antallet af rejser til Sydafrika.

- Hele familien? Jeg har jo været der meget, siger Britta Nielsen.

Hun mener kun, det er et par gange samlet. Jamilla Hayat mindst, hun var der en længere periode med sin mand, men måske kun et par gange. 

Forsvarer afviser spørgsmål

På et tidspunkt stiller et revisionsfirma spørgsmål. Spørgsmål til datteren om, hvorvidt hun er sikker på, at pengene fra moren er lovlige.

Der er tale om at oprette et dansk firma, hvor pengene skal overføres til, der gør Britta Nielsen meget nervøs. Men det sker aldrig. Britta Nielsen siger selv, at hun fik overbevist datteren om, at pengene var ved at løbe op.

Den ældste datters forsvarer Peter Secher får nu muligheden for at stille spørgsmål. Det ønsker han ikke.

Britta Nielsen: - Jeg var naiv

- Du ved, at pengene kommer for et strafbart forhold. Tænker du ikke over, at det kan bringe dine børn i problemer? spører datterens forsvarer.

- Nej, jeg er simpekthen så naiv.

- Jo flere år, der gik, jo mere blev jeg lullet ind i en tro på, at det gik jo godt, siger Britta nielsen.

Hun havde ikke forestillet sig, at børnene kunne komme i klemme - hun siger, at hun bare ville børnene det godt.

- At jeg overførte penge til en konto, jeg rådede over, det havde jeg aldrig troet på kunne ramme mine børn, siger Britta Nielsen med ny gråd i stemmen.

Havde ikke grund til at tvivle

Det var Britta Nielsens opfattelse, at Samina Hayat troede på hende, når hun sagde, at pengene kom fra arv og obligationer.

- Samina har ikke haft nogen grund til at betvivle det, jeg har sagt, det, jeg har gjort, siger Britta Nielsen.

- Har du ud over denne sag på noget tidspunkt svigtet Samina? vil forsvareren vide.

- Nej, siger Britta Nielsen efter en lille tænkepause. 

Pengene blev sendt til udlandet

Britta Nielsen overfører ret store beløb til Tyskland og Sydafrika. 

- Det gør jeg for at få plads på min danske konto, siger Britta Nielsen.

Hun sørgede for, at der aldrig stod for mange penge på den danske konto - og hvert år, når det var tid til selvangivelse, var kontoen tom.

- Var der et system i, at det blev overført til udlandet?

Det var der.

- Måske har jeg i min naivitet troet, at så var de væk, de ville ikke blive opdaget, siger Britta Nielsen.

Britta Nielsen: Jeg betalte

33-årige Samina Hayat blev i byretten straffet med fængsel i 3 år og 6 måneder for hæleri af godt 37 millioner kroner, som hun modtog fra moren.

De fleste af millionerne gik til heste og omkostninger omkring hestene - forsvareren forsøger her at redegøre for, at det var Britta Nielsens heste, som datteren bare red på. Hun vidste ikke noget om omkostninger eller penge.

Det mente Retten i Glostrup dog, at Samina Hayat godt kunne stilles til ansvar for.

Britta Nielsens forsøger her i sin forklaring at redegøre for, at hun selv stod for alt med penge og udgifter - også i de tilfælde, hvor datterens navn fremgår i forbindelse med konti og udgiftsbilag.

Tidligere er det kommet frem, at datteren aldrig har haft et arbejde. Både heste og alt almindeligt forbrug blev betalt af Britta Nielsen.

Datter skulle kun ride

Hun fortæller, at det var trænerne og folk fra stutteriet i Tyskland, der foreslog de forskellige heste, som hun købte.

- Jeg gjorde det, fordi jeg gerne ville have, at hun skulle videre, siger Britta Nielsen om købene, der i høj grad handlede om de ambitioner, som hun havde på datterens vegne.

På et tidspunkt flyttede Samina Hayat fra Tyskland til Holland. Britta Nielsen skrev og bad om, at hestene skulle overføres til Samina Hayats nye firma.

Men ifølge Britta Nielsen var det stadig hende selv, der holdt tøjlerne.

- Det var stadigvæk mig, der havde kommunikationen. Det var, for at hun ikke stod som fritidsrytter, men som konkurrencerytter, så var der nogle andre vilkår, siger Britta Nielsen.

Hun fortæller, at hverken hun eller datteren talte tysk. De kendte ikke de tyske forhold. Det var Britta Nielsen, der var blevet vejledt om firmakonstruktionen. 

Forsvareren opsummerer, om det er rigtigt, at alt det forretningsagtige blev styret af Britta Nielsen? Mens det med at ride hestene var datterens opgave?

- Ja. 

Køb af heste

Christian Buhl Bjerrehuus har kaldt et oversigtsark op på en storskærm i retten. Det handler om forskellige transaktioner.

- Jeg gemte alle de her bilag i et pengeskab, siger Britta Nielsen.

Og nej, det havde børnene ikke adgang til. 

Endnu et excel-ark. Det handler om forskellige heste - to af dem har en værdi af 400.000 Euro. 

Flere bilag. Den yngste datters forsvarer vil vise, at langt de fleste heste er købt af Britta Nielsen og betalt af Britta Nielsen.

- Hvem køber de her heste? spørger Christian Buhl Bjerrehuus.

- Det gør jeg, siger Britta Nielsen.

Millionerne rullede

Forsvarer Christian Buhl Bjerrehuus tager over. Han er forsvarer for den yngste datter, Samina Hayat, der samlet set modtog flest penge.

Han taler om de millioner, der blev brugt tidligt i britta Nielsens svindel.

10 år forud for den periode, som børnene bliver tiltalt for, er der brugt 21 millioner kroner.

- Det er mange penge. Det er rundet regnet to millioner kroner om året, siger Christian Buhl Bjerrehuus.

Han vil vide, hvad pengene er brugt på?

På forbrug, siger Britta Nielsen.

- Og hestene. Allerede som 8-9 år gammel får Samina sin første pony. Den var ikke særlig dyr, siger Britta Nielsen.

Ponyen blev opgraderet, og hesteverdenen fik øje på, at Samina havde evner, hvilket førte til, at Britta Nielsen købte flere heste. Så skulle der købes trailere, hestene skulle opstaldes, trænerne blev dyrere.

- Det hele accelererer, Det bliver kun dyrere og dyrere, siger Britta Nielsen.

Forsvareren vil belyse, at der allerede fra Samina Hayats barndom blev brugt mange millioner på heste. Hun var vant til, at sådan var det.

Måtte ikke tale om gaver med søskende

Den ene af Britta Nielsens døtre tørrer sig under øjnene med en hvid serviet. 

Britta Nielsen fortæller, at de tre børn ikke vidste, hvor mange penge de andre fik.

- Jeg sagde til dem, når den ene havde fået noget, at de ikke behøvede at sige det til deres søster eller bror. I er gode børn, I vil ikke være misundelige, men I behøver ikke at sige det til dem, siger Britta nielsen.

Hvorfor al den hemmelighed, vil Jan Schneider vide?

- For at skjule hvor mange penge, der egentlig var i omløb, siger Britta Nielsen.

Vred på Skat

Retslokalet i Østre Landsret er stort. Britta Nielsen sidder langt fra sine børn, der har pladser ude i højre side, mens hun selv sidder i midten af lokalet foran sagens dommere.

Hun har ikke haft lejlighed til at tale med sine børn, i pausen blev hun ført ud af lokalet.

Britta Nielsen taber en sag om noget med en bil i Landsskatteretten. Det var i februar og marts 2018. Advokat Jan Schneider beder hende tænke tilbage.

- Sagen handlede om kørsel med en bil til to heste, der ikke var blevet brugt som den skulle, siger Britta Nielsen.

Skattesmækket var stort, mere end 100.000 kroner, så hun holdt beløbet hemmeligt for børnene. I familiens fælles beskedgruppe skrev hun hånlige ting om skattemyndighederne.

- Under hele min kriminalitet har jeg skjult, hvad jeg laver for min børn. Jeg er kriminel, men samtidig skal man også overholde lov og ret. Hvis man ikke kan påvise det, så skal jeg ikke straffes, siger Britta Nielsen.

Banken stillede ingen spørgsmål

Retssagen er genoptaget. Tidsplanen er tilsyneladende, at Britta Nielsen skal afhøres frem til frokost.

Hun fortæller, at hendes bankrådgiver aldrig opdagede noget. Banken stillede aldrig spørgsmål til alle millionerne, som dog rullede ind på en lang række forskellige konti. 

Nu handler spørgsmålene om børnenes far og den tid, hvor han døde.

- Mine børn har aldrig kendt til vores økonomiske forhold. Vi har aldrig talt om økonomi, siger Britta Nielsen.

Der blev udarbejdet et dokument via en advokat, hvor børnene skulle give arveafkald på arven fra faren, så Britta Nielsen kunne sidde i uskiftet bo.

Retsformanden vil vide, hvor meget børnene ved. Hvad taler de om? Når dokumentet er udarbejdet af en advokat, har børnene så ikke fået at vide, hvad de giver afkald på?

Britta Nielsen husker det ikke tydeligt. Ud over at de ikke plejede at tale om penge.

- Jeg kan se scenen for mig oppe på kontoret. Jeg husker kun, at der bliver sagt, at de giver afkald, så de kan blive siddende i huset, siger Britta Nielsen.

- Det var en tid, der var forfærdelig, siger Britta Nielsen og ryster på hovedet.

Spørgsmål

Mikkel:

Hvordan forklarer Jan Schneider, at det, at Socialstyrelsen ikke opdagede, at Britta stjal fra dem, betyder, at Brittas børn heller ikke burde fatte mistanke til, at de kunne få alle de penge af deres mor?

Svar:

@Mikkel: Det er helt sikkert noget, som vi vil høre mere om i proceduren. Lige nu er det mere Britta Nielsens egne ord, som vi hører - forsvareren må ikke være meningsdannende på nuværende tidspunkt. Men hele idéen er, at når ingen af de professionelle opdagede noget - selvom de faktisk kradsede lidt i overfladen - hvordan kunne børnene så forventes at være klogere?