Nyheder

Travlhed lægger regioners patientkontorer ned: - Det burde ikke ske

I en region har presset været så voldsomt, at man har lukket ned for telefoniske henvendelser fra patienter.

Der er travlt på Region Midtjyllands patientkontor. Henvendelserne strømmer ind fra borgere, der efterspørger assistance.

- Vi har så mange henvendelser, at vi desværre ikke kan følge med, står der blandt andet på regionens hjemmeside.

Hvem pokker sender et brev ud med en ventetid på tre år?

Truels Nørholm Truelsen, patient

Patientkontoret – eller patientvejledningen – er den instans, der hjælper patienter, hvis de har fået en indkaldelse til behandling på et hospital, som eksempelvis ligger langt ude i fremtiden.

Derfor betyder et manglende svar fra dem eksempelvis, at patienterne ikke kan komme videre i systemet og blive henvist til et privathospital.

Og Midtjylland er ikke den eneste region, der er udfordret.

Undersøgelse i 2024

En af dem, der har forsøgt at henvende sig til Region Midtjyllands patientkontor, er Truels Nørholm fra Aarhus.

Han modtog en indkaldelse til undersøgelse af sin hånd i forrige uge.

I brevet i e-boks stod der, at han skulle til undersøgelse i april 2024.

- Hvem pokker sender et brev ud med en ventetid på tre år, mens man går og ikke har det særlig godt. Det burde ikke ske, siger han til TV 2.

Han ringede til patientkontoret mange gange for at få hjælp til at komme ind til en undersøgelse før.

Men forgæves.

Konstant mange henvendelser

Marianne Bengtsson er leder af patientkontoret i Region Midtjylland. Ifølge hende skyldes ventetiden, at patientkontoret gennem længere tid har haft meget travlt.

Henover sommeren var der sygeplejerskestrejke, og coronaepidemien har også givet et pres.

- Det er vanskeligt at sige, hvornår det er færdigt, fordi der kommer lige så mange nye henvendelser ind, som der besvares, siger hun og tilføjer, at de ældste sager bliver besvaret først.

Hun understreger dog, at det ikke er normalt, at patienter bliver indkaldt til behandling tre år ud i fremtiden, som det er tilfældet for Truels Nørholm Truelsen.

- Men det sker indimellem, siger hun.

På regionens hjemmeside skriver patientkontoret, at det frarådes at møde fysisk op i lokalerne, da medarbejderne stadig primært arbejder hjemmefra.

Region har lukket telefonen

Også i Region Syddanmark er travlheden at mærke. Eftersom regionen var udtaget til sygeplejerskestrejken hen over sommeren, var patientkontoret der også ramt.

Under strejken var der faktisk kun én person til at besvare de mange opkald.

Derfor besluttede man at overgå til en elektronisk model, så patienterne i stedet skulle udfylde en formular på nettet.

Seks ud af syv medarbejdere var ramt af konflikten, og derfor valgte vi at lukke telefonen.

Mads Haugaard, afdelingschef i Region Syddanmark

Det er altså ikke muligt at tale med en person, før man har udfyldt formularen, og derefter bliver patienten ringet op. Man kan dog godt få telefonisk hjælp til at udfylde formularen.

- Den funktion (telefonen på patientkontoret, red.) var helt lammet. Seks ud af syv medarbejdere var ramt af konflikten, og derfor valgte vi at lukke telefonen, siger Mads Haugaard, der er afdelingschef i regionen.

Han fortæller, at telefonen fortsat er lukket, fordi den opbyggede kø er for stor.

I Region Midtjylland besvarer man stadig telefoner, men man modtager også henvendelser elektronisk.

Kan gå direkte til private sygehuse

Region Syddanmark har indgået en aftale med privathospitalernes organisation Sundhed Danmark om, at patienter, der skal udredes, kan gå uden om patientkontoret og direkte til privathospitalerne.

- Men har en patient for eksempel fået aflyst en tid til en operation i Region Syddanmark, skal patienten stadig igennem patientkontoret, siger Mette Nord, sekretariatschef i Sundhed Danmark.

På nuværende tidspunkt har patientkontoret i Region Syddanmark 900 henvendelser, der mangler at blive taget stilling til.

I Region Midtjylland har man 2500 henvendelser, der mangler besvarelse.

Og Sundhed Danmark er klar over, at de offentlige hospitaler er pressede.

- Der er ellers ledig kapacitet på privathospitalerne, siger Mette Nord.

Hul igennem

Truels Nørholm fra Aarhus har nu - efter flere forgæves opkaldt til patientkontoret - fået fremrykket sin behandling fra 2024 til senere i år.

Men ifølge ham selv kom der først skub i sagerne, efter han rakte ud til Regionsrådsformanden og lokalmediet Aarhus Stiftstidende, siger han til TV 2.

Region Nordjylland og Region Hovedstaden oplyser, at de ikke oplever samme travlhed.

Region Sjælland har ikke haft mulighed for at stille op til interview.

Det samme gælder Sundhedsministeren.