Se kortet: 145 steder i hele Danmark undersøges for giftigt stof

I foråret fandt man det giftige stof PFOS i borgere i Korsør, og nu skal flere steder i landet undersøges.

Efter store fund af det sundhedsskadelige stof PFOS i Korsør har Danske Regioner nu udpeget 145 lokaliteter, som skal undersøges nærmere.

Det oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Af opgørelsen kan man se lokaliteternes adresse. Der er også en vurdering af, om pladserne potentielt kan udgøre en risiko for mennesker, grundvand eller overfladevand.

- Det vides dog ikke, om pladserne er forurenede eller ej – det skal undersøges nu, skriver regionernes forening.

Gift spredte sig gennem køer

I foråret kom det frem, at det giftige stof - som tidligere blev brugt i brandskum - havde spredt sig fra brandskolen i Korsør til en mark.

Her gik køerne fra Korsør Kogræsserforening i årevis og indtog stoffet gennem græsset.

Giften spredte sig på samme måde til aftagerne af oksekødet.

Der blev taget blodprøver af kogræsserforeningens medlemmer, og de viste stærkt forhøjede værdier af PFOS.

Allerede i 2014 påpegede en rapport fra Miljøstyrelsen, at der kunne være problemer med forurening i området.

PFOS

PFOS er fluorholdige forbindelser, der typisk er blevet brugt til imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- og/eller fedtafvisende effekt.

Det er forbudt at importere eller sælge PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.

PFOS-forbindelserne er uønskede, fordi de er svært nedbrydelige i naturen (er persistente), ophobes i fødekæden (er bioakkumulerende), er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande.

Kilde: Miljøstyrelsen

Historisk høje PFOS-værdier i borgere

I august fik 187 borgere fra Korsør svar på målinger om PFOS-indholdet i deres kroppe, efter de havde spist det forgiftede kalvekød. For mange var det nedslående nyheder.

Grænseværdien ligger på 21,1 nanogram per milliliter (ng/ml), og prøveresultaterne spændte mellem 1,1 ng/ml og helt op over 500 ng/ml.

Det er de højeste PFOS-værdier, der nogensinde er målt i danske blodprøver.

TV 2 ØST talte med formanden for Korsør Natur- og Kogræsserforening, Kenneth Nielsen, som havde en måling på 233 ng/ml – altså langt over grænseværdien.

- Jeg havde regnet med, tallet ville være højt, men da jeg så hørte det, så blev jeg helt ude af den, sagde han.

Sådan påvirker PFOS mennesker

  • En forhøjet koncentration af PFOS kan give forhøjet kolesterol- og levertal.
  • Det anses for at øge risikoen for at udvikle visse former for kræft.
  • PFOS er særlig skadeligt for fostre og børn, da det kan forringe effekten af børnevaccinationer, nedsætte fødselsvægten og øge risikoen for abort.
  • PFOS ophober sig i kroppen, og der findes ingen behandlingsmuligheder. Stoffet bliver udskilt fra kroppen med tiden. Halveringstiden for mennesker anses for at være 5,4 Ã¥r.

Historisk gennemgang af områder

Flere af regionerne har allerede sat gang i en såkaldt "historisk redegørelse" af, hvordan, hvornår og hvor ofte der har været anvendt brandskum, der indeholder PFOS, på området.

- Vi er nødt til at undersøge pladserne meget grundigt, før vi kan sige, om de er forurenede, og om det i så fald har en indflydelse på menneskers sundhed eller drikkevand, siger Heino Knudsen, der er formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer i pressemeddelelsen.

På områder hvor der ikke allerede er sat undersøgelser i gang, vil kommunerne for hvert område tage stilling til, om forureneren kan gives et påbud og selv undersøge og rense det forurenede område.

Høje niveauer trods rensning

Da Slagelse Kommune blev bevidste om forureningen, satte man gang i en oprensning af blandt andet en nærliggende eng.

Men en rapport slog i slutningen af august fast, at problemet var større end først antaget.

Ifølge TV 2 ØST viste rapporten, at der var koncentrationer af PFAS - der omfatter en række stoffer indeholdende fluor-forbindelser - 1.108 gange over miljøkriteriet, imens prøver fra grøftens bred viser koncentrationer 318 gange over miljøkriteriet.