Nu kan flere grupper få tredje stik med coronavaccine

Nederst i artiklen kan du se listen over sygdomme og tilstande, som personer, der nu får tilbud om en tredje vaccine, lider af.

Personer, der har svært nedsat immunforsvar, får nu tilbudt et tredje stik med en coronavaccine. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er primært personer, der har en sygdom, eller som modtager behandling mod en sygdom, der rammer immunforsvaret.

Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, siger, at personer med svært nedsat immunforsvar har en "svært nedsat eller manglende effekt af vaccinen".

- Det er en særlig gruppe af patienter, der har et svækket immunforsvar og derfor ikke har haft så god effekt af deres primære vaccination, siger hun.

Vicedirektøren estimerer, at det er i omegnen af 50.000 personer, der skal have et ekstra stik.

Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet en liste over sygdomme og tilstande, som dem, der nu får tilbudt et tredje stik, lider under eller lever med.

Helene Probst håber, at langt de fleste borgere selv kan se, om de er omfattet af det udvidede vaccinationsprogram.

- For de kender deres egen sygdom eller behandling. De vil alle være i et forløb på et sygehus, og det er også den behandlende læge på sygehuset, der visiterer, altså indstiller, hver enkelt borger inden for kriterierne til det tredje vaccinestik, siger hun.

Vaccinationen kommer til at foregå i vaccinationscentrene og bliver med enten Pfizer eller Moderna, som er grundstenene i det officielle danske coronavaccinationsprogram.

Ikke godkendt til tre stik

Vicedirektøren siger i pressemeddelelsen, at det er meget vigtigt, at de personer, der får tilbuddet, er grundigt informeret om, hvad de går ind til.

Særligt af en bestemt årsag.

- Vaccinen er ikke godkendt til det tredje stik, og vi har vurderet sikkerheden nøje i forhold til tredje stik. De her patienter har ikke haft så god respons som os andre på deres primære vaccination, og derfor forventer vi ikke, at der vil være sikkerhedsproblemer i forhold til at give det tredje stik, siger hun til TV 2.

Hun tilføjer, at af den årsag er det vigtigt, at patienterne får grundig information. Hun siger også, at Sundhedsstyrelsen ikke har været i dialog med producenterne af vaccinerne.

Hun understreger også vigtigheden af, at pårørende til personer med svært nedsat immunforsvar bliver vaccineret.

Se listen

Det er følgende lidelser eller behandlinger, som personer, der modtager tilbud om tredje stik, har:

 • Akut leukæmi eller kronisk myeolomonocytær leukæmi
 • Myelodysplastisk syndrom
 • Kronisk lymfatisk leukæmi
 • Myelomatose
 • Lymfom
 • Myelofibrose
 • Aplastisk anæmi
 • T-celle large granular leukæmi
 • Allogent knoglemarvstransplanterede
 • Primær immundefekt
 • HIV-infektion med udtalt immundefekt
 • Kræftsygdom med aktiv kemoterapi i 2021 - dog ikke personer, der alene har modtage tstråleterapi eller anden aktiv anticancer-behandling
 • Transplantation, herunder organtransplantation, knoglemarvstransplantation, stamcelletransplantation og kunstig hjertepumpe
 • Stamcelletransplantation - personer, der har fået stamcelletransplantation, får to nye doser to til tre måneder efter transplantationen
 • Hæmodialyse eller peritonealdialyse

Også personer, der har modtaget behandling med følgende lægemidler, får tilbud om revaccination:

 • Rituximab
 • Ocrelizumab
 • Alemtuzumab
 • ATG
 • Ciclosporin
 • Tacrolimus
 • Mycophenolat
 • Immunglobulin substitution
 • Sphingosin-1-phosphat receptor inhibitor

Det tredje vaccinestik kan gives minimum en måned efter andet stik og maksimalt ni måneder efter det andet stik.

Størrelsen på dosen vil være den samme som i det allerede eksisterende vaccinationsprogram, skriver styrelsen i pressemeddelelsen.

Inden for de næste en til to uger bliver de pågældende personer inviteret til revaccination.