Coronavirus

Ledende overlæge kritiserer regeringen for enøjet coronahåndtering

I børne- og ungdomspsykiatrien har der været 30 procent flere henvendelser og henvisninger under coronanedlukningen, lyder det fra overlæge Inger Ros.

Da Danmark lukkede ned, og alle eksperter fokuserede på coronapandemien, stod ledende overlæge Inger Ros i den psykiatriske akutmodtagelse på Bispebjerg Hospital.

Her oplevede hun, hvordan både nye og tidligere patienter kom ind én efter én og havde brug for hjælp, fortæller hun i ‘Go’ aften LIVE’ på TV 2.

- Sygdomsmængden var blevet enorm. Selvmordstruede, som før bare var ramt af angst, skizofrene, der kom fra væresteder, som var lukkede. De sad bare og kiggede ud i luften, og det bliver man syg og psykotisk af, siger Inger Ros.

Følelsen af at stå alene med de psykisk syge patienter, mens alle andres øjne var fokuserede på udviklingen af covid-19, har fået Inger Ros til at rette en skarp kritik af regeringens håndtering af coronapandemien.

De har kun interesseret sig for nogle små kurver med en enkelt ting

Inger Ros, Ledende overlæge, Bispebjerg Hospital

Inger Ros mener, at tiden er inde til selvransagelse og en granskning af håndteringen af krisen.

- Jeg synes, at kommunerne, regionerne, vi alle sammen svigtede de psykiatriske patienter, lyder det.

Enøjet fokus

I børne- og ungdomspsykiatrien har der været 30 procent flere, der har søgt hjælp eller er blevet henvist under coronapandemien, fortæller Inger Ros.

“Det enøjede fokus” på covid-19, som hun kalder det, har derfor fået hende til at oprette den lægefaglige tænketank ’Atlas’, som skal bidrage til debat og løsninger på området.

- De har kigget på en lille flig af helheden, og de har kun interesseret sig for nogle små kurver med en enkelt ting, mener hun.

Der kunne det jo være sjovt at sammenligne, hvor meget læring, der er gået tabt

Inger Ros, Ledende overlæge, Bispebjerg Hospital

Inger Ros har savnet, at mere sundhedspersonale har været inkluderet i beslutningerne, hvilket hun mener har ført til et svigt af patientgrupper, som kræft- og hjertepatienter under pandemien.

Her henviser hun til, at den samlede sygelighed og dødelighed under coronapandemien endnu ikke er opgjort.

I det hele taget mener Inger Ros, at der mangler nuancer som økonomi, læring og trivsel, når politikerne sammenligner Danmark med andre lande.

- Hvis vi tager Sverige for eksempel, hvor de ikke har nedlukket skolerne og fritidstilbud. Der kunne det jo være sjovt at sammenligne, hvor meget læring der er gået tabt i stedet for kun at kigge på, hvor mange af de her meget gamle medborgere som er døde før tid, lyder det.

Frygtede sammenbrud

Rasmus Horn Langhoff, der er sundhedsordfører hos Socialdemokratiet, er enig i, at der er et efterslæb i psykiatrien, hvor mange patienter, der har været hårdt ramt af coronapandemien, skal have hjælp.

Samtidig mener han, at en del af Inger Ros’ kritik er forfejlet.

- I forhold til de andre patientgrupper, handlede det jo om, at vores sundhedssystem ikke kollapsede, lyder det.

Og Rasmus Horn Langhoff er ikke enig i Inger Ros’ udsagn om, at sundhedssystemet udelukkende har behandlet covid-19 det seneste halvandet år.

Der er brug for stemmer på begge sider fremadrettet

Rasmus Langhoff, sundhedsordfører, Socialdemokratiet

Strategien var at forsinke smitten, så sundhedspersonalet kunne følge med og fortsat hjælpe eksempelvis kræft- og hjertepatienter, siger han.

- Hvis vi havde ladet stå til og mistet kontrollen som i mange andre lande, så var det en helt anden diskussion, vi havde i dag, forklarer Rasmus Horn Langhoff.

Sundhedsordføreren hæfter sig derudover ved, at Danmark, sammenlignet med mange andre lande, er kommet ud af pandemien med et forholdsvist lavt antal døde og en god økonomi.

Åben for dialog

Inger Ros ser nu fremad og håber, at tænketanken kan være et sted, hvor regeringen kan spørge lægefaglige mennesker til råds og høre, hvad de synes i stedet for kun at høre virologer og Sundhedsstyrelsen.

Og Rasmus Langhoff er åben over for at tage en dialog med Inger Ros og tænketanken.

- Der er brug for stemmer på begge sider fremadrettet. Både fra hvor jeg og regeringen har stået, og hvor du har stået, slutter han.

Se interviewet med Inger Ros og Rasmus Langhoff i 'Go' aften LIVE' på TV 2 PLAY