Nyheder

Messerschmidt skifter advokat forud for ankesag

Tidligere på måneden blev DF's næstformand idømt seks måneders betinget fængsel, hvilket han har anket.

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, skifter advokat i sagen, hvor han har anket sin dom på seks måneders betinget fængsel for svig med EU-midler og dokumentfalsk.

Det skriver Morten Messerschmidt på Facebook.

Han skifter Peter Trudsø ud med Peter Schradieck i sagen, hvor DF'eren i Retten i Lyngby tidligere på måneden blev idømt seks måneders betinget fængsel i den meget omtalte sag, der har været kendt i årevis.

Dommen ankede Messerschmidt hurtigt til landsretten.

- Nogle gange er der brug for friske øjne på en sag, skriver Messerschmidt på Facebook.

- Jeg har derfor truffet den beslutning at skifte advokat i sagen om DF's sommergruppemøde i Skagen. Peter Trudsø har på fortrinlig vis bistået og rådgivet mig nu mere end fem år, og jeg har kun taknemmelighed til overs for Peter.

- Men efter mange år kan der også være brug for at se en sag fra nye vinkler, og jeg er derfor glad for, at advokat Peter Schradieck, der er partner hos og chef for Plesners Dispute Resolution Team, har sagt ja til at indtræde som min forsvarer, skriver Messerschmidt.

Dømt for dokumentfalsk

Sagen drejer sig om uberettiget udbetaling af EU-midler til en konference, som skulle holdes i tilknytning til DF's sommergruppemøde i Skagen i 2015.

Messerschmidt ansøgte om pengene på vegne af partialliancen Meld. Men hverken formelt eller reelt blev der afholdt en Meld-konference. Det fastslog en enig domsmandsret i Lyngby.

Derfor fik pengene karakter af en direkte eller indirekte finansiering af et nationalt parti, hvilket klart strider imod en forordning.

I realiteten havde Meld i 2015 kun to aktive medlemmer. Partiets eneste aktive funktion var at kanalisere økonomisk støtte fra Europa-Parlamentet til Messerschmidts projekter, hed det i dommens præmisser.

Desuden begik Messerschmidt ifølge byretten dokumentfalsk. Han satte sin underskrift på en falsk kontrakt mellem Meld og det hotel, som skulle stå for konferencen.

Byretten forkastede Messerschmidts forklaring, om at han skrev under uden at gøre sig bekendt med indholdet. Det tager omkring et minut at læse kontrakten, noterede byretten.