Politik

I dag afgøres sagen mod Morten Messerschmidt

Livebloggen opdateres ikke længere.

Hvad skete der? Morten Messerschmidt blev ved Retten i Lyngby idømt seks måneders betinget fængsel i sagen om dokumentfalsk og misbrug af EU-midler.

Få et overblik over sagen her.

Thulesen Dahl: Messerschmidt kan fortsætte sit politiske arbejde i Dansk Folkeparti

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, støtter, at Morten Messerschmidt kan fortsætte med at bestride sine politiske hverv i partiet.

På Facebook skriver han kort efter dommen:

- Morten blev desværre kendt skyldig. I vores land er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Og når Morten har ønsket at anke til Landsretten, er det først, når Landsretten har vurderet sagen, at vi har et endeligt resultat. Derfor kan Morten selvfølgelig også fortsætte sit politiske arbejde i Dansk Folkeparti.

Hans Redder: En groggy Morten Messerschmidt

TV 2s politiske redaktør, Hans Redder, mener, at det var en groggy Morten Messerschmidt, der udtalte sig til pressen ovenpå domsafsigelsen.

Morten Messerschmidt siger følgende om rettens afgørelse:

- Det er klart, at det er en overraskelse. Derfor skal man sunde sig. Det har været en enorm lang proces, en enormt opslidende proces, ikke bare for mig, men også for mange andre, siger han og uddyber:

- Sagen er ikke endt. Den er anket, siger Morten Messerschmidt foran Retten i Lyngby. Vi anker den jo, fordi vi regner med, at den kan føre til frifindelse, siger Morten Messerschmidt.

Messerschmidt: Troede jeg blev frifundet

Morten Messerschmidt er overrasket over dommen.

- Jeg har hele vejen igennem troet, at jeg blev frifundet, siger han.

DF-næstformanden har anket saget til landsretten, men han siger, at han nu skal nærlæse dommen.

Messerschmidt dømt for både svig og dokumentfalsk

Morten Messerschmidt er i rettssagen kendt skyldig i både svig og dokumentfalsk.

Anklager erklærer sig tilfreds med dom

Anklageren i sagen mod Morten Messerschmidt er tilfreds med afgørelsen i Retten i Lyngby.

- Vi er i det hele taget tilfredse med resultatet. Retten har fulgt vores påstand i forhold til sanktionen og skyldsspørgsmålet, siger Rasmus Maar Hansen foran Retten i Lyngby.

Han argumenterede for, at Morten Messerschmidt skulle idømmes seks måneders fængsel. Messerschmidt blev vel at mærke idømt betinget fængsel.

Messerschmidt anker dom - vil frifindes

Morten Messerschmidt anker dommen på seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk til landsretten. Han vil fuldstændig frifindes, siger hans advokat i retten.

DF-næstformanden har gennem hele retssagen nægtet sig skyldig i anklagerne.

Straffen

Straffen er gjort betinget i en periode på to år. Det skyldes dels sagsbehandlingstiden, dels Morten Messerschmidts gode personlige forhold. 

Dommeren: Morten Messerschmidt skulle have fortalt, at planerne ikke blev ført ud i livet

Dommeren siger, at retten ikke kan se bort fra, at Morten Messerschmidt oprindelig havde ønske om at gennemføre en EU-konference i 2015 ligesom i 2014.

Senest ved modtagelse af invitationen til sommergruppemødet burde han have indset, at EU-konferencen ikke blev til noget og handlet i overenstemmelse dermed.

Enig domsmandsret finder Messerschmidt skyldig

Det er en enig domsmandsret, som ved Retten i Lyngby har idømt Morten Messerschmidt seks måneders betinget fængsel.

Dommen skal ikke fuldbyrdes, hvis DF-næstformanden ikke begår noget kriminelt inden for de næste to år, forklarer retsformand Søren Holm Seerup ved domsafsigelsen.

Ingen Meld-konference i Skagen

Dommeren siger, at der ikke fandt en Meld EU-konference sted i Skagen, men alene et sommergruppemøde i Dansk Folkeparti. Retten lægger her vægt på vidneudsagn fra medlemmer i Dansk Folkeparti, herunder især arrangøren, gruppeformand Peter Skaarup. 

Dommeren: Meld havde reelt kun to medlemmer

Dommer Seerup siger, at Meld i 2015 reelt kun havde to medlemmer, Morten Messerschmidt og Anders Vistisen, hvis eneste formål var at kanalisere penge til de to. 

Morten Messer lytter roligt til dommen

Morten Messerschmidt lytter roligt til dommerens oplæsning af præmissen for dommen. 

Dom: Morten straffes med seks måneder, straffen gøres betinget

Dommer Søren Holm Seerup siger, at Morten Messerschmidt idømmes seks måneders fængsel. Straffen gøres betinget i to år. 

Morten Messerschmidt kommer ind i regssalen

Morten Messerschmidt er kommet ind i retssalen sammen med sin advokat, Peter Trudsø. De sidder ved siden af hinanden uden at tale sammen. 

Dommer: Forventet domsafsigelse klokken 15

Dommer Søren Holm Serrup afslutter retshandlingen med at sige, at retten forventer at afsige dom klokken 15.

Morten Messerschmidt afstår fra afsluttende bemærkning

Morten Messerschmidt afstår fra at komme med en alsluttende bemærkning.

Anklager: Manglende vinding betyder ikke manglende motiv

Anklager Rasmus Maar Hansen siger, at SØIK (Bagmandspolitiet) har haft mange sager, hvor folk har begået svig, selvom de ikke har haft et økonomisk motiv. Han påpeger også, at der i de mange artikler i henholdsvis Dansk Folkepartis medlemsblad og partiets europæiske blad ikke er en eneste omtale om Meld.

Pause til 11.45

Anklageren får mulighed for at kommentere forsvarer Peter Trudsøs procedure. For ikke at gantage for meget fra deres indledende procedure, beder de om fem minutters pause. Dommeren siger, at der er pause til klokken 11.45.

Forsvarer: Hvis fældende dom, skal der gives rabat

Forsvarer Peter Trudsø kommer afslutningsvis ind på, hvad straffen bør være, hvis retten imod hans påstand kender Morten Messerschmidt skyldig. Han mener, at straffen i givet fald skal være så mild som mulig, dels fordi Morten Messerschmidt ikke har haft personlig vinding, dels fordi sagen har været længe undervejs. Endelig har Morten Messerschmidt gode personlige forhold, siger forsvareren.

Forsvarer: Forhold 2 er også forældet

Forsvarer Peter Trudsø mener, at udover at frifinde for dokumentfalsk i forhold 2 ud fra de saglige omstændigheder, bør der også frifindes på grund af forældelse. Grunden er, at da Morten Messerschmidt blev sigtet i forhold 2, hvilket skete i februar 2020, var den femårige forældelsesfrist ikke indtruffet. Ifølge sigtelsen skete forseelsen, som Messerschmidt er sigtet for, 25. maj. Da tiltalen kom i marts 2021, var datoen udvidet til hele maj. Herved har man ændret anklagen, siger forsvaren, og den femårige forældelse er indtruffet, da man nu er kommet ind i 2021.