Messerschmidt i retten dag tre

Hvad er der sket? Tredje dag er overstĂĄet i sagen mod Morten Messerschmidt, der er tiltalt for dokumentfalsk og misbrug af EU-midler.

Hvad var der pĂĄ spil? I dag har tre personer i EU-systemet vidnet via videolink. De har blandt andet skullet forklare, om de vidste, at en pĂĄstĂĄet EU-konference blev afholdt samtidig med Dansk Folkepartis sommergruppemøde.

Her er et overblik over sagen.

Retsmøde slut

Dagens retsmøde er slut. Tak, fordi I læste med. 

Vidne kender næsten intet til Meld

Istvan Szabo forklarer på anklagernes spørgsmål, at han ikke kendte andre medlemmer af Meld, ligesom han intet kendte til en sommerkonference i Meld i 2015.

Han siger ogsĂĄ, at han intet fik ud af sit medlemskab af Meld. Han meldte sig ind i partiet i sin tid, fordi han ventede, at det kunne gavne ham.

Ungarsk vidne bliver afhørt

Retten er gĂĄet i gang med afhøring af Istvan Szabo. Han var i 2015 medlem af Meld dog uden at være medlem af Europa-Parlamentet. Han var blevet opfordret til at melde sig ind i Meld af Juan Manuel Ghersinich, generalsekretær i Meld i 2014. 

Messerschmidt lytter tĂĄlmodigt

Morten Messerschmidt sidder med stille korslagte arme og lytter til anklagerens oplæsning af hans udtalelser til DF's Europapolitiske medlemsblad i 2015 om folkeafstemningen om retsforbeholdet (som efter anbefaling fra blandt andet Dansk Folkeparti endte med et nej til at ændre Danmarks retsforbehold).

Anklager viser DF-blad

Senioranklager Andreas Laursen viser en omtale i Dansk Folkepartis Europapolitiske blad fra september 2015 af indsatsen fra Dansk Folkepartis fire medlemmer af Europa-Parlamentet.

Han læser op fra siderne. Først en artikel om den generelle politiske situation i Europa. Derefter en (ogsĂĄ lang) artikel om den kommende afstemning om retsforbeholdet. 

Melds svindelsag er enestĂĄende

Morten Messerschmidts forsvarer spørger, om Wolfgang Herzig kan sige, hvor ofte støtte til europæiske partier bliver krævet tilbagebetalt.

Wolfgang Herzig siger, at indtil kravet mod Meld blev stillet, kender han ingen andre eksempler. Dog er det sket, at ikke-benyttede bevillinger er blevet krævet tilbagebetalt.

I de senere ĂĄr er kontrollen blevet skærpet, hvilket har ført til, at flere midler er blevet krævet betalt tilbage. Det skyldes ikke egentlig svindel, men at udgifterne ikke stemmer overens med Europa-Parlamentets kriterier.

DG Finance undrede sig over udelukkende danske deltagere

Wolfgang Herzig husker, at man i DG Finance studsede over en deltagerliste fra et Meld-sommermøde i Danmark.

Det pĂĄfaldende var, at der pĂĄ listen kun optrĂĄdte danske navne, og at alle deltagere var medlemmer af Dansk Folkeparti.

Han husker ikke, om deltagerlisten stammer fra sommermødet i Kolding i 2014 eller mødet i Skagen 2015. Han er mest tilbøjelig til at mene, at det er 2015. 

E-mail med supplerende oplysninger blev ogsĂĄ sendt til Messerschmidt

Wolfgang Herzig oplyser, at den e-mail med supplerende oplysninger, der blev sendt til DG Finance, blev modtaget 25. januar 2016.

Afsender var Melds sekretariat, og modtager var en hr. Benz i DG Finance med Morten Messerschmidt med pĂĄ c.c. 

Liste om mange EU-punkter kom senere

Wolfgang Herzig siger pĂĄ anklagernes spørgsmĂĄl, at en liste over EU-punkter, der blev diskuteret pĂĄ Melds sommergruppemøde, er blevet fremsendt senere end i januar 2016.

Listen nævner syv-otte EU-relaterede oplæg, der skulle være blevet holdt pĂĄ konferencen. DG Finance fik ikke i forbindelse med modtagelsen af listen at vide, at Melds møde var sammenfaldende med Dansk Folkepartis sommergruppemøde. 

Vidne husker ikke, om oplysninger kom senere

Wolfgang Herzig siger, at han ikke kan huske, om han pĂĄ et senere tidspunkt fik at vide, at Melds sommermøde faldt sammen med Dansk Folkepartis sommergruppemøde. 

Seks bilag udleveret

Wolfgang Herzig siger, at DG Finance fik udleveret seks bilag pĂĄ mødet. PĂĄ spørgsmĂĄlet, om medarbejderne fra DG Finance fik oplyst, at Melds sommerkonference blev afholdt sammen med Dansk Folkeparti, svarer Wolfgang Herzig nej. 

Sommerkonferencen blev diskuteret

Et af emnerne pĂĄ mødet var den sĂĄkaldte sommerkonference i Meld i 2015, forklarer Wolfgang Herzig. Der blev udleveret bilag.

Tvivl om udgifterne i Meld

Meningen med mødet 14. januar 2016 var at skaffe et bedre overblik over udgifterne i Meld i 2015.

Normalt finder et sĂĄdant møde senere sted, men DG Finance havde fundet ud af, at der kunne være tvivl om udgifterne i Meld, herunder retmæssigheden. 

Managementmøde i januar 2016

Wolfgang Herzig forklarer, at han sammen med andre medarbejdere fra DG Finance 14. januar 2016 deltog i et sĂĄkaldt "management meeting" med Melds ledelse. 

Vidne forklarer sin stilling

Wolfgang Herzig forklarer, at han arbejder i Europa-Parlamentets afdeling for finansiering af europæiske partier. 

Første vidne efter frokostpausen kommer fra DG Finance

Første vidne efter frokostpausen bliver Wolfgang Herzig, der arbejder i Europa-Parlamentets revisionsenhed, DG Finance.

DG Finance aflagde revisionsbesøg pĂĄ Melds kontor i Bruxelles 14. januar 2016. 

Frokostpause

Afhøringen af vidnet Michael Verbeke et slut. Der er frokostpause frem til klokken 13. 

Vidne: Havde god kontakt til Messerschmidts assistent

Michael Verbeke siger, at han havde en god kontakt til Morten Messerschmidts assistent.

Han kan ikke sige, hvor ofte han har mødtes med assistenten. Han bemærker ogsĂĄ, at bĂĄde Morten Messerschmidt og assistenten rejste meget. 

Vidne: Morten Messerschmidt havde meget travlt

Michael Verbeke siger, at Morten Messerschmidt var en meget travl mand. Han kom af og til pĂĄ Melds kontor i Bruxelles, men ofte var det ham, der tog hen til Morten Messerschmidt i Europa-Parlamentet, som regel for en underskrift. De mødtes en til to gange om mĂĄneden. 

Morten Messerschmidts forsvarer stiller spørgsmål

Efter en kort pause er det blevet Morten Messerschmidts forsvarer, Peter Trudsø, der stiller spørgsmĂĄl.