Krimi

Sognepræst i retten for drabet på sin hustru

Hvad er der sket? Sognepræst Thomas Gotthard har bag lukkede døre tilstået drabet på sin hustru, Maria From Jakobsen, der forsvandt 26. oktober sidste år.

Hvad blev dommen? Dommeren har idømt Thomas Gotthard 15 års fængsel. Sagen blev afviklet som en tilståelsessag.

Stil spørgsmål

Tak for i dag - og det sidste spørgsmål

Tak for at læse med her i livebloggen fra Retten i Hillerød.

Indenfor de næste 14 dage vil den dømte sognepræst sammen med sin forsvarer beslutte, om de ønsker at anke spørgsmålet om straffens længde til Østre Landsret.

Sker det ikke, er sagen om drabet på Maria From Jakobsen endeligt afsluttet.

Tak for mange og gode spørgsmål - det har i perioder været en hektisk dag, og jeg har ikke nået at svare på dem alle. 

En læser har spurgt to gange, om tiden som varetægtsfængslet bliver fratrukket den endelige dom - og ja, rent praktisk tæller den tid med som afsoning i det endelige regnskab.

Spørgsmål

Louise :

Hvordan virkede Gotthard, da han holdt sin tale?

Svar:

@Louise: Jeg kan ikke gætte, hvad meningen var med det hele - men han virkede som om, han gerne ville holde talen og komme med sine synspunkter, undskyldninger og taksigelser foran et publikum.

"I skal ikke have ondt af mig", sagde han - ud fra de fnys, jeg hørte blandt de tilstedeværende, tror jeg ikke, mange tænkte i de baner.

I princippet misbrugte han muligheden for at tage ordet til sidst - han burde have talt til retten, men talte i stedet til tilhørerne og den forsamlede presse.

Og dommeren irettesatte ham da også. I princippet kunne hun have stoppet ham.

Spørgsmål

Sarah :

Er der noget om, om der er religiøse grunde til, at han ville undgå en skilsmisse nr. 2? Siden han så drab som en lettere udvej.

Svar:

@Sarah: Sognepræstens modstand mod skilsmisser var tydeligvis noget, der var spurgt ind til under det indenretslige forhør. Imidlertid fandt afhøringen sted bag lukkede døre, og vi fik alene essensen af hans forklaring læst op i det åbne retsmøde. Hvordan han præcis svarede - ved vi ikke.

Det fremgik, at han tidligere havde været gennem en skilsmisse, og det brød han sig ikke om. 

Det blev gengivet i oplæsningen af forklaringen, at han ikke mente, en skilsmisse nummer to ville forhindre ham i at fungere som præst - men jo, der kunne godt være stillinger, han ikke kunne søge.

Det var dog ikke derfor, han dræbte sin hustru, har han forklaret.

I forhold til, at et overlagt og planlagt drab må siges at stride grundlæggende mod den kristne tro -var det tilsyneladende ikke noget, der har fyldt overvældende meget i forklaringen.

Familien ønsker ro

Der er mange, der spørger ind til hvad, der skal ske med de to børn, Maria From Jakobsen havde med Thomas Gotthard. 

Familien er selvsagt hårdt ramt af det skete og har ønsket ro. 

Tidligere er det blevet fortalt, børnene er hos familiemedlemmer.

Spørgsmål

Lone Birkelund:

Hvorfor bliver Thomas Gotthard ikke mentalundersøgt? Det finder jeg, han burde blive, da det er helt unormal adfærd og han måske kan gøre det igen om mange år, når han er løsladt og måske har fundet en ny samlever/kone, som han "ikke ønsker mere"?

Svar:

@Lone Birkelund: Thomas Gotthard er skam blevet mentalundersøgt - det sker som udgangspunkt altid i drabssager. Det mere usædvanlige er, at mentalerklæringen ikke er blevet læst op - ligesom hans personlige forhold ikke blev gennemgået ud over det, der kom frem i oplæsningen af hans tilståelse.

Anklageren gjorde meget kort rede for, at han er "omfattet af paragraf 69 men egnet til almindelig straf" - han er altså ikke sindssyg og var det ikke på gerningstidspunktet. Henvisningen til paragraf 69 betyder, at der er tale om en eller anden form for udviklingsforstyrrelse - det i sig selv er dog ikke påfaldende, de fleste mennesker har særheder, der kunne omfattes af den bestemmelse.

Jeg forsøgte at få afklaret, om der skulle være tale om en såkalt dyssocial personlighedsforstyrrelse - det, man tidligere betegnede som psykopati - det blev ikke afvist, selvom jeg ikke fik antagelsen bekræftet.

Personer med en dyssocial personlighedsforstyrrelse har en tendens til selvovervurdering og til at se sig selv som centrum i universet - de mangler typisk empati men kan have lært sig at agere, som det forventes af andre, og ofte er de vellidte.

Jeg har i andre retssager hørt såvel Peter Madsen, Amagermanden Marcel Lychau Hansen og Anders Behring Breivik omtalt således i deres mentalerklæringer.

Spørgsmål

Frederik:

Hvad var Thomas Gotthards reaktion til afsigelsen af dommen?

Svar:

@Frederik: Umiddelbart var der ikke noget at se - gennem hele dagen har han mest af alt siddet og set frem for sig, set ned i bordet, måske siddet lidt med lukkede øjne. 

Men jeg spurgte forsvarer Jesper Storm Thygesen, og han sagde, at Gotthard ret hurtigt sagde, at han ville lytte til sin advokats vurdering i forhold til, om strafudmålingen skal ankes til landsretten.

Lagde vægt på, at drabet var planlagt

Dommeren lagde i sin udmåling af straffen vægt på, at drabet var en nøje planlagt og velovervejet handling.

Desuden lagde hun vægt på den målrettethed og efterfølgende brutalitet, Thomas Gotthard udviste i en længere periode i forbindelse med bortskaffelsen af den dræbte.

- At han efter syv måneder tilstår, kan ikke føre til lavere straf, sagde dommer Betina Heldmann, der dermed afviste, at tilståelsen skulle tælle som en formildende omstændighed.

15 års fængsel

Retten i Hillerød idømmer sognepræst Thomas Gotthard 15 års fængsel for drabet på sin hustru i oktober i fjor.

Venter på dom

Retten fyldes igen - den tunge luft er lettet lidt, efter en række vinduer har været åbne. 

To efterforskere fra politiet nikker til hinanden, tilsyneladende en markering af, at en omfattende sag snart er slut.

TV 2 har fået tilladelse til at filme domsafsigelsen - strafudmålingen vil både blive gengivet her og forhåbentlig i Nyhederne klokken 19.

Alle pladser i retslokalet er stadig fyldt.

En enkelt tilhører fik ikke plads - vedkommende har fulgt tilståelsessagen fra et lytterum. 

Alle venter. Samtalen er forstummet.

Forberedt og usædvanlig tale

Gotthard takker personalet i Vestre Fængsel, Anklagemyndigheden, Retten i Holbæk. 

En række andre får en undskyldning - blandt andre Folkekirken og 'min elskede Maria'.

Ordene er skrevet på forhånd, de blev læst op.

Gotthard forklarer, at han tidligere har sagt ordene til sine nærmeste, nu skal alle andre høre dem.

Den tiltalte i en retssag har mulighed for at tage et sidste ord, inden retten trækker sig tilbage for at votere og bestemme straffen.

Det er en usædvanlig afslutning på det egentlige retsmøde - en optræden, der tilsyneladende var grundigt forberedt. 

Retsformanden oplyser, at sagen nu er optaget til dom - måske afsiges den omkring klokken 18.45.

Anklaget tager ordet

Thomas Gotthard rejser sig for at tage det sidste ord. Vendt mod tilhørerne - men bliver stoppet af dommeren.

Han skal tale til retten.

- Jeg slog Maria ihjel. Jeg gjorde ende på hendes liv, den skæbne fortjente hun ikke.

- Jeg er skyldig i det ultimative tillidsbrud overfor Maria, jeg er skyldig i at have løjet og bedraget alle jer andre.

- Jeg har været en kæmpe kryster.

- Mit liv har jeg sendt ud i mørket, hvor jeg vil blive. 

- Ingen skal have ondt af mig. 

Jesper Storm Thygesen fremhænver også et par domme og regner på, hvad straffen her har været - og hvad det bør betyde.

- Derfor bør straffen være 13 år.

Forsvarer ønsker 13 års fængsel

Forsvarer Jesper Storm Thygesen indleder sin procedure. 

Han mener, at straffen skal være på 13 års fængsel. Han anerkender, der er skærpende omstændigheder - men mener også, at der er tale om formildende.

- I første omgang har Thomas Gotthard tilstået, siger anklageren. I praksis medfører det en rabat, mener han.

Desuden mener han, det er en formildende omstændighed, at Thomas Gotthard af egen drift påviser alle gerningssteder, hvor de jordiske rester af den dræbte er fundet, og hvor drabsvåbnet - stenen - var smidt på vejen hjem til hans mor.

Desuden bør det ifølge forsvareren være en formildende omstændighed, at Gotthard har tilstået, at han ud over brug af kemikalier også forsøgte at brænde den dræbte med brænde og brændbare væsker.

- Man havde aldrig fået den indsigt, man har fået i dag, hvis ikke det var for hans forklaring, mener forsvareren.

Tre skærpende omstændigheder

- Er der foregående forberedelse i detaljer?

- Hvor kynisk var drabet?

- Var der tale om særlig hensynsløs behandling?

Det mener anklageren - der er tale om tre væsentligt skærpende omstændigheder. 

Derfor skal straffen være på 15 års fængsel til Thomas Gotthard, afslutter anklager Anne-Mette Seerup sin procedure.

Udgangspunktet for et drab er almindeligvis 12 år.

Ubådssag og andre domme

Anklageren gennemgår en række andre domme - blandt andet Ubådssagen, hvor Peter Madsen blev idømt en livstidsdom.

Her var der dog også tale om seksuel motiveret vold - men på den anden side mener anklageren ikke, at forberedelserne var lige så omfattende som de forberedelser, Thomas Gotthard foretog.

Og de omhyggelige forberedelser bør betragtes som skærpende omstændigheder, mener anklageren.

Under gennemgangen af de tidligere domme sidder den tiltalte med hovedet lidt på skrå og lytter. Det er grove sager, mange er blevet omtalt i pressen.

Gotthard tager sig til panden, og sidder nu med pegefingeren hvilende mod hagen.

Lemlæstelse er skærpende

Anklageren fremhæver, at det ikke var et drab i affekt, og at Gotthard ikke ligefrem smed den dræbte i fjorden.

Derimod havde han nøje planlagt, hvordan han skulle skille sig af med den dræbte. Ligesom han havde anskaffet de remedier, han skulle bruge.

Undervejs viste det sig endda, at hans planer ikke virkede - herefter købte han bare ind igen og forsøgte endnu engang.

- Den omfattende lemlæstelse af liget er en skærpende omstændighed, siger anklageren. 

Herrens veje er uransagelige

Anklageren fremhæver, at det meste af den tiltaltes forklaring har handlet om alt det besvær, han havde med sine planer og med at slette sine spor. Den handlede ikke om den sorg og smerte, han udsatte sine børn og den dræbtes familie for.

Selv det, at holde de efterladte for nar i ugevis, fik ham ikke til at ændre sin adfærd.

- Herrens veje er uransagelige. Det var tiltaltes veje også i de tre uger efter drabet, indtil efterforskerne fik mistanke.

- Politiet var lige i hælene på ham. De havde opdaget forbindelsen til Sundbylille, siger anklageren om det sted, hvor den dræbte blev fundet.

Hun mener, at det var sidste chance for ham at tilstå, inden efterforskerne selv kunne have fundet den dræbte.

Anklager: Angrer kun at han blev snuppet

- Der er ingen tvivl om, at den tiltaltes hverv som præst og den tillid, stillingen giver, har hjulpet ham, siger anklageren.

Hun redegør for, at han var dygtig. Næsten så dygtig, at han slap for at blive opdaget.

Han betalte med kontanter, han slettede sine digitale spor.

- Tiltalte kunne være blevet skilt som 15.000 andre gjorde samme år.

Thomas Gotthard har påstået, han angrede. At det var svært for ham. Det giver anklageren ikke meget for.

- Han tvivlede ikke, da han stod med stenen i haven. Han fortrød ikke, da han lagde hænderne om hendes mund.

Tiltalte havde flere minutter til at fortryde, til at slippe hendes luftveje. Men han holdt ud, indtil Maria var død, procederer anklageren.

- Det eneste, tiltalte angrer, det er, at han blev taget.

Ingen ulykkelig kærlighedshistorie

Der er varmt og trykkende i retslokalet. Nu er det tid til først anklagers og siden forsvarers procedurer for straf.

Retsformanden er tilbage i retslokalet.

- Høje ret, tiltalte skal idømmes fængsel i ikke under 15 år. Og det skal han, fordi han en uge inden drabet planlagde drabet, indleder anklageren sin procedure.

Efter en langvarig planlægningsfase gjorde han alvor af sine planer. 

- Det her er ikke en ulykkelig kærlighedshistorie om en mand, der ikke kunne få sit livs kærlighed. Eller sit livs tredje kærlighed, procederer anklageren.

- Tværtimod er der tale om en mand, der så sin hustru som en klods om benet.

Tilståelse er endelig

Dommeren spørger, om man er der, hvor Thomas Gotthard ønsker at afgive tilståelse som gennemgået?

Det bekræfter forsvarer Jesper Storm Thygesen.

Thomas Gotthard har altså vedkendt sig den tilståelse, der netop er læst op. Altså den tilståelse, han afgav bag lukkede døre under det indenretslige forhør.

Børnenes bistandsadvokat, Jørn Haandbæk Jensen, tager forbehold for yderligere erstatningskrav og for, at han eventuelt senere kan repræsentere flere famliemedllemmer. 

Der vil ikke blive fremlagt yderligere dokumentation - heller ikke mentalerklæringen.

Klokken 17.50 vil retten være sat igen til procedurer for straf.