Nyheder

Her er forslagene til ny kontanthjælp: 40.000 børn vil fortsat være under lavindkomstgrænse

Forslagene vil give en del indvandrere flere penge om måneden, mens andre vil opleve, at de får færre end i dag.

Et farvel til det nuværende kontanthjælpsloft og integrationsydelsen og goddag til et mere simpelt kontanthjælpssystem med bare to satser.

Sådan lyder hovedelementerne i de anbefalinger, som en ydelseskommission mandag er kommet med til et nyt kontanthjælpssystem.

Formålet med anbefalingerne er at skabe et mere enkelt og gennemskueligt kontanthjælpssystem og samtidig hjælpe nogle af de børnefamilier med de laveste indkomster, som i dag er ramt af kontanthjælpsloftet.

Her kan du få overblikket over anbefalingerne, som i den kommende tid vil indgå i forhandlinger på Christiansborg om et nyt kontanthjælpssystem.

Nyt system med bare to satser

I dag er kontanthjælpssystemet snørklet og består af både kontanthjælp, uddannelseshjælp og en lavere selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til nytilkomne (tidligere kaldet integrationsydelse). Der er forskellige lofter over, hvor meget modtagerne samlet kan modtage i ydelser samt en 225-timersregel, der stiller krav om, at modtageren også skal arbejde for at få fuld støtte.

Men det skal være meget mere simpelt, foreslår ydelseskommissionen. Konkret foreslår den at afskaffe kontanthjælpsloftet, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, uddannelseshjælpen og 225-timersreglen og erstatte dem med én ydelse med to satser.

  • En grundsats på 6600 kroner om måneden.
  • En forhøjet sats på 10.450 kroner om måneden, der gives ud fra et optjeningsprincip.

Kommissionen foreslår to veje til den forhøjede sats:

  • At modtageren har gennemført en "erhvervskompetencegivende uddannelse" eller har 2,5 års beskæftigelse inden for de seneste 10 år samt ophold i landet i 7 ud af de seneste 8 år.
  • At modtageren har gennemført grundskole eller FGU samt ophold i landet i 12 år ud af de seneste 13 år efter det fyldte 18. år.

Det vil øge arbejdsudbuddet med 750-950 fuldtidspersoner og løfte 4000-6000 børn ud af lavindkomstgruppen. 40.000 børn i kontanthjælpssystemet vil dog fortsat være under lavindkomstgrænsen, selvom politikerne gennemfører ydelseskommissionens anbefalinger.

- Med vores anbefalinger vil antallet falde med 10 til 15 procent alt efter, om man ser på kort eller lang sigt, siger kommissionens formand, Torben Tranæs.

Nyt børnetillæg

Kommissionen foreslår også, at der indføres et børnetillæg til begge forældre på 3550 kroner per måned. Beløbet gives uanset antallet af børn.

I det nuværende ydelsessystem har børn meget uens levestandard, siger formand for Ydelseskommissionen, Torben Tranæs.

- Vi har set eksempler på, at enlige med tre-fire børn får flere penge, end et par med samme antal børn ville få. Det kan ikke forklares, hvorfor der gives færre penge, selvom der er flere i husstanden. Så der er sket nogle knopskydninger, der har nogle utilsigtede effekter, siger han.

Der vil også være et fast tillæg til enlige uden børn i husstanden: 1000 kroner grundsats eller 2250 kroner på forhøjet sats.

Fritidstillæg til ferier og fritidsaktiviteter

Der lægges også op til, at der indføres et såkaldt fritidstillæg på 450 kroner per måned per barn – dog maks 1800 kroner per familie.

Pengene er målrettet udgifter til børns foreningskontingenter, ture, computere, ferie og fritidsaktiviteter.

- Der vil fortsat være familier, som vil leve med en indkomst i den lave ende. Alligevel er målet, at børnene kan få et almindeligt fritidsliv som andre børn i befolkningen, siger kommissionens formand, Torben Tranæs.

Indvandrere bliver samlet ikke sat ned i ydelse

Indvandrere bliver samlet set ikke sat ned i ydelse efter skat som følge af ydelseskommissionens anbefalinger, siger formand Torben Tranæs.

- Der er en omfordeling inden for gruppen af indvandrere. Men netto for gruppen er det nogenlunde et rundt nul, lyder det.

Kommissionen forventer at personer, der i dag er på selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen (tidligere kaldet integrationsydelse) vil få mere end i dag, mens indvandrere, som i dag er på kontanthjælp, vil få mindre, hvis de ikke lever op til optjeningskravene.

  • Med indregning af fritidstillægget vil ydelseskommissionens model i gennemsnit give omkring 36.000 indvandrere 900 kroner mere i månedlig disponibel indkomst.
  • Samtidig vil 23.000 indvandrere i gennemsnit få 1300 kroner mindre i månedlig disponibel indkomst.

Loft over samlede ydelser

Selvom kontanthjælpsloftet i sin nuværende form foreslås afskaffet, skal der være en grænse, mener ydelseskommissionen.

Kommissionen foreslår, at kontanthjælpsfamilier med børn ikke skal kunne få mere i samlede offentlige ydelser efter skat (eksklusiv fritidstillæg), end hvad der svarer til maksimalt 85 procent af den disponible indkomst for familier med lavlønsindkomst, der også svarer til niveauet for den maksimale dagpengesats.

Regeringen betinger et nyt ydelsessystem af en arbejdspligt

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kalder anbefalingerne fra ydelseskommissionen for "et godt grundlag at arbejde videre fra".

Han siger, at han deler opfattelsen af, at det nuværende kontanthjælpssystem er blevet for indviklet, men betoner også, at det er et krav fra regeringen, at det "spiller godt sammen med" en arbejdspligt på 37 timer for nyankomne udlændinge og andre med et fortsat integrationsbehov.

- Regeringens politik er den samme som før valget: Vi ønsker ikke at hæve ydelserne til udlændinge. Og der bør fortsat være et optjeningsprincip, så man ikke kan få høje ydelser fra dag et i Danmark, siger Peter Hummelgaard.

Ifølge TV 2s oplysninger vil regeringen efter sommerferien fremlægge sit bud på et nyt kontanthjælpssystem. Efter det vil der blive indbudt til politiske forhandlinger med henblik på at lave en aftale med de øvrige partier på Christiansborg.