Danske skove sættes i brand, og træer sprænges i luften

Fældning, sprængning og afbrænding af træer skal danne grobund for mere vild natur i Danmark.

Ild, eksplosioner og træer, der styrter til jorden.

Umiddelbart lyder det ikke som den bedste måde at skabe mere liv i den danske natur på, men det er det i visse tilfælde.

Sådan lyder det fra Anton Thøger Larsen, der er ornitolog ved Dansk Ornitologisk Forening, naturvejleder og bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening Aalborg.

Og man gør det flere steder i Danmark.

Ved Hammer Bakker og Kollund Skov har man eksempelvis sat ild til jordbunden og sågar sprunget træer i luften for at skabe mere diversitet i naturen – og dermed mere plads til alt fra ørne og sommerfugle til biller.

- Der sker noget med gødningsstofferne i jorden, og det gør, at der kommer nogle andre planter her på de her brandtomter, som gør, at området bliver mere rigt, forklarer Anton Thøger Larsen.

Anton Thøger Larsen deltager i et projekt i Hammer Bakker i Aalborg Kommune, hvor Naturfonden er i færd med at genoprette et stort naturområde for at sikre mere biodiversitet og dyreliv.

Her er planen at fælde og brænde 30 hektar nåletræsplantager svarende til godt og vel 42 fodboldbaner.

2400 arter er truet i Danmark

Ifølge Naturfonden er 2400 arter i fare for at forsvinde, hvilket svarer til cirka hver femte art i Danmark.

Derfor har TV 2 i samarbejde med Den Danske Naturfond forsøgt at engagere danskerne i at hjælpe vilde dyr og planter i den danske natur.

Det sker med initiativet 'Danmark redder jord' – en kampagne, der kulminerer i et indsamlingsshow søndag aften på TV 2, hvor det indsamlede beløb går ubeskåret til opkøb af jord for at genoprette Danmarks natur.

Danmark er nemlig et af de lande i Europa med færrest hektar vild natur og dårligst bevarede levesteder for plante- og dyreliv, viste en rapport fra Europas Miljøagentur i 2020.

Arterne er i fare for at uddø, fordi de mangler levesteder i den danske natur.

Det her er jo et simuleret lynnedslag

Sebastian Klein, ornitolog, forfatter og tv-vært

Tv-vært sprænger træ i luften

Ud over fældning og afbrænding er sprængning af træer ligeledes en god måde at skabe en bedre biodiversitet, da eksplosionen skaber en større blottet overflade, som insekter eksempelvis kan flytte ind i.

Det har Den Danske Naturfond gjort i Kollund Skov, hvor Sebastian Klein var med, da ordene "der sprænges" rungede gennem skoven.

Her demonstrerede den tidligere tv-vært, hvordan biller eksempelvis kan bo i råddent træ i skovbunden.

- Det her er jo et simuleret lynnedslag. Det blotlægger alt træet, det fjerner barken og forrådnelsesprocesserne vil starte, når det bliver fugtigt. Langsomt vil det her altså forgå og rådne og blive til levesteder for en hulens masse insekter, fortæller Sebastian Klein i TV 2-programmet 'Danmark redder jord'.

- Hold. Da. Op. Mand! Det var sådan, så mine bukser blafrede, lød det fra Sebastian Klein, da første træ blev sprængt i luften.

Lene Beier sætter ild til skov

Generelt forsøger man at bevare naturen, som den er.

I nogle tilfælde er den dog i så dårlig forfatning, at man må give den en kickstart, før den kan passe sig selv.

Der er ingen tvivl om, at mange arter allerede er uddøde

Flemming Helsing, naturforvalter ved Hammer Bakker

Blandt andet er nåletræsplantager skabt af mennesker generelt ikke et godt sted for dyre- og planteliv. Derfor fældes eller sprænges træerne, og jorden brændes af, lyder det fra Anton Thøger Larsen.

I Hammer Bakker, som er købt for at være være vild natur, har man valgt at fælde for at skabe levesteder til flere planter og dyrearter.

Efter træfældningen sættes ild til granernes tabte nåle og kviste, som forsurer jordbunden og forhindrer danske arter i at flytte ind.

Afbrændingen frigiver ifølge Naturfoden næringsstoffer til jorden og fjerner sporet fra granerne.

Moser genskabes, og dyr sætte ud

Sprængninger, træfældninger og ildspåsættelse er kun nogle af de ting, man gør for at skabe bedre levevilkår for Danmarks mange arter.

Det fortæller Flemming Helsing, der er naturforvalter og tilknyttet Hammer Bakker.

Grundlæggende handler det om at bevare den vilde natur for eftertiden for at give de mange truede dyrearter i Danmark en chance for at overleve.

- Der er ingen tvivl om, at mange arter allerede er uddøde, og der vil også uddø flere arter. Det er desværre historien med rigtig mange fine arter, at de forsvinder, og de er egentlig væk for altid. Derfor er det også så vigtigt, at vi passer på dem, vi har tilbage, siger Flemming Helsing.