Coronavirus

Er corona ikke længere mere farlig end influenza? Eksperter vurderer påstand

Debatindlæg lægger op til, at alle restriktioner bliver droppet til sommer. Flere professorer mener, at det vil medføre for store konsekvenser.

"Covid-19 kan ikke længere betragtes som farligere end influenza – snarere tværtimod".

Sådan lyder overskriften på et indlæg i Politiken, som debattør og biologiprofessor Morten Petersen står bag.

Han mener kort sagt, at mere effektive vacciner, et større antal vaccinerede og deraf færre personer i risikogruppen betyder, at coronaepidemien herhjemme er nået til et sted, hvor den er mindre farlig, end en hård influenzaepidemi ville være.

- Vi accepterer, at folk dør, når de bliver ramt af andre sygdomme. Og på et tidspunkt bliver vi nødt til at gøre det samme med covid-19. Jeg er ikke modstander af restriktioner, og det gav mening, da vi lukkede ned sidste år. Men nu har regnskabet tippet for længe – især på de unges bekostning, uddyber professoren med speciale i geners funktion over for TV 2.

Hvis vi slipper alle restriktioner for tidligt, så ender vi med en katastrofe

Lone Simonsen, professor og leder af PandemiX Centret på RUC

Biologen peger på, at influenzaepidemier i 90’erne betød mange dødsfald, uden at det medførte restriktioner. Og han mener, at Danmark med udrulningen af vaccinationsprogrammet nu er kommet så langt, at det bliver nødt til at medføre en fuldstændig genåbning hen imod sommeren.

- Vi skaber en idé om, at vi kan redde alle hele tiden. Men problemet er løst. De rigtige er vaccineret. Lad os nu få åbnet op igen, mener han.

Sammenligning er oversimplificeret, siger professor

Professor på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet Søren Riis Paludan siger, at han i princippet er enig i betragtningen om, at covid-19 efterhånden kan sammenlignes med influenza i takt med, at flere vaccineres.

- Jeg ved ikke, om jeg synes, det er en diskussionen, der skal tages nu. Men vi skal begynde at bevæge os imod et sted, hvor SARS-CoV2 er i kategori med influenza. Altså at vi har to virusinfektioner, hvor der for begge er høj grad af immunitet i samfundet.

Professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet Allan Randrup mener også, at Morten Petersen har en pointe i, at epidemistrategien måske bør reevalueres, nu hvor antallet af dødsfald er faldet. Men her hører enigheden op.

- Det er oversimplificeret, for der er konsekvenser ved covid-19, vi ikke ser ved influenza. Og når man sammenligner tidligere dødstal af influenza med covid-19, så glemmer man historikken. Vi er i dag mindre villige til at acceptere dødelighed ved sygdomme generelt set, end vi var for 20 år siden.

Samtidig peger han på, at senfølger og mutationer af den oprindelige coronavirus skal tages med i betragtning, når det kommer til fremtidig strategi og restriktioner.

Professor: - En katastrofe hvis vi giver slip nu

Senfølger og mutationer er også elementer, som professor Lone Simonsen og speciallæge Christian Wejse begge nævner i forlængelse af debatindlægget, som de erklærer sig lodret uenige i.

- Det er forkert, at covid-19 ikke er mere farlig end influenza. Hvis vi slipper alle restriktioner for tidligt, så ender vi med en katastrofe, siger Lone Simonsen, der er professor og leder af PandemiX Centret på RUC.

Hun giver debattøren ret i, at det ikke længere er antallet af døde, der udgør det største problem. Men hun vurderer, at det vil ende med et hidtil uset antal coronaindlæggelser, der vil sætte sundhedssystemet under et massivt pres, hvis restriktionerne droppes, før alle personer over 40-50 år har modtaget deres vaccination.

- Lige nu står vi i et våbenkapløb, og det er et dårligt tidspunkt at åbne mere op. Vi skal over på den anden side, hvis det ikke skal gå galt, advarer hun.

Flere bliver alvorligt syge med corona, siger professor

Christian Wejse er lektor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og speciallæge på Infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Han går selv stuegang på afdelinger, hvor svært syge covid-19-patienter er indlagt. Uvaccinerede indlagte, som er i 40’erne og 50’erne. Men også vaccinerede i 70’erne, som grundet immunsvækkelse ikke er blevet fuldt dækket af deres stik.

Han frygter ligeledes situationen på hospitalerne, hvis restriktionerne slækkes for tidligt.

- Covid-19 er langt farligere end influenza. Det er rigtigt, at vi er bedre stillet i pandemien i forhold til tidligere. Men man kan stadig ikke sammenligne med en influenzaepidemi. Befolkningen har en langt større immunitet ved influenza, og andelen af alvorligt syge er mindre, siger han.

Han er samtidig bekymret for, at en tiltagende smittespredning vil danne grobund for varianter af coronavirus, der kan vise sig vaccineresistente.

Covid-19 kan ende i kategori med influenza

Både Randrup, Simonsen og Wejse er enige i, at covid-19 vil kunne sammenlignes med influenza – på et tidspunkt. Men ikke endnu.

- Hvis vi når dertil, hvor alle voksne er tilbudt en vaccine, og vi samtidig har et lavt antal smittede, så kan det sammenlignes med influenza. Men lige nu er det for tidligt at fejre en sejr over covid. Det er for risikabelt, mener Christian Wejse.

Over 1.606.000 personer har modtaget deres første stik af en covid-19-vaccine. Over 975.000 personer er fuldt vaccinerede. Vaccinationsprogrammet er nået til gruppen af 60-64-årige, som i øjeblikket modtager deres første stik.