Gældskaos i Danske Bank

Danske Bank har opdaget nye gældsproblemer – flere tusinde kunder kan være berørt

Oprydningen efter skandalen om gældskaos i Danske Bank har blotlagt en lang række nye problemer.

Problemerne i Danmarks største bank er så store, at den uvildige undersøgelse af håndteringen af gældssagen i Danske Bank nu forlænges med flere måneder.

Midt i det omfattende oprydningsarbejde har banken opdaget en lang række nye, hidtil ukendte fejl, der kan betyde, at yderligere tusindvis af kunder kan have betalt for meget.

Det fremgår af bankens seneste opdatering i sagen.

Et af problemerne er opstået i selve oprydningsarbejdet, der omfatter over 100.000 sager.

Banken har opdaget, at den manuelle proces med at gennemgå gældssager kan være forkert i op mod 4000 kundesager. Dermed kan de tusindvis af sager, som ellers er blevet gennemgået for mere end et halvt år siden, alligevel være forkerte.

Derfor har banken nu endnu en gang åbnet sagerne for at undersøge, om der er sket overbetaling. Banken har ikke ønsket at kommentere, hvad denne fejl kan betyde for de ramte kunder i kroner og øre.

Har du et fortroligt tip?

TV 2 driver en af landets største undersøgende redaktioner. Vi beskytter altid kilder, der deler fortrolige oplysninger. Hvis du vil dele fortrolig viden eller følsomme dokumenter med os, kan du se her, hvordan det kan lade sig gøre fortroligt og sikkert.

Cheføkonom i Forbrugerrådet Morten Bruun Pedersen er forbløffet over, hvordan Danske Bank håndterer oprydningen, og at banken bliver ved med at finde fejl på fejl – nu også i sager de allerede har gennemgået.

- Jeg ved snart ikke, hvad der kan siges mere om Danske Bank, da de jo bliver ved med at overraske. Nu kan vi så i de her tusindvis af kundesager heller ikke stole på den måde, banken manuelt har tilrettet sager. Jeg har ikke ord for den sag.

Morten Bruun Pedersen mener, at det er katastrofalt, da der kan være tusindvis af gældsplagede kunder, som har troet, at der nu var klarhed over deres sag, men nu alligevel ikke kan stole på banken.

- Det er jo det rene gældscirkus, siger Morten Bruun Pedersen.

Lederen af den centrale enhed, som håndterer gældssagen i Danske Bank, Peter Rostrup-Nielsen, skriver i et skriftligt svar til TV 2, at banken hele tiden bliver klogere på disse komplekse sager, og at den i den proces er blevet opmærksom på, at der kan være sket fejl i de manuelle rettelser.

- Det undersøger vi nærmere, og vi retter selvfølgelig alle eventuelle fejl, skriver Peter Rostrup-Nielsen.

Ni yderligere fejltyper er fundet

Af opdateringen, som banken har lagt ud på sin hjemmeside, fremgår det, at der i forbindelse med dens gennemgang af bankens systemer er fundet yderligere ni fejltyper, som kan have påvirket bankens kunder.

Banken vil endnu ikke løfte sløret for, hvad de ni fejltyper handler om, men skriver i mailen til TV 2, at en af fejltyperne handler om en systemfejl på en bestemt type pantebreve, hvor banken kan have opkrævet et forkert beløb.

Heller ikke Finanstilsynet er blevet orienteret nærmere om indholdet af de yderligere fejl, som banken har opdaget. I et svar skriver Finanstilsynet, at banken i starten af maj i år orienterede tilsynet om, at der var yderligere problemer.

- Finanstilsynet er ikke orienteret om den nærmere karakter af disse yderligere forhold, skriver Finanstilsynet i en mail til TV 2.

Danske Bank afviser at svare på, hvad de otte nye fejltyper handler om, og hvor stort det potentielle omfang af overbetaling fra kunderne kan være.

- Resten er endnu ikke bekræftet som reelle problemstillinger, så det er endnu alt for tidligt at sige noget om potentielle konsekvenser, men vi vil selvfølgelig også her have fokus på at informere og kompensere de kunder, som eventuelt skulle være berørt, skriver Peter Rostrup-Nielsen og forklarer, at banken er i gang med at analysere de nye problemstillinger.

Uvildig undersøgelse forsinkes

I kølvandet på Berlingske og TV 2s afdækning af gældssagen kom Finanstilsynet sidste år med en række påbud, der kulminerede med krav om en uvildig undersøgelse af sagen.

KPMG og Kammeradvokaten blev udpeget af banken til at foretage den uvildige undersøgelse, som har stået på siden starten af i år. Planen var, at undersøgelsen skulle ligge færdig til sommer, men det bliver nu forsinket med flere måneder blandt andet på grund af de nye problemer, der er fundet i banken.

Partner hos Kammeradvokaten Morten Plannthin, bekræfter at deres arbejde er blevet forlænget med flere måneder, men kan derudover ikke kommentere på sagen eller udtale sig om, hvordan fejlene i banken er blevet opdaget.

- Jeg har ingen kommentarer, da vores arbejde i sagens natur er underlagt tavshedspligt, siger han.

Finanstilsynet oplyser, at de har godkendt, at den uvildige undersøgelse først ligger klar ultimo oktober 2021 og uddyber i et skriftligt svar, at på den måde kan undersøgelsen nå at få det hele med.

- Det er Finanstilsynets opfattelse, at det vil være mest formålstjenlig med en rapport, der indeholder en fyldestgørende vurdering af de essentielle foranstaltninger, som banken har iværksat som følge af gældsinddrivelsessagen, skriver tilsynet i en mail til TV 2.

Peter Rostrup-Nielsen, der leder den centrale enhed for oprydningen af gældssagen, kan heller ikke svare på, hvordan fejlene er blevet opdaget eller omfanget i sagerne. Men i det skriftlige svar forklarer han, at der er tale om en omfattende problemstilling med data, som banken løbende bliver klogere på.

- Data har vist sig mere svært tilgængelige, end vi først havde forventet. Vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt sige noget mere præcist om omfanget. Men vores fokus er, som det hele tiden har været, på hurtigst muligt at kompensere alle disse berørte kunder, skriver Peter Rostrup-Nielsen.

Du kan se eller gense 'Operation X: Skeletterne i Pengeskabet' om gældkaosset i Danske Bank på TV 2 PLAY.