Coronavirus

Snart vil minkgrave være tømt for kadavere, men naboerne kommer til at mærke konsekvenserne i årevis

Det kan tage op mod ti år, før grundvandet er helt renset for forurening af minkene.

Få hundrede meter fra Per Nørgård Sognstrups mark ved Nørre Felding i Vestjylland ligger flere tusind ton døde mink begravet. Lidt endnu.

For efter et halvt år med nye naboer i “baghaven” skal de aflivede pelsdyr torsdag så småt op af jorden igen.

Og selvom landmanden beskriver sig selv som “rimelig tolerant”, har han flere bekymringer i forbindelse med den store opgravning.

Derfor havde Per Nørgård Sognstrup øjnene fast rettet mod sin skærm, da Fødevarestyrelsen mandag aften holdt borgermøde, som i bedste coronastil foregik virtuelt.

Når vi knapper op til kadavre, der har ligget i et halvt år, må vi forvente, at der kommer noget stank op

Kasper Klintø, indsatschef

Konsekvenser i årevis

Her kom det frem, at der formentlig vil blive brug for nye rensningsanlæg i området, og at grundvandet alligevel kan risikere at være påvirket af forureningen fra minkene i op mod ti år fremadrettet. Det til trods for at gravene vil være tømt for den såkaldte "minkmasse" i midten af juni.

En udmelding, der bekræfter Per Nørgård Sognstrup i, at han og de andre borgere havde ret, da de tidligere på året råbte op om deres bekymringer vedrørende nedgravningen.

- Det er skræmmende, og det gør mig ked af det, at det er så stor en miljøbombe, man har lavet, siger han til TV 2.

Det blev dog understreget, at minkene på nuværende tidspunkt ikke udgør nogen risiko for hverken drikkevandet eller muligheden for at bade i den nærliggende Bovtrup sø.

Lugt fra gamle kadavere

Udover de langvarige konsekvenser var der især tre presserende temaer, som gik igen på borgermødet: Lugtgener, støj og sikkerhed. For Fødevarestyrelsen er endnu ikke klar over, præcis hvad der vil møde dem, når de tager det første spadestik ned i minkgravene.

Men lugten slipper borgerne ikke for. Sådan lød det fra Kasper Klintø, som er indsatschef på projektet.

- Når vi knapper op til kadavre, der har ligget i et halvt år, må vi forvente, at der kommer noget stank op, siger han.

Det her kan sagtens blive nogle hårde uger, for jer der bor i området

Nikolaj Veje, direktør for Fødevarestyrelsen

Der vil altså komme til at lugte i ugevis, mens de jordiske rester af minkene skal skaffes af vejen.

For at mindske lugtgener vil styrelsen dog forsøge at holde “minkmassen” i stort set konstant bevægelse på rejsen fra graven til forbrændingsanlægget. På den måde undgår man, at massen ender med at ligge et sted og sive med lugt og væsker.

Samtidig vil der under opgravningen være støj fra arbejdet, som kan risikere at stå på både nat og dag, lød det fra Fødevarestyrelsen.

- Det her kan sagtens blive nogle hårde uger, for jer der bor i området. Der kan komme lugtgener, og man må indstille sig på, det kan være generende. Der vil også komme støj, som jo i sidste ende er nødvendigt for at minkene bliver opgravet, sagde direktør for Fødevarestyrelsen Nikolaj Veje.

Et langt forløb

Mens mødet udspillede sig på skærme rundt omkring i hjemmene i Nørre Felding, var forberedelserne til arbejdet allerede gået i gang tæt ved Per Nørgård Sognstrups mark.

Store plader bliver lige nu lagt ud for at gøre klar til de køretøjer, som fra på torsdag skal grave minkene op og transportere dem til deres endeligt på forbrændingen.

- Vi er meget spændte på, hvad der kommer op, når de får taget jordlaget væk, siger landmanden.

Fødevarestyrelsen forventer at være færdig med opgravningen af minkene og den forurenede jord ved Nørre Felding i midten af juni. Herefter rykker de videre til Kølvrå i Karup, hvor den sidste opgravning forventes at være slut midt i juli.