Coronavirus

Analysevirksomhed forudsiger, at danskere først er færdigvaccinerede til december

Hverken Socialdemokratiets sundhedsordfører eller professor i infektionsmedicin køber forudsigelsen.

Hvis man spørger selskabet Airfinity, der er en London-baseret analysevirksomhed med særligt fokus på videnskab, kommer danskerne ikke til at være færdigvaccinerede før starten af december.

Det er blandt andet mandagens beslutning om at droppe Johnson & Johnsons vaccine, der har udsat slutdatoen i deres prognose, fortæller Rasmus Bech Hansen. Han er administrerende direktør i virksomheden, som har særligt fokus på analyser af vaccineudrulning.

- Hvis vi bare sætter os ned og kigger på, hvor langt man er kommet sammenlignet med de oprindelige planer, må man bare sige, at vi er langt bagud, siger han.

Vaccinen fra Johnson & Johnson blev droppet mandag, fordi den ifølge Det Europæiske Lægemiddelagentur kan være årsag til alvorlige tilfælde af blodpropper. Samtidig er der så godt styr på epidemien i Danmark, at vaccinens fordele ikke opvejer risikoen, lød forklaringen fra Sundhedsstyrelsen.

Myndighederne vurderer, at beslutningen betyder, at vaccinekalenderen forsinkes med op til fire uger, så danskerne er færdigvaccinerede i midt august.

Danmark kan ikke indhente det tabte

Direktøren for Airfinity forklarer sin noget mere dystre prognose med, at Johnson & Johnson er en vaccine, der gives med én dose. De øvrige vacciner skal gives i to doser med minimum tre ugers mellemrum.

Samtidig er det den vaccine, Danmark har sikret sig flest af – nemlig 8,2 millioner doser. Ifølge Rasmus Bech Hansen skulle 30 procent af befolkningen have haft den.

Johnson & Johnsons enkelte dose skal derfor erstattes af en vaccine, der gives i to doser.

- Når man beregner det med blik på, hvilke andre vacciner der er tilgængelige for Danmark, viser vores analyser, at der ikke er nok til, at Danmark kan blive fuldkommen kompenseret på nuværende tidspunkt, siger Rasmus Bech Hansen.

Usikker tidshorisont

Sundhedsstyrelsen medgiver, at der er usikkerhed omkring vaccinationskalenderen, men understreger samtidig, at den er det bedste estimat.

- Vaccinationskalenderen er det bedst mulige bud på, hvordan vi forventer, at udrulningen af vaccinationsindsatsen vil forløbe, hvis vi modtager alle de vaccinedoser, som er lovet af producenterne. Det betyder, at der knytter sig en vis usikkerhed til den tidshorisont, som kalenderen beskriver, lyder det i et skriftligt svar til Politiken fra centerchef i Sundhedsstyrelsen Steen Dalsgård.

Airfinity mener netop, at de danske myndigheder begår en fejl, når de læner sig op ad vaccineproducenternes egne udmeldinger. I stedet bygger analysevirksomhedens estimater på elementer såsom produktion og tempoet for opskalering af produktionen.

Rasmus Bech Hansen vurderer for eksempel, at Pfizer/BioNTechs udbygning af produktionen ikke kan udligne den mangel, som parkeringen af Johnson & Johnson-vaccinen efterlader det næste halve års tid. Og samtidig konstaterer han, at Moderna har problemer med leveringen af deres vacciner.

Sundhedsordfører afviser

Derfor kan den administrerende direktør "slet ikke se, hvordan matematikken går op", så danskerne kan være færdigvaccinerede i august.

Han peger på, at det hidtil har taget fem måneder at færdigvaccinere 12 procent af befolkningen. De 30 procent, der skulle have været vaccineret med Johnson & Johnsons vaccine, er – i meget runde tal – dobbelt op af det antal.

- Med den tidslinje vil det på et helt teoretisk plan tage 10 måneder at færdigvaccinere de 30 procent og ikke de ekstra uger, som vaccinekalenderen nu vidner om, siger han.

Men det er et alt for pessimistisk fremsyn, mener Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff.

- Den køber jeg ikke. Forhåbentlig bliver det meget før. Men vi har estimater, og virkeligheden kan blive bedre og dårligere end dem, men for at få den situation skal rigtig meget gå galt, siger ordføreren.

Han bakkes op af Henrik Nielsen, der er klinisk professor i infektionsmedicin og overlæge på Aalborg Universitetshospital. Han er skeptisk overfor Airfinitys forudsigelse.

- Jeg tror, at det bliver før, siger han.

Den første halvanden million gør afgørende forskel

Henrik Nielsen påpeger, at det er vigtigst at få vaccineret den første halvanden million danskere. Det er dem, der er i risikogruppen og potentielt kan belaste sygehusvæsenet.

Det sker inden for nærmeste fremtid, lyder vurderingen fra professoren.

Når det er overstået, og det kun er raske, yngre danskere, der er tilbage, er presset fjernet på sygehusene. Tilbage er dem, der bedre kan tåle smitte.

Han peger dog på, at hvis smitten skulle eksplodere, kan man tage vaccinen fra Johnson & Johnson ind i vaccinationsprogrammet igen.

- Det er en løbende vurdering, hvor man afvejer fordele og ulemper, siger han.

Rasmus Bech Hansen fortæller, at prognosen fra Airfinity ikke har medregnet, at danskerne får mulighed for frivilligt at tage en af de vacciner, der er droppet. En mulighed der var flertal for i Folketinget mandag. Men det kan godt medvirke, at datoen for, hvornår alle er færdigvaccinerede, rykker tættere på, siger han.

715.492 danskere er fuldt vaccinerede tirsdag. Det svarer til 12,2 procent af befolkningen.