Politik

Kofods ministertaburet har stabiliseret sig, vurderer analytiker

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ankommer til mødet, da Udenrigsudvalget har kaldt ham og forsvarsministeren i samråd om islamisering og bortførelse af børn i Al Hol- og Al Roj-lejrene i Syrien.

Hvad skete der? Forsvarsminister Trine Bramsen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) var i samråd om risikoen for, at internerede islamister i Al Hol- og Al Roj-lejrene i Syrien flygter, eller at børn bortføres fra lejrene.

Hvorfor var det vigtigt? Ifølge Ekstra Bladet blev en række ministre allerede i september orienteret om, at der var risiko for, at børn med dansk tilknytning blev bortført fra lejrene. Kendte Jeppe Kofod til den risiko før avisens afsløringer, kunne det koste ham opbakningen fra Enhedslisten, fordi Folketinget ikke blev informeret. 

Kofods ministertaburet har stabiliseret sig, vurderer analytiker

Klokken har passeret 15.45, samrådet er forbi, og Jeppe Kofod er stadig udenrigsminister. 

- Jeppe Kofod sidder mindre ustabilt på ministertaburetten, end han gjorde før samrådet, vurderer TV 2s politiske analytiker Hans Redder. 

- Umiddelbart ser det svært ud for Enhedslisten for sig selv at komme meget videre i den her sag. Men man kan jo ikke afvise, at der kommer nyt frem i den her sag - måske fra Ekstra Bladet, som har startet den her sag, eller fra andre medier. 

Udsmuglinger er almen kendt

Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten, vil vide, om ministrene er bekendt med fænomenet udsmuglinger. Altså om ministrene ved, at Islamisk Stat smugler børn ud fra lejrene. 

- Det er almen kendt, svarer Jeppe Kofod. 

De konkrete oplysninger bragt i Ekstra Bladet om, at der skulle være planer om at kidnappe 350 europæiske børn fra de to lejre, hvor børn med dansk tilknytning befinder sig, afviser både han og forsvarsministeren dog at kende til. 

Hvor strandede oplysningerne?

Enhedslistens Rosa Lund hæfter sig ved, at oplysningerne ifølge Ekstra Bladets oplysninger har været på to ambassader og fire ministerier, herunder både Forsvars- og Udenrigsministet, uden at de pågældende ministre tilsyneladende har været bekendt med dem. 

- Jeg er ret sikker på, at både forsvarsministeren og udenrigsministeren og deres mange embedsmænd ved, at man godt kan skabe et fortroligt rum i Folketinget. Så hvor er det her gået galt? Hvor er bristen i systemet, siden så afgørende oplysninger ikke når frem til Folketinget?, spørger hun. 

Udenrigsministeren svarer, at han har leveret alle de oplysninger, han skal. 

- Jeg har ikke forholdt Folketinget noget. Jeg har ikke andet ønske end at dele de oplysninger, der kan deles indenfor de rammer, der nu er, siger han. 

Forventer at få forelagt oplysninger

Trine Bramsen minder om, at vi har nogle "uhyre effektive efterretningstjenester", som får mange oplysninger ind.

Hvorvidt der er tale om løse rygter eller veldokumenterede oplysninger har betydning for, om det når ministeren, forklarer hun. 

- Hvis man skulle forestille sig, at samtlige oplysninger fra efterretningstjenesterne skulle forelægges ministeren, så ville der ikke være timer nok i døgnet. Men det er klart, og det har jeg også sagt tidligere, at er der en afgørende ændring i forhold til risikovurderinger eller trusselsbilledet i forhold til Danmark, så har man som minister - det har jeg i hvert fald - en berettiget forventning om, at oplysninger forelægges. 

Ekstra Bladets afsløringer var nye for Kofod

Kristian Hegaard fra Radikale Venstre vil vide, hvor informationen strandede, siden ministrene på samrådet hævder, at de ikke har haft kendskab til afsløringerne i Ekstra Bladet, før de stod i avisen. Og er de tilfredse med, at det ikke er nået frem til dem? 

- De konkrete oplysninger, der kommer frem i den artikel 14. marts i Ekstra Bladet om de 350 børn, det er ikke nogle konkrete oplysninger, som jeg har fået oplyst før. Det var nyt for mig, svarer Jeppe Kofod. 

Forsvarsminister Trine Bramsen tilføjer: 

- Jeg har ikke oplysninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste om ordet "kidnapning". De oplysninger, jeg har, er, at Islamisk Stat smugler folk ud fra lejrene. 

- Ordet "kidnapning" er jeg ikke præsenteret for af Forsvarets Efterretningstjeneste. 

"En lille del når ministeren"

Sikandar Siddique spørger, hvordan det kan finde sted, at ministrene ikke bliver får de informationer, som Ekstra Bladet har afsløret. Her henvises til den konkrete intention om at kidnappe 350 europæiske børn fra de to lejre i Syrien, hvor 19 børn med dansk tilknytning opholder sig. 

- Udenrigsministeriet har over 100 repræsentationer i udlandet og flere end 2000 medarbejdere. Den samlede informationsmængde filtreres og vurderes på forskellige niveauer, og det vurderes løbende, hvilke oplysninger der skal videreformidles - herunder højere op i systemet. En lille del af det når ministeren.

- Det vurderes altså løbende af forskellige medarbejdere, hvilke oplysninger der løftes til et politisk niveau, forklarer Jeppe Kofod. 

Kofod: Terrortruslen er uændret

Ekstra Bladets afsløringer af, at Islamisk Stat har konkrete planer om at smugle børn ud fra lejrene i Syrien, ændrer ikke på den overordnede vurdering af terrortruslen mod Danmark. Sådan lyder det fra både forsvars- og udenrigsministeren. 

Jeppe Kofod læser op fra et citat fra Justitsministeret, hvor det fremgår, at børnene i lejrene ikke udgør en terrortrussel, men at truslen forøges, jo længere tid de opholder sig i lejrene. 

I 2020 er det lykkedes et stigende antal kvinder at flygte fra lejre i det nordøstlige Syrien, fremgår det af citatet. 

- Både PET og FE følger naturligvis trusselsbilledet så tæt, som det er muligt, læser udenrigsminister Jeppe Kofod op. 

Hvorfor blev ministrene ikke orienteret?

At de to ministre nu afviser, at de kendte til den konkrete risikovurdering afsløret af Ekstra Bladet, før den havnede på forsiden af avisen, er ny viden. Både for offentligheden og for de folketingsmedlemmer, der sidder med ved dagens samråd. Herunder spørgeren Rosa Lund (Ø). 

Hun undrer sig over, hvorfor ministrene først afviser det nu. 

- Det er jo ikke ligefrem, fordi der ikke er stillet spørgsmål om netop det, siger Rosa Lund. 

Både Rosa Lund og Søren Søndergaard (Ø) stiller sig uforstående over for det faktum, at ministrene ikke har haft kendskab til oplysningerne, og hvorfor det har taget ministene flere uger at nå frem til det faktum. 

Vil yde mere humanitær hjælp

Udenrigsminister Jeppe Kofod understreger, at Danmark er en af de absolut største humanitære donorer, når det gælder Syrien. Det er afgørende i forhold til blandt andet rent drikkevand i lejrene og i andre dele af det nordlige Syrien, forklarer han. 

Det er den form for indsats, ministeren er klar til at skrue op for. Det indgår desuden i den aftale om en taskforce, der lige nu undersøger muligheden for at hente de 19 børn med dansk tilknytning til Danmark uden deres mødre. 

Kofod afviser kendskab til risikovurderinger

Udenrigsminister Jeppe Kofod svarer nu på retsordfører Rosa Lunds (Ø) spørgsmål: 

- Jeg kan oplyse, at jeg ikke hverken har set, modtaget eller på anden måde været bekendt med, at Islamisk Stat - som påstået i artiklen i Ekstra Bladet 14. marts - skulle have udset sig 350 udenlandske børn i lejrene til udsmugling, optræning til terror, eller at Islamisk Stat skulle have udsmuglet 30 børn fra lejrene i Syrien med henblik på at træne dem til terror i deres hjemlande. 

- Og jeg kan også sige klart, at jeg ikke har modtaget oplysninger om, at Islamisk Stat har udsmuglet eller forsøgt at udsmugle danske børn fra lejrene, siger Jeppe Kofod. 

Forsvarsminister Trine Bramsen stemmer i og afviser, at hun hverken har set, modtaget eller på anden måde været bekendt med intentioner om bortførelser.

Kofod skylder et "klokkeklart svar"

- Selvfølgelig har vi forståelse for fortrolighed, siger Enhedslistens retsordfører og tilføjer: 

- Men jeg fik ikke svar på mit spørgsmål. Kendte ministrene til disse oplysninger eller ej?, spørger hun igen. 

Medspørgeren Søren Søndergaard melder sig enig. Det er det helt centrale spørgsmål, siger han og understreger, at det særligt må være udenrigsminister Jeppe Kofod, der skylder et klokkeklart svar på det spørgsmål. 

Bramsen: Ingen børn er udsmuglet eller forsøgt udsmuglet

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) får nu ordet og indleder med at sige, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) ikke har oplysninger om, at danske børn er udsmuglet eller forsøgt udsmuglet fra lejre i Syrien. 

Hun beder om forståelse for den nødvendige fortrolighed i dele af Forsvarets Efterretningstjenestes arbejde. 

- Hvis fortrolige oplysninger fra efterretningstjenesterne kommer ud offentligt, er det forbundet med meget stor risici. Kilder kan forsvinde fra den ene dag til den anden. Kilder kan blive dræbt, siger Trine Bramsen: 

- Vi risikerer at miste grundlaget for efterretningstjenesternes virke. Det er også derfor, at det er strafbart at videregive fortrolige oplysninger. 

Ligesom udenrigsministeren siger Trine Bramsen, at der vil være oplysninger, som ikke kan lægges offentligt frem. 

Kofod svarer ikke på, om han havde kendskab til risiko

Gennem sin flere minutter lange tale svarer udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ikke på spørgsmålet fra Enhedslisten. Han svarer altså ikke på, hvorvidt han eller andre ministre vidste, at der var risiko for, at børn med dansk tilknytning er i risiko for at blive bortført fra lejrene i Syrien, som Ekstra Bladet har beskrevet. 

Kofod opremser i stedet alt det, Danmark bidrager med i området. Et bidrag, som han er klar til at gå endnu længere med, siger han. 

Ikke alt vil blive delt, siger Kofod

Udenrigsminister Jeppe Kofod tager ordet. Han indleder blandt andet med at sige, er der vil være områder, som han ikke vil kunne komme ind på under dagens åbne samråd. Han henviser til, at der kan være tale om fortrolige oplysninger. 

Derudover opridser udenrigsministeren regeringens holdning til de børn med dansk tilknytning, der opholder sig i de to lejre i Syrien. 

- Vi taler om lejre, der også huser kvinder, der af egen fri vilje er rejst til Syrien for at tilslutte sig kalifatet, siger Jeppe Kofod:  

- Regeringen er ved at undersøge, om vi kan støtte afradikaleringsarbejde i lejrene gennem en tredjepart. 

Nu starter samrådet

Klokken har passeret 14.15, og samrådet er sat i gang. 

Først gives ordet til Enhedslistens retsordfører Rosa Lund, som indleder med at sige, at situationen er "meget alvorlig". Hun spørger helt kort, om de to indkaldte ministre vidste, at der var risiko for, at børn med dansk tilknytning er i risiko for at blive bortført fra de pågældende lejre, før Ekstra Bladet bragte historien. 

Kofods skæbne hviler i Enhedslistens hænder

TV 2s politiske analytiker Hans Redder forventer ikke, at udenrigsministeren vil svare helt så tydeligt, som det forventes af støttepartiet Enhedslisten. 

- Han skal forsøge at finde en balance, hvor han gør Enhedslisten tilfredse uden at afsløre en række oplysninger, som er fortrolige, siger han. 

I sidste ende er det op til Enhedslisten at afgøre, om de er tilfredse med den forklaring, der har fået, når samrådet er sat til at slutte klokken 15.45. 

- Det er ikke sikkert, at Jeppe Kofod kan klare frisag ved blot at sige, at der er ting, han ikke har mulighed for at svare på, siger Hans Redder. 

Velkommen til livebloggen

Om ganske få minutter tager forsvarsminister Trine Bramsen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) plads i Landstingssalen, hvor de vil blive bedt redegøre for risikoen for, at internerede islamister i Al Hol- og Al Roj-lejrene flygter, eller at børn bortføres fra lejrene med henblik på indoktrinering og optræning til gennemførelse af terror-aktioner.

Sagen bygger på en række afsløringer i Ekstra Bladet. Først da historierne havnede på forsiden af avisen, blev de kendt blandt de politiske partier, og de har ifølge Enhedslistens retsordfører endnu ikke fået svar på, om regeringen havde kendskab til risikoen for bortførelser af børn med dansk tilknytning. 

- Jeg vil have et klart svar på, om Jeppe Kofod kendte til det her eller ej, siger Rosa Lund til TV 2 på vej ind til samrådet.