Nyheder

Her går aftalen om genåbning længere end SSI’s risikoscenarier

Statens Serum Institut medgiver, at genåbningsplanen er mere vidtrækkende end deres vurderinger lagde op til.

Politiske forhandlinger endte natten til fredag med en bred genåbningsaftale. Kun Nye Borgerlige stod udenfor den plan, der fra onsdag 21. april udfaser en række af de nuværende coronarestriktioner.

Forud for forhandlingerne havde Statens Serum Institut udarbejdet et notat, der gennemgik fire forskellige scenarier for en genåbning. Men på flere punkter endte den endelige plan med at være endnu mere vidtrækkende.

Fra 21. april bliver det blandt andet igen muligt at forsamles op til 50 personer udendørs, og herefter forøges det antal løbende frem til den 11. august, hvor forsamlingsloftet helt bortfalder udendørs. 1. august bortfalder loftet indendøre.

Men netop det punkt var ikke en del af det udarbejdede notat. I alle fire opstillede scenarier fra SSI’s hånd lød det udendørs forsamlingsloft på maksimalt 20 personer.

I den endelige aftale gives der ligeledes grønt lys til tilskuere på fodboldstadions i de øverste divisioner. Heller ikke det område var berørt i risikovurderingerne.

- Et stort scenarie 4

Direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum medgiver, at den endelige genåbningsplan på flere punkter er mere omfattende.

- Det, der i nat blev vedtaget, kan man betegne som et stort scenarie 4. Det er ikke et scenarie, vi har kigget på, men det er stadig et scenarie, som vi vurderer, er fuldt forsvarligt og kan give en god genåbning af Danmark, siger Henrik Ullum.

Også andre områder er blevet en del af genåbningsplanen uden at være berørt på forhånd i SSI’s notat. Det drejer sig om blandt andet en åbning af foreningsliv som musikskoler for børn og unge under 18 år, en åbning af daghøjskoler med testkrav og en lempelse af anbefalingerne angående indendørs gudstjenester.

På forhånd lød det i risikovurderingerne fra SSI, at de to mest vidtrækkende scenarier – scenarie 3 og 4 - kunne bidrage til smittestigninger og omfattende nedlukninger på kommuneniveau, og derfor kunne de to scenarier ”i mindre grad rummes”.

Men politisk set var der under forhandlingerne et stort ønske om yderligere genåbning. Forhandlinger som også SSI sad med under som rådgivningsinstans.

Ifølge TV 2s oplysninger blev den politiske iver på et tidspunkt så stor, at Tyra Grove Krause, afdelingsschef i Statens Serum Institut, måtte skride ind og fastslå, at der ikke var plads til at lempe restriktionerne mere.

Lokale nedlukninger kan komme på tale

Henrik Ullum anerkender, at genåbningsplanen afspejler det store politiske ønske om en genåbning. Men han vurderer, at smittetallene i øjeblikket er så gunstige, at den vil kunne gennemføres, uden at hverken regionale nedlukninger eller en nedlukning af hele landet må i spil igen.

- Det er en præmis, at vi er villige til at acceptere en stigning i smitten, og det er der plads til. Hvis genåbningen giver en kraftig smitte, kan det være relevant at lave en lokal nedlukning enten på sogne- eller kommuneniveau for at sikre, at den ikke spredes til omkringliggende samfund, vurderer han.

De eksperter som TV 2 fredag har talt, med er også overvejende positive for genåbningsplanen. De peger på, at sæsonens milde vejr og udrulningen af vaccinationsprogrammet forhåbentlig vil kunne afbøde den ventede smittestigning.

Der er dog punkter, som bekymrer. Professor i eksperimentel virologi Allan Randrup Thomsen peger eksempelvis på, at en åbning af barer og værtshuse kan være med til at accelerere smitten. Og han og lektor på Institut for Matematik og Fysik på Roskilde Universitet Viggo Andreasen mener begge, at intervallet mellem øgningen af forsamlingsloftet er for kort.

- Der er sat 14 dage af, mellem forsamlingsloftet gradvist øges, og det er lige i underkanten. Andre lande arbejder eksempelvis med tre uger, så man kan nå at se konsekvenserne af den ene indsats, inden man tager hul på den næste. Det kan betyde, at man må ud i at lukke ned igen i stedet for blot at udskyde den næste genåbningsfase. Så det punkt kan give uheldige bivirkninger på længere sigt, vurderer Viggo Andreasen.

Smittetallene følges fortsat løbende, og af aftaleteksten fremgår det, at partierne bag skal mødes hver 14. dag og revurdere.