Politik

Regeringen præsenterer ny infrastrukturplan

Hvad skete der? Finansminister Nicolai Wammen, transportminister Benny Engelbrecht og indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek fremlagde regeringen visioner for en forbedret infrastruktur i Danmark.

Få overblikket her.

Pressemødet er slut

Pressemødet er slut. TV 2 har samlet et overblik over hele regeringsudspillet, som du kan se her.

Spørgsmål til lokalbaner

Pressen fortsætter med at spørge ind til lokalbaner og forbedringer mellem Køge og Køge Nord.

Det er der fokus på, ligesom der er fokus på Roskilde og andre steder, såsom Glostrup Station, fortæller Benny Engelbrecht. 

- Der kommer markant flere tog end i dag. Hurtigere rejsetid og langt mere kapacitet ligger i det. Den største udfordring samlet set er Ringsted, siger ministeren.

- Rejsetidsgevinster over alt

Der bliver spurgt ind til, hvorvidt hovedstadsområdet er prioriteret i udspillet.

Kaare Dybvad Bek forsikrer, at der kommer elektrificeringer rundt omkring i provinsen, så bilen ikke bliver det oplagte valg.

- Men der er forskel på, hvordan folk transporterer sig. Men der er masser af kollektiv transport i provinsen, som vi satser på, siger indenrigs- og boligministeren. 

- I virkeligheden kunne vi stort set tegne alle jernbanestrækninger ind, supplerer Benny Engelbrecht og forsikrer, at opgraderingen finder sted i hele landet.

- Der er rejsetidsgevinster overalt.

Vil imødekomme besvær med elbil

Benny Engelbrecht fortsætter med at at snakke om en kronik af komikeren Jan Gintberg, hvori han beskriver besværet ved at lade en elbil op, når man rejser på tværs af landet. 

Den problemstilling vil regeringen imødekomme med udspillet.

Tålmodighed indtil sommer

Alle dele af Danmark vil have, at netop deres projekt bliver gennemført hurtigst muligt, ifølge Wammen. 

- Derfor må man væbne sig med tålmodighed, indtil vi kommer ud - forhåbentlig inden sommeren og siger, hvilke projekter det bliver, siger han.

Wammen fortsætter med at rose Novo Nordisk og anerkende de behov, som netop den virksomhed har i lokalområdet.

Rækker hånden frem til blå partier

Børsen får ordet. Er der indgået en aftale eller forsikring mellem regeringen og støttepartier om at timeplanen bliver gennemført?

- Vi står ved de forlig, vi har lavet med andre partier, siger Wammen. Det gælder både togfonden og aftalen 'Bedre Billigere'.

Derfor forventer regeringen ikke at forhandle togfonden i forbindelse med udspillet. 

- Der er en række partier, som ikke er en del af togfondsforligskredsen. Vi rækker hånden frem også til de blå partier, siger finansministeren og tilføjer, at den tidligere regering lavede en meget smal aftale.

Er der tale om dobbelt bogføring?

Klimamonitor får ordet. Han spørger specifikt til CO2-udledningen. 

- Vi kan regne på en model, vi vil bruge undervejs i projekterne, siger transportministeren. Han vil gerne vende tilbage på konkrete tal senere.

Der bliver spurgt ind til de 30.000 tons i reduktion. Er der tale om dobbelt bogføring?

Det forsikrer Benny Engelbrecht om, at der ikke er. Modellen er udarbejdet specielt til dette formål.

Ringsted er knudepunkt for alle fire verdenshjørner

Kan det sjællandske vejnet bære al den trafik med den planer, I lægger frem?

- Ja, siger Benny Engelbrecht, som vil sikre sig det med en forundersøgelse. 

- Vi er også meget opmærksomme på, at der er et andet ben; jernbanen. Femern er først og fremmest en sammenkobling mellem Skandinavien og det øvrige Europa, siger han.

Ringsted er et centralt knudepunkt og en udfordring - både mellem øst og vest og nord og syd.

Der skal sikres tilstrækkelig kapacitet i området - både på veje og jernbanenet.

Mangler 8000 mand til Femern-forbindelsen

Pressen spørger ind til Femern-forbindelsen og de 8000 mand, der skal til der. 

- Planen går frem til 2035, projekterne bliver også fordel tover en årrække. Men det understreger den udvikling, vi har med at få efteruddannet vores arbejdsstyrke, siger Wammen.

Har Martin Rossens nye job spillet ind?

Benny Engelbrecht bliver spurgt ind til, at en Als-Fyn forbindelse bliver nævnt i udspillet. Det skal nu undersøges, om en broforbindelse kan lade sig gøre. Har det noget at gøre med, at Martin Rossen, Mette Frederiksens tidligere spindoktor, er blevet ansat på Danfoss, som er placeret på Als?

Det afviser Benny Engelbrecht, og han understreger, at det længe har været med i planerne.

- Det har på ingen måde påvirket regeringens politik, siger han.

Hvordan bidrager planen til klimamål?

Ritzaus Bureau får ordet: Hvis planen er CO2-neutral, hvordan skal den så bidrage med 70 procents CO2- educering?

- Det vigtigste i forhold til at nå klimamål er at lave hele fundamentet, siger han og henviser til håbet om flere grønne biler og massive investeringer i den kollektive togdrift.

- Men det er klart, det at bygge veje er ikke noget, der i sig selv når til 70 procents målsætning, siger han. Men samlet bør det give en klimagenvinst.

Opgradering efter japansk forbillede

Transportministeren fortæller, at man i næste uge vil løfte sløret for, hvor det næste elektriske tog skal køre i fremtiden. 

- Det handler også om, at mange de forsinkelser, vi kan se, stammer fra nogle få udfordringer, siger han og fremhæver, at eksempelvis Københavns Hovedbanegård er årsag til mange forsinkelser rundt omkring i landet. 

Den nye plan er efter japansk forbillede.

- Vi har virkelig tænkt nyt for at komme i mål, siger ministeren. 

I mellemtiden er der en forundersøgelse i gang på kattegatforbindelsen.

Forvirring om timeplanen

DR får ordet, og der bliver spurgt ind til timeplanen, hvor det blandt andet vil tage én time at komme fra København til Odense.

- Togfonden er stadig en del af planen. Men der er også elementer, man skal huske, for at kunne skabe timeplanen, som ligger ud over togfonden, siger Benny Engelbrecht og nævner flaskehalsen ved Ringsted, som et eksempel på et område, som får yderligere ressourcer.

Svært ved at se, hvordan CO2-regnskabet hænger sammen

Nu får pressen lov til at stille spørgsmål. TV 2 har svært ved at se, hvordan det hænger sammen, at det bliver CO2-neutralt.

Wammen gentager, at der er en lille CO2 genvist på cirka 30.000 tons. 

- Men man må også være åben og sige, at den vigtigste transformation, vi kommer til at se, er hvilke biler, der kommer til at køre på vejene, siger han og gentager ambitionen om én million grønne biler i 2030.

250 millioner til togstationer

Kaare Dybvad Bek fortsætter med at fortælle, at transportnettet ikke udgøres af vejnet alene - og ligesom de to andre ministre slår han ned på den kollektive trafik, hvor 250 millioner kroner skal opgradere peronner, gangtunneller og broer på togstationer.

- Målet er at vi skaber mulighed for vækst i hele landet, uanset hvilken transportmulighed man bruger, siger transport- og boligministeren.

- Vi vil rette op på udviklingen

Boligminister Kaare Dybvad Bek får ordet. Han roser virksomhederne i området omkring Kalundborg, herunder Novo Nordisk.

Men motorvejen hertil er kun et eksempel på, hvordan infrastrukturen skal udvikles i hele landet. 

- Ikke alle landsdele er inde i denne rivende udvikling. Mange steder er det gået den forkerte vej, siger ministeren.

- Vi har været vidne til Danmarkshistoriens største centralisering og det vil vi rette op på. Udviklingen vil regeringen ønske at vende.

Sommerrejsepas til kollektiv transport

En samlet plan for ladeinfrastrukturen skal gøre det trygt for danskerne at vælge den grønne bil til, fortsætter Benny Engelbrecht. 

Et sommerrejsepas til den kollektive transport er også en del af udspillet, så danskerne billigt kan rejse på ferie i hele landet.

- Der er noget for alle at dykke ned i, siger ministeren.

En samlet plan

- Det er ikke bare et udspil for den ene eller anden halvdel af vores infrastruktur, det er en samlet plan, siger ministeren, som fortsætter med at fortælle om flere nedslagspunkter i udspillet, som dækker hele landet.

Rejsetid på én time mellem København og Odense

Der er allerede vejprojekter i gang for 12 milliarder kroner, fortæller Benny Engelbrecht. 

Hvis alle beløb for nye og igangværende projekter bliver lagt sammen, er der afsat mere end 80 milliarder til kollektiv transport, lyder det fra ministeren, som mener, at det viser, at regeringen prioriterer kollektiv transport.

Rejsetiden mellem København og Odense vil blive én time, på grund af opgraderinger i Ringsted.

Tre milliarder til at begrænse vejstøj

Transportminister Benny Engelbrecht tager ordet. 

- Jeg har lyttet og lytter stadig til ønsker fra borgere, borgmestre, lokalpolitikere og erhvervsdrivende. Jeg forstår deres ønsker for trafikale opgraderinger, siger ministeren.

Han gentager de projekter, som tidligere er nævnt, samt tre milliarder kroner, som er afsat i udspillet til at begrænse vejstøj.