Politik

Flere har henvendt sig om affære-rygte mellem borgmester og direktør

Hvad skete der? Fredericia Kommune præsenterede resultatet af en advokatundersøgelse af, hvorvidt Fredericias tidligere borgmester Jacob Bjerregaard (S) handlede i strid med reglerne, da han købte en byggegrund i 2016. 

Hvad kom der frem? Advokaterne bag undersøgelsen anbefaler en politiefterforskning af den tidligere Fredericia-borgmesters mulige affære med Annemarie Zacho-Broe, og sidstnævnte er nu afskediget. Desuden er eksborgmesteren byggesag politianmeldt.

Pressemødet er slut

Det begivenhedsrige pressemøde er nu slut, og livebloggen lukker ned. 

Det behøver dog langt fra at være det sidste, du hører til sagen fra Fredericia Kommune. Du kan for eksempel læse et sammenkog af pressemødet her.

Tak, fordi du læste med. 

Viceborgmester håber at genoptage kontakt

Flere gange under pressemødet har det lydt, at der var kendskab til rygter om, at Jacob Bjerregaard og den tidligere kommunaldirektør havde et "for nært forhold". Men hvorfor handlede ingen af deltagerne på de rygter? 

- Da jeg bliver spurgt af min gruppe 8. december, om jeg kunne tænke mig at være borgmester, gik der ikke ret lang tid, før Ekstra Bladet begyndte at skrive alt muligt... Det kom i hvert fald bag på mig, siger borgmester Steen Wrist (S). 

Borgmester såvel som viceborgmester bliver spurgt, om de fortsat taler med Jacob Bjerregaard. De har udvekslet sms'er, lyder svaret. 

Viceborgmester Susanne Eilersen (DF) håber at kunne genoptage kontakten: 

- Man skal huske, at der både er en politiker og en privatperson. Det er vigtigt at adskille de ting, siger hun. 

Flere har henvendt sig om affære-rygte

Ekstra Bladet kunne i går fortælle om en tidligere leder i kommunen, som blev afskediget, da hun henvendte sig Jacob Bjerregaard om det rygte om, at han og kommunaldirektøren skulle have haft et for nært forhold. 

Kommunen oplyser nu, at der er flere, der har henvendt sig til personaleafdelingen om selvsamme rygte. 

Om den konkrete leder, der har henvendt til sig Ekstra Bladet, siger den fungerende kommunaldirektør: 

- Der er for nuværende ingen grund til at tro, at den pågældende chef er blevet opsagt i forbindelse med eventuelle forhold omkring, at vedkommende skulle have fortalt om en nær relation.

Tør ikke spå om konsekvenserne

Summen af advokatundersøgelsen er "ganske alvorlig", lyder det fra borgmester Steen Wrist (S):

- Det er altid svært, når det er personer, man har kendt og arbejdet sammen med. Det var på ingen måde den her start, jeg havde ønsket mig. 

Borgmesteren tør ikke spå om, hvilken betydning denne sag vil få for det kommende kommunalvalg. Han kan godt forstå, hvis borgerne lige nu har brug for at få genopbygget tilliden. 

Tilbagebetaling af hoteludgifter kan komme på tale

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i en række hoteludgifter, som kommunen lige nu ser på, om der skal stilles krav om tilbagebetaling af. Det vil være tilfældet, hvis det vurderes, at overnatningerne ikke er sket som led i det kommunale arbejde. 

Ifølge Ekstra Bladet er det uklart, om Jacob Bjerregaard overnattede på det pågældende hotel i Fredericia. Det kan kommunen for nuværende ikke be- eller afkræfte. 

Personalechef trak på skuldrene

Viceborgmesteren fortæller om en episode, hun oplevede i 2019, og som hun mente var forkert. Hun gik til økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard med oplevelsen, men ifølge viceborgmesteren blev der trukket på skuldrene. 

Tommy Abildgaard blev sendt hjem 23. februar med henvisning til advokatundersøgelsen. 

Viceborgmesteren kommer ikke nærmere ind på, hvad episoden i 2019 gik ud på. 

Skal huset fjernes?

Det er fortsat uvist, hvad der skal ske med den grund, som den tidligere borgmester Jacob Bjerregaard og hans kone købte i 2016. Selve grunden blev købt på kant med loven, og byggetilladelsen blev senere udstedt ulovligt, lyder konklusionen. 

Borgmesteren ved endnu ikke, om sagen kan få den konsekvens, at huset må fjernes fra grunden. 

"Nært forhold" skal undersøges af politiet

Ekstra Bladet har den seneste tid beskrevet, hvordan Jacob Bjerregaard og kommunaldirektøren har haft en tæt relation. Et emne, som advokatundersøgelsen også har beskæftiget sig med. 

De har ikke kunnet fastslå, hvorvidt der har været tale om en for nær relation mellem de to. Til gengæld bliver det i undersøgelsen konkluderet, at det ville være et klart habilitetsproblem, hvis det er tilfældet. 

Der læses op fra en anonym mail, hvor det blandt andet fremgår, at den forhenværende borgmester Jacob Bjerregaard skulle have gennemtvunget ansættelser og ønsket at afskedige chefer, der stod fast på at overholde loven. 

Kommunaldirektøren modtog mailen i oktober 2020, men underrettede ikke økonomiudvalget. Selv ikke, da tilliden til borgmesteren blev drøftet. 

Advokatundersøgelsen finder, at kommunen ikke kan sidde dette overhørig. 

Borgmesteren understreger, at han ikke kan sige, om der er tale om en nær relation eller ej. Til gengæld har han hørt samme rygte, som efter hans ord har floreret længe. 

- Byrådet har i fuld enighed besluttet at overdrage sagen til politiet til fuld efterforskning. 

Kommunaldirektøren er nu blevet afskediget, oplyser borgmesteren. 

Salg af byggegrund var ulovlig instruks

Advokaterne bag undersøgelserne konkluderer, at der var tale om en ulovlig struks, da kommunen solgte byggegrunden på Argentinervej til den daværende borgmester Jacob Bjerregaard. 

Det fremgår af undersøgelsen, at den ulovlige instruks formentlig skyldtes hensynet til borgmesterens sag. 

Sagen er blevet meldt til politiet, oplyser borgmesteren. Derfor er advokatundersøgelsen fredag morgen blevet overdraget til politiet. 

"Vi har ikke haft orden i vores penalhus"

En intern undersøgelse viser blandt andet, at Fredericia Kommune har betalt regninger uden den fornødne dokumentation. Der er flere eksempler på, at chefer i kommunen har handlet i strid med god skik for økonomisk forvaltning, siger borgmesteren. Han understreger, at det på ingen måde er en kritik af de eksterne samarbejdspartnere, men af forvaltningen i kommunen. 

- Desværre viser vores interne undersøgelse, at vi ikke har haft orden i vores penalhus. 

For at undgå, at den slags ting gentager sig, vil kommunen nu skærpe skillelinjen mellem administration og politik, fortæller borgmesteren. Derudover vil beslutningen om, hvem der kan betale regninger, blandt andet blive skærpet. 

Der er fundet "meget alvorlige" forhold

Borgmester Steen Wrist (S) indleder med at opridse baggrunden for, hvorfor kommunen i sin tid vurderede, at der var behov for en advokatundersøgelse. 

- Den blev mere omfattende, end nogen havde forestillet sig, siger han og tilføjer om resultatet:

- Der er en del kritiske forhold. Nogle er meget alvorlige, nogle er mindre alvorlige. 

Hvad er op og ned i sagen?

Siden undersøgelsen blev bestilt, er der ikke alene kommet en ny borgmester til. Økonomiudvalget har også beslutter at hjemsende kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe og økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard. 

Kommunen har indtil videre ikke ønsket at oplyse hvorfor, men har henvist til den advokatundersøgelse, som om ganske få minutter bliver præsenteret for offentligheden. 

Du kan se en tidslinje over forløbet i artiklen herunder. 

"Heldigt" køb af eftertragtet byggegrund

Velkommen til livebloggen. 

Lige nu venter vi i spænding på at høre resultatet af den advokatundersøgelse, der skal forsøge at besvare, om Fredericias tidligere borgmester Jacob Bjerregaard handlede i strid med reglerne, da han købte en attraktiv byggegrund.

Bjerregaard meddelte 8. december 2020, at han ikke ville være borgmester længere. Socialdemokraten skrev på Facebook, at han trængte til at lave noget andet end politik, og at han havde fået job hos reklamebureauet Advice.

Men dagen efter kunne man på forsiden af Ekstra Bladet læse, at den daværende borgmester og hans kone i 2016 købte en byggegrund med havudsigt af kommunen - for næsen af et ægtepar, der over en længere periode havde været i dialog med kommunen om et køb.

Eksborgmesteren bød på grunden efter deadline og kom kun med et mundtligt bud, selv om reglerne siger, at det skal foregå skriftligt. Det mundtlige bud var dog nok til, at kommunen henvendte sig til det interesserede ægtepar og meddelte, at grunden nu var solgt.

Kritikere mener, at borgmesteren brugte sin position til at sikre sig grunden. Jacob Bjerregaard har til Ekstra Bladet kaldt det "rent held".