Drabet i skoven

Han havde alibi på dødstidspunktet, men blev alligevel dømt 14 år for mord - hvordan kunne det ske?

Oplysninger viser, at en drabsdømt havde et alibi på ofrets dødstidspunkt. Vi har spurgt tre advokater, hvordan han alligevel kunne blive dømt.

I næsten ni år har Thorsten Thomsen siddet i fængsel for et drab, som han konsekvent har hævdet, at han ikke har begået.

Det er imidlertid kommet frem, at de to retsmedicinere, der havde med sagen at gøre i 2012, dengang anslog dødstidspunktet til klokken 23.50.

Vidner har set Thorsten Thomsen forlade skoven klokken 18, og han har et skudsikkert alibi fra cirka klokken 18.30.

Det har nu fået Thorsten Thomsens advokat, Mikkel Holm Nielsen, til at sende en anmodning til Den Særlige Klageret, hvor de anmoder om, at sagen tages op igen.

Men hvordan kunne en mand med et alibi på ofrets dødstidspunkt overhovedet ende med at blive dømt først i byretten og senere i landsretten?

**

Perspektiv: Sagen kort fortalt

Anders Mark Hansen blev i marts 2012 fundet mishandlet og kvalt i Fællesskov på Stevns. Han var gennembanket og spændt bag sin bil med strips om halsen.

Ni måneder senere blev den dengang 34-årige Thorsten Thomsen dømt for drabet.

Han blev dømt ud fra et udokumenteret jalousimotiv, da hans kæreste og ofret havde udvekslet sms-beskeder.

Den dengang 27-årige Ronni Elg var også tilstede i skoven, da Anders Mark Hansen blev slået ihjel.

Thorsten Thomsen fik 14 år for manddrab. Han afsoner stadig drabsdommen. Ronni Elg fik to år for ikke at have forhindret drabet.

***

Svært ved at se, at han kan have gjort det

I TV 2s nye dokumentar 'Drabet i skoven' bliver det klart, at de to retsmedicinere, der var involveret i sagen i 2012, anslog Anders Mark Hansens dødstidspunkt til omkring klokken 23.50 med usikkerhedsmarginer på to til fire timer.

Han kan derfor allertidligst være død klokken 19.50. Et vidne har set Thorsten Thomsen forlade skoven klokken 18, og flere har set ham i Store Heddinge inden klokken 18.30.

TV 2 Dokumentar har forelagt fakta, findestedsundersøgelsen og obduktionsrapportens oplysninger samt oplysninger fra retsbøgerne for den erfarne retsmediciner Jørgen Lange Thomsen samt den anerkendte, britiske professor i retsmedicin Peter Vanezis, Queen Mary University of London. Begge retsmedicinere kom også til den konklusion, at det var usandsynligt, at Anders Mark Hansen kunne være død ved 18-tiden den fredag aften, som politiet ellers sagde i retten i 2012.

Ifølge retsmediciner Jørgen Lange Thomsen burde Anders Mark Hansen være død efter midnat - formentlig ved 2-tiden om natten.

- Hvis han (Thorsten Thomsen, red.) har forladt ham klokken 18, så har jeg meget svært ved at se, at han kan have gjort det (slået Anders Mark Hansen ihjel, red.), siger Jørgen Lange Thomsen i dokumentaren.

Dødstidspunkt som 'småting'

Advokat og forsvarer Ulrik Sjølin peger på, at mange har en opfattelse af, at en proces i retten altid er en forædlet proces, der ikke kan slå fejl.

Men sådan forholder det sig imidlertid ikke altid, siger han.

- Hvis politiet og anklagemyndigheden - med al den autoritet de kommer med - har lagt sig fast på en bestemt udlægning af sagen, så er der en stor risiko for, at det også smitter resten af retten.

Det betyder, at noget som dødstidspunktet godt kan blive glemt undervejs.

- Anklagemyndigheden havde jo besluttet sig for, at det var Ronnies historie, der var rigtig. Derfor interesserede man sig ikke for "småting" såsom dødstidspunktet, siger han og fortsætter:

- Hvis man (politiets anklagemyndighed, red.) med vilje havde undertrykt dødstidspunktet, så ville det være anderledes alvorligt, da man så ville forbryde sig mod objektivitetsprincippet. Jeg forstår ikke, at forsvarerne ikke har interesseret sig mere for dødstidspunktet, siger Ulrik Sjølin.

Fumlet rundt i begreberne

Michael Teschl, der er tilrettelægger og vært på 'Drabet i skoven', har gennemgået byrettens dom og retsbogens referat af afhøringerne.

Han hæfter sig ved, at der i afhøringen af retsmediciner Steen Holger Hansen i byretten synes at blive "fumlet rundt i begreberne", og der blev ikke skelnet tydeligt mellem tidspunkterne for, hvornår liget blev fundet (klokken 14.30) og tidspunktet for den retsmedicinske undersøgelse (klokken 19).

Det forekommer mig ejendommeligt, at man ikke prioriterer at præsentere forholdet detaljeret og retvisende

Michael Teschl, tilrettelægger og vært på 'Drabet i skoven'

- Når nu man over for dommere og nævninger bruger oplysningen om dødstidspunktet til at knytte de tiltalte til gerningsstedet, så forekommer det mig ejendommeligt, at man ikke prioriterer at præsentere forholdet detaljeret og retvisende, men i stedet haster sig igennem det, siger han.

Thorsten Thomsens advokat i byretten er i dag landsdommer og kan desværre ikke udtale sig om sine tidligere sager som advokat – herunder spørgsmålet om, hvorfor forsvaret ikke var opmærksom på dødstidspunktet.

I byretten i Roskilde blev Thorsten Thomsen idømt 13 år for drabet, men ankede sagen. Da ankesagen kom i Østre Landsret havde han skiftet advokat og blev repræsenteret af advokat Mikkel Holsteen Cramer.

En gammel sag

Mikkel Holsteen Cramer er blevet forelagt de nye fund, men fortæller, at han ikke kan bidrage til svar på spørgsmålene, da man som forsvarer skal aflevere/destruere sagens akter, når sagen er slut, og han derfor ikke længere er i besiddelse af straffesagens dokumenter.

Dog husker han, at han og hans klient gennemgik sagen nøje:

- Det er en gammel sag, men jeg husker dog tydeligt, at jeg og (Thorsten, red.) Thomsen vendte hver en sten, og at der blev argumenteret intenst for en frifindelse i Landsretten, skriver han i et svar på TV 2s henvendelse.

I forbindelse med TV 2s dokumentar er det imidlertid kommet frem, at der i landsretten skete en form for regnefejl under afhøringen af retsmediciner Steen Holger Hansen.

Da Steen Holger Hansen fortalte, at han ville foretrække en sikkerhedsmargin på plus/minus fire timer, hvilket ville betyde, at Anders Mark Hansen tidligst kunne være død klokken 19.50, sagde anklager Bente Schnack:

- Ja, med andre ord, der er ikke noget til hinder for en antagelse om, at Anders er død omkring klokken 18?

Selvom anklageren nu talte om et dødstidspunkt, der hed klokken 18.00 og en sikkerhedsmargin på hele seks timer, svarede Steen Holger Hansen:

- Nej, intet.

Østre Landsret skærpede Thorsten Thomsens fængselsdom til 14 års fængsel.

Bedste mulighed for genoptaget sag

Thorsten Thomsens advokat fortæller, at de nye informationer betyder meget for hans klient.

- Han er meget mærket af at have siddet i fængsel i næsten ni år. Han har ikke meget overskud, og han er præget af fængslet både mentalt og fysisk. Men nu er han håbefuld, siger han.

Mikkel Holm Nielsen har ikke selv et bud på, hvordan det kan ske, at en "regnefejl", som det omtales i programmet, kan slippe igennem først byretten og siden landsretten.

- Det er mig helt ærligt en gåde, siger han.

Thorsten Thomsen bliver dog ikke fuldstændig renset for mistanke i dokumentaren.

I programmet fremgår det via billeddokumentation, at Thorsten har ejet sjældne støvler af mærket Oakley Flak, som der blev fundet et halvt aftryk af i skoven tæt ved Anders Mark Hansens bil. Det har han ellers nægtet, ligesom han har nægtet overhovedet at have været inde i skoven den dag, hvor Anders Mark Hansen blev slået ihjel.

- Det er klart, at jeg helst havde været den oplysning foruden, for det er ærgerligt, at det i programmet fremstår som om, at han hele tiden har vidst det. Thorsten Thomsen har hele tiden troet, at hans støvler var af mærket Salomon, og det troede hans daværende kæreste også. Han vidste ikke, at det var Oakley Flak, siger hans advokat om de oplysninger.

Mikkel Holm Nielsen retter en kritik mod efterforskningen af sin klients sag, som han beskriver som værende præget af 'tunnelsyn'.

Det virker til, at de har lagt sig fast på et jalousimotiv, og det ser ud som om, at der er enormt mange spor, som de ikke er gået ned af

Mikkel Holm Nielsen, nuværende advokat for Thorsten Thomsen

- Det virker til, at de har lagt sig fast på et jalousimotiv, og det ser ud som om, at der er enormt mange spor, som de ikke er gået ned af og har undersøgt til bunds. Derudover undrer forskelsbehandlingen i efterforskningen mig. Hvorfor var det kun Thorsten, der blev mentalundersøgt? Hvorfor blev der kun lavet en gennemgang på gerningsstedet med den anden anklagede Ronni Elg? Det virker til, at man fra starten har udelukket hele bandesporet.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Anklagemyndigheden, der dog ikke ønsker at udtale sig om sagen.

Thorsten Thomsen har sammen med sin advokat igennem seks år forsøgt at få sagen genoptaget, men har ved deres to tidligere forsøg fået nej fra Den Særlige Klageret.​ Mikkel Holm Nielsen og Thorsten Thomsen har mandag indsendt en ny ansøgning til Den Særlige Klageret, hvor de anmoder om, at sagen tages op igen.