Politik

Kritik hagler ned over regeringens klimaplan - SF indkalder til hasteforespørgsel

Hvad skete der? Klimarådet har fredag fremlagt deres vurdering af regeringens klimapolitik frem mod 2030. Her har Danmark forpligtet sig til en CO2-reduktion på 70 procent sammenlignet med 1990. SF vil på baggrund af rapporten indkalde klimaminister Dan Jørgensen i en hasteforespørgsel.

Er klimaplanen realistisk? Klimarådet vurderer, at regeringens nuværende plan går for langsomt og er for ukonkret. Klimarådet kritiserer regeringen for at fokusere for meget på teknologiske løsninger, der endnu ikke findes. Deres vurdering er, at klimaplanen for nuværende kun når en tredjedel af den nødvendige reduktion.

Livebloggen er slut

Mødet i Klimarådet er nu slut, men TV 2s dækning af Klimarådets rapport stopper ikke her. Du kan se flere reationer fra politikere og Klimarådet selv på TV 2 News

Ngo opfordrer partier til at genforhandle klimaplan

Greenpeace, der sammen med 13 andre ngo'er står bag en lignende kritik af klimaplanen, opfordrer regeringen til at genindkalde partierne bag aftalen til forhandlinger. 

- Med den klare ambition, at vi får en realistisk plan for at nå 2030-målet på en måde, der sikrer, at vi ikke overskrider det begrænsede CO2-budget, vi har tilbage. Det kræver blandt andet, at Folketinget hurtigt sætter sig et reduktionsmål på mindst 55 procent i 2025, lyder det fra Helene Hagel, leder for klima- og miljøpolitik i Greenpeace.

SF indkalder minister til hasteforespørgsel

Klimaordfører i SF, Signe Munk, bakker op om Klimarådes kritik og efterlyser blandt andet en konkret plan for reduktion i landbruget. En sådan plan er blevet udskudt flere gange. 

- Man skal blandt andet tage en masse klimabeslastende landbrugsjord ud. Det er ikke fiksfakseri eller teknologi, det handler om - det kræver bare politisk handling. 

SF vil på baggrund af rapporten indkalde klimaminister Dan Jørgensen i en hasteforespørgsel for at pålægge regeringen en handlepligt. 

Klimaråd: Regeringen har kun en plan for "den nemme del" af reduktionen

Klimarådets formand Peter Møllgaard siger, at selv om regeringens nuværende initiativer ser ud til at bringe Danmark en tredjedel af vejen mod en 70 procents reduktioner, betyder det ikke nødvendigvis, at det vil ske. 

- Det at vedtage reduktioner for en tredjedel bringer os ikke nødvendigvis en tredjedel ad vejen. Det er de nemme reduktioner, der er blevet vedtaget nu. De svære vedtagelser som for eksempel en plan for landbruget mangler, siger han. 

Klimarådet har konkrete anbefalinger til yderligere reduktion

For at reducere udledningen af drivhusgasser yderligere har Klimarådet en række forslag. Heriblandt følgende: 

  • En nationalt strategi for, hvordan man vil udvikle og udbrede teknologi, der kan fange CO2 og lagre det sikkert
  • Indførelse af en generel CO2-afgift. Afgiften skal sikre betydelige reduktioner i blandt andet industrien, landbruget og transportsektoren.
  • Udtagningen og vådlægningen af de såkaldte lavbundsjorder i landbruget. Rådet vurderer, at det både er en billig og effektiv måde at komme nærmere klimamålene.

"Ganske alvorlig kritik", vurderer klimaforsker

Kritikken fra Klimarådet er "ganske alvorlig", siger klimaforsker Sebastian Mernild. 

- Vejen videre mod de 70 procent er stadig lang. Vi mangler ifølge Klimarådet en reduktion på 20 millioner tons drivhusgasser. Det ser bekymrende ud, og vi har tiden imod os, siger han og vurderer, at det bliver meget svært at nå i mål med de resterende to tredjedele af reduktionen, som endnu mangler. 

2030-mål kan ikke nås, siger Klimaråd

- Regeringens samlede klimaindsats anskueliggør ikke, at klimalovens 70 procentmål i 2030 nås. Der er derfor behov for nye initiativer, siger Klimarådets formand Peter Møllgaard. 

Klimaplanen giver en reduktion af drivhusgasser på omkring syv millioner ton, svarende til en tredjedel af den nødvendige reduktion. 

Klimarådet dumper regeringens klimaplan

I rapporten fra Klimarådet fremgår det, at regeringens klimahandlingsplan går alt for langsomt og er for ukonkret. Klimarådet kritiserer regeringen for at fokusere for meget på teknologiske løsninger, der endnu har mere karakter af at være et potentiale end en reel løsning.

Du kan danne dig et overblik over konklusionerne her: 

Regeringens hockeystavsmodel kritiseres af ngo'er

Regeringens klimaindsats baseres på den såkaldte hockeystavsmodel. Den betyder, at reduktionen af drivhusgasser i de første mange år vil være mindre, mens den i årene lige før 2030 vil gå skarpt opad. Regeringens håb er, at man på dette tidspunkt har udviklet grønne teknologier, som kan hjælpe reduktionen markant på vej.

Netop hockeystavsmodellen møder dog kritik fra 14 ngo’er, der er Information kalder den ”urealistisk”. I stedet for hockeystaven anbefaler organisationerne, at regeringen fører en politik, som reducerer Danmarks klimabelastning med mindst 54,8 procent i 2025. Det skal blandt andet findes i byggebranchen og i landbruget, mens regeringen også bør reducere yderligere i transport-, energi- og industrisektoren, lyder det fra ngo’erne.

Politisk klimaplan - uden aftale for landbruget

22. juni præsenterede et politisk flertal en klimahandlingsplan. Bag aftalen står samtlige partier i Folketinget med undtagelse af Nye Borgerlige.

Her er der blandt andet indgået aftale om en grøn skattereform, hvor virksomheder bliver tillagt en CO-afgift for udledning af drivhusgasser. Med aftalerne forventes en reduktion i 2030 på cirka 54 pct. sammenlignet med 1990. Resten skal findes i fremtidens grønne teknologier.

Der mangler samtidig en plan for reduktioner i landbruget, der i dag står for over 22 procent af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. 

Velkommen til livebloggen!

Klokken 10.30 præsenterer Klimarådet - med formand Peter Møllgaard i spidsen - en status på regeringens klimaplan samt en række anbefalinger til, hvordan den kan forbedres. 

Klimarådet består af uafhængige eksperter og skal fungere som en "uafhængig vagthund" af Danmarks klimaindsats. 

Hvert år skal rådet i en rapport fagligt vurdere, om det er sandsynligt, at Danmark opnår målet om en 70 procents CO2-reduktion i 2030.