PET-leder giver Udenrigsministeriet en hovedrolle i Tibet-sag

En centralt placeret PET-leder kom torsdag med nye oplysninger under afhøringerne i Tibetkommissionen. 

Tre referater fra møder mellem Politiets Efterretningstjeneste, PET, og politiet op til det kinesiske statsbesøg 14.-16. juni 2012 spiller nu en helt central rolle i Tibetkommissionen.

Referaterne kendte kommissionen ikke, da den for tre år siden placerede ansvaret på to operationelle ledere i Københavns Politi. De fik skylden for, at politiet i strid med grundloven tog Tibetflag fra demonstranter og skærmede dem, så den kinesiske præsident ikke kunne se dem.

Men af referaterne fremgår det nu, at politiet og PET på et højere lederniveau allerede på et møde 29. maj 2012 – altså to uger før besøget – talte om, at demonstranterne ikke måtte være synlige.

”FOKUS (med stort i referatet, red.) på at der helst ikke må være demonstrationer mod kineserne ”synligt” ift. præsidenten”. Formuleringen gik igen i referater af møder 5. juni og 12. juni. Det sidste altså to dage før besøget.

Kommissionen kunne torsdag også henvise til et notat fra 1. juni 2012 fra Nordsjællands Politi, der også var involveret i præsidentbesøget.

Her stod ligeledes, at kineserne var bange for at tabe ansigt. Derfor skulle synlige demonstranter ”FOR SÅ VIDT MULIGT UNDGÅS”. I modsætning til resten af notatet står det med stort.

At tabe ansigt

Under torsdagens første afhøring afviste PET-lederen med dæknavnet KF 0796 dog, at det var noget efterretningstjenesten eller politiet selv havde fundet på. Det var kommet på mødebordet og i referatet, fordi han på et møde i Udenrigsministeriet få dage før 29. maj havde fået at vide, at man risikerede, at kineserne rejste hjem, hvis de så demonstranter og antikinesiske manifestationer.

- Det var ikke sikkerhedsmæssigt og derfor atypisk, så derfor blev det bragt videre, forklarede KF 0796.

Han forklarede, at ministeriets viceprotokolchef, Annette Lassen, på mødet i Udenrigsministeriet havde advaret mod, at den kinesiske præsident tabte ansigt. Sådan ville kineserne opfatte det, hvis demonstranter var synlige, og så var dansk eksport for mange milliarder i fare.

Hans opgave på PET's vegne som sikkerhedsmæssig koordinator var at viderebringe sådanne advarsler, så alle involverede kendte til dem. Han havde ingen selvstændig holdning til det. PET tillagde den ingen vægt, da det ikke havde noget med sikkerhed at gøre. Det var så op til for eksempel politiet, hvordan de ville reagere på dem.

- Det lĂĄ i funktionen som koordinerende, at vi bragte den slags oplysninger videre, forklarede han.

Kendt fra indberetninger

Torsdagens afhøringer lægger sig oven på det, Tibetkommissionen allerede ved om Udenrigsministeriets rolle.

Formuleringen ”tabe ansigt” kender vi fra indberetninger fra den danske ambassadør i Beijing, Friis Arne Petersen. Han advarede om den kinesiske reaktion, hvis det skete.

Ligeledes har Udenrigsministeriets daværende departementschef, Claus Grube, i en sen sms 12. juni skrevet ”Ingen ansigtstab” til sine nærmeste embedsmænd.

Samme dag ringede ministeriets protokolchef, Jette Nordam, til Københavns politidirektør, Johan Reimann, for at sikre sig, at politiet var klar over vigtigheden af mødet.

Ført bag lyset?

Tidligere har Udenrigsministeriets embedstop under afhøringerne afvist, at de kunne give ordre eller instruere politiet. De har ikke opfordret til grundlovsbrud. Det var rutinemæssig sædvane, at kineserne tog synlige demonstranter op med de danske myndigheder, men lige så rutinemæssigt fik de svaret, at det måtte de acceptere på grund af den danske ytrings- og demonstrationsfrihed.

Samstemmende har embedsmændene forklaret, at det også skete før præsidentbesøget.

I sin første konklusion for tre år siden talte Tibetkommissionen om ”en stemning” skabt af især Udenrigsministeriet og PET. Men den fandt ikke en rygende pistol i form af en direkte opfordring til politiet med ministerielle fingeraftryk.

Spørgsmålet er nu, om den konklusion stadig holder efter de nye oplysninger og torsdagens afhøringer. Samtidig skal kommissionen vurdere, om den blev ført bag lyset for tre år siden.

Kommissionens afhøringer fortsætter de kommende måneder.