450.000 flere end normalt døde i EU mellem marts og november

De mange ekstra dødsfald giver et godt indtryk af coronapandemiens sande omfang, oplyser EU-statistikkontor.

Over 450.000 flere dødsfald end normalt registrerede EU's medlemslande sidste år mellem marts og november.

Det viser data fra EU's statistikkontor, Eurostat, frigivet tirsdag.

Udregningen er lavet ved at sammenligne dødstallene i de aktuelle måneder med gennemsnitlige tal for dødsfald i den samme periode fra 2016 til 2019.

Alle EU's medlemslande - undtagen Irland

Ifølge Eurostat giver tallet et godt indtryk af coronapandemiens sande omfang, fordi det er udregnet på baggrund af alle registrerede dødsfald uafhængigt af årsag.

Beregningen er blevet til på baggrund af data fra alle EU's medlemslande med undtagelse af Irland.

Overdødeligheden i Europa nåede ifølge Eurostat sin hidtidige top i november. Her steg det normale gennemsnit for antal dødsfald med 40 procent.

Før da toppede overdødeligheden i april, hvor den lå 25 procent over gennemsnittet.

Særligt hårdt i Bulgarien, Polen og Slovenien

Efter april faldt overdødeligheden jævnt, i takt med at smittetallene gjorde det samme, inden både smittetal og dødsfald begyndte at stige igen i august.

Særligt Bulgarien, Polen og Slovenien blev alle hårdt ramt under den seneste top i november. Alle lande registrerede således en overdødelighed på over 90 procent den måned.

Samme måned lå antallet af dødsfald cirka 60 procent højere end normalt i Belgien og omkring 50 procent højere i Østrig og Italien.

Markant lavere overdødelighed i Danmark

Sammenlignet med disse lande var overdødeligheden i Danmark markant lavere. I november døde omkring 5,5 procent flere end normalt i Danmark.

Statens Serum Institut (SSI) oplyste i begyndelsen af februar i år, at Danmark i december og januar for første gang oplevede en betydelig overdødelighed under pandemien.

Fra uge 51 og frem til uge 4 var der ifølge SSI cirka 15 procent flere dødsfald end normalt. Det svarer til en overdødelighed på 1198 personer.

Den højere dødelighed blev især registreret hos ældre personer over 75 år og var ifølge SSI relateret til covid-19.