Nyheder

De bedste elever har vundet på coronanedlukningen

Knap en tredjedel af lærerne mener, at fagligt stærke elever har fået et højere udbytte af virtuel undervisning sammenlignet med almindelig skolegang.

En ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, lavet for Børne- og Undervisningsministeriet, viser tydeligt, hvordan coronakrisen har ramt grundskolens elever skævt.

Sådan lyder det fra flere politiske sider.

- Corona har været en ulighedsforstærker. Dem, der i forvejen har det svært, har fået det sværere, siger SF's gruppeformand Jakob Mark til TV 2.

De svage elever sakker yderligere bagud

Rapporten viser, at den første nedlukning i foråret og frem til sommerferien 2020 rent fagligt ramte de i forvejen udfordrede elever hårdest.

80 procent af de adspurgte lærere i undersøgelsen svarer nemlig ja til, at fagligt svage elever har haft et lavere læringsudbytte af hjemmeundervisningen sammenlignet med den almindelige undervisning inden nedlukningen.

Til gengæld vurderer 32 procent af lærerne, at de fagligt stærke elever har fået et højere udbytte.

Regeringen forhandler i disse dage med de øvrige partier om en aftale for bedre trivsel for de hjemsendte elever - og løsninger på nogle af de udfordringer, som rapporten kaster lys over.

Ingen one size fits all

Ifølge undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil er resultaterne et bevis på, at der ikke kan trækkes et enkelt redskab op af værktøjskassen til at løse de udfordringer, den virtuelle undervisning har ført med sig.

- Vi skal passe på med at tro, at der er en one size fits all. For det er der ikke, siger hun.

Hun mener, at der skal gives mere frihed til lærerne, så de – når eleverne vender tilbage til skolerne – kan indrette undervisningen bedst muligt ud fra de enkelte elevers behov. Og så skal der afsættes ressourcer.

- Men vi kan ikke bare sige, at alle skal have tre ugers ekstra matematik, og så er den del indhentet. Det er så forskelligt, hvad eleverne har fået ud af undervisningen, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

- De helt store tabere

Også Mai Mercado, undervisningsordfører fra Det Konservative Folkeparti, slår på tromme for hurtig handling, der skal imødekomme skævheden.

Hun peger på, at man skal have særligt øje for både de fagligt svage, de socialt udsatte, elever med sprogbarrierer og elever på specialskoler.

- Det er de grupper, der står som de helt store tabere og dem, vi skal have løftet, siger Mai Mercado.

Hun foreslår blandt andet at konvertere timer fra understøttende undervisning til fagtimer. Også såkaldte turboforløb og tolærerordninger er på ønskelisten til trivselspakken. Og en øget trivsel helt generelt:

- Mistrivslen nager, og mange unger sidder derhjemme og har ondt i sjælen.

Også uden for Christiansborg nikkes der genkendende til rapportens konklusioner og den virtuelle undervisnings skæve udbytte.

Mille Borgen Mikkelsen er formand for Danske Skoleelever. Hun fortæller blandt andet, at de udfordrerede elever har savnet muligheden for hurtigt at kunne stille lærerne spørgsmål i de fysiske klasselokaler.

- Men dem, der er godt med i skolen, har haft det nemmere, siger hun.

Opgaven lyder nu for skolerne på at modarbejde de faglige forskelle, som den virtuelle undervisning kun har gjort mere tydelige. Sådan lyder det fra Marco Damgaard, der er skoleleder på Tingbjerg Skole:

- Når børnene kommer tilbage, skal vi være i tæt dialog med dem og familierne. Hvordan har de det, og hvad har de oplevet? Og så skal vi vurdere, hvor de er fagligt. For eksempel ved at teste dem, siger han.

Ikke testning for testningens skyld, siger han. Men testning for at kunne målrette undervisningen bedst muligt.

- Vi har en opgave om at lukke det gab mellem de dygtige, der har klaret sig godt i fjernundervisning, og de fagligt svage der har klaret sig mindre godt.