Ubådssagen

Peter Madsen i retssag om fangeflugt

Hvad sker der? Peter Madsen er for retten, efter han i oktober sidste år kortvarigt flygtede fra Herstedvester Fængsel. Han har nu tilstået flugten og at have truet otte personer undervejs. Sagen kan derfor afgøres uden vidner og i løbet af få timer.

Stil spørgsmål

Tak for i dag

Tak for i dag - jeg lukker livebloggen fra Glostrup. Peter Madsen er kørt tilbage til fængslet - anklager Rasmus Kim Petersen fortæller, at anklagemyndigheden nu vil overveje, om man vil anke dommen til landsretten.

Umiddelbart var han dog tilfreds med sagens udfald.

Spørgsmål

Linda Saugsted:

Bliver der overhovedet talt om, hvordan han kunne få lov til at få de materialer, han har brugt? Hvem der er ansvarlig for at skaffe ham tingene og dermed medansvarlig for hændelsen?

Svar:

Oprindeligt efterforskede politiet, om Peter Madsen havde fået hjælp udefra til at fremstille sin falske pistol og bombebæltet. Imidlertid har det ikke kunnet påvises, at nogen hjalp ham i bevidstheden om, at han planlagde flugt. 

Selv forklarede Peter Madsen, at han havde fået fat i materialerne gennem sit arbejde i værkstederne. Noget havde han bestilt.

Efterfølgende har myndighederne konkluderet, at det var en fejl, at Peter Madsen kunne arbejde i fængslets værksted uden opsyn.

Spørgsmål

Stig Bjerregaard Pedersen:

Hvor er logikken i at idømme frihedsstraf, når anklagede i forvejen afsoner livstidsdom?! Mere rimeligt havde måske været skærpede omstændigheder under den livslange, tidligere dom.

Svar:

@Stig Bjerregaard Pedersen: Domstolene kan ikke idømme en fange særlige restriktioner - afsoningen hører under Kriminalforsorgen og fængselsvæsenet.

Og tanken er, at en forbrydelse skal straffes - også selvom det tid lagt oveni en livstidsdom.

Gennemsnittet for en livstidsfange lyder i øjeblikket på omkring 17 års fængsel, hvor den dømte kan søges prøveløsladelse efter 12 år. 

Det får Peter Madsen næppe - og hvis han på et tidspunkt får mulighed for prøveløsladelse, så skal Anklagemyndigheden høres. På det tidspunkt er det meget sandsynligt, at dagens dom vil blive taget i betragtning. 

Det er ualmindelig groft, det du har udsat andre mennesker for, siger dommeren.

Alle sætter sig, og dommeren uddyber dommen.

- Det er ualmindelig groft, det du har udsat andre mennesker for, siger dommeren.

- Du har været i stand til at misbruge de privilegier, du havde i fængslet, til at fremstille to vellignende attrapper, siger dommeren.

De skærpende omstændigheder er mange - eneste formildende er, at der ikke var medsammensvorne, og at ingen reelt kom fysisk til skade.

- Det er ikke formildende, at man ønsker at komme ud af fængslet, fordi man afsoner en livstidsdom. 

Det er heller ikke formildende, at Peter Madsen er utilfreds med de forhold, han afsoner under.

Peter Madsen modtager dommen.

- Jeg betragter den som yderst rimelig under omstændighederne, siger Peter Madsen.

Anklagemyndigheden kan stadig anke. 

Peter Madsen idømt ét år og ni måneders fængsel

Dommeren kommer ind.

- Thi kendes for ret. Tiltalte Peter Langkjær Madsen skal straffes med fængsel i et år og ni måneder.

Dom afsiges om få minutter

Erklæringen er afsluttet, jeg har ikke gengivet alt, men opridset de væsentlige hovedtræk.

- Jeg forventer, at jeg afsiger dom klokken 12.05, siger dommeren.

Peter Madsen bliver ført ud efter at have konfereret kort med sin forsvarer.

Jeg ønskede bare at bidrage til samfundet, siger Peter Madsen

Peter Madsen mener, at psykologen bør have flere penge. Hun har jo måske fået ødelagt sit fremtidige arbejdsliv.

Han forklarer også, "hvordan man kunne blive så desperat", at han forsøgte at flygte. Han begynder med at tale i tredjeperson, men ender med at tale om sig selv.

- Jeg kom i en situation, hvor jeg ikke længere troede, jeg kunne afsone mig til frihed.

- Jeg ønskede bare at bidrage til samfundet, hævder Peter Madsen. Han ville ud og arbejde og bidrage med sine hænder.

Peter Madsens erklæring er tydeligt forberedt og bliver afleveret med patos. Han synes, han har været fængslet under utålelige forhold. Han er utilfreds med antallet og formen af sine besøg.

- Meningen med besøg er, at man kan beholde sin kontakt til sunde, almindelige mennesker, siger Peter Madsen. 

- Det er dumt og farligt, gentager han flere gange. Det skal han have sagt til psykologen. Han mener, at han flere gange advarede om, at noget ville ske.

Peter Madsen mener, at flere ofre skulle have erstatning. Han kommer ikke ind på, at han ikke har nogen penge selv.

Peter Madsen vil forhøje psykologs erstatningskrav

Forsvareren mener, det er relevant, at ingen af de truede er blevet udsat for fysisk skade. Han siger, Peter Madsen er ked af, at psykologen psykisk har det dårligt.

- Når der ikke er sket nogen noget, så er det begrænset hvor meget, man kan straffe, opsummerer forsvareren.

Psykologen har fremsat et erstatningskrav på 19.000 kroner. Peter Madsen bryder ind:

- Jeg har bedt om, at erstatningskravet kan blive højere.

Peter Madsen sætter sig i midten af lokalet. Peter Madsen vil gerne "runde af".

Forsvarer argumenterer for ét år og fem måneders fængsel

Forsvarer Anders Larsen tager over. 

- Efter min opfattelse kan det ikke give mere end et år og fem måneder, når vi lægger det hele sammen, siger forsvareren.

Peter Madsen skal netop ikke straffes for at være kendt, og han mener, at flere af de truede personer kun har været truet i ganske kort tid. 

Forsvareren mener, at det eneste skærpende forhold i sagen er spørgsmålet om planlægning. 

Spørgsmål

Emil Andersen:

Hvad kan han risikere at blive dømt, altså hvis det bliver en fængselsdom, bliver de så bare sat oveni hans nuværende dom?

Svar:

@Emil Andersen: 

Mange spørger til den eventuelle straf, Peter Madsen vil få - og i princippet er det et akademisk spørgsmål, da han allerede afsoner en livstidsstraf.

Det betyder i princippet livstid - og ingen straf kan blive længere end det, selvom straffen for denne sag lægges oveni.

Imidlertid har sagen allerede konsekvenser for de forhold, Peter Madsen afsoner under. Han er udsat for langt mere restriktive foranstaltninger - og skulle han engang om mange år ansøge om udgangstilladelse eller ligefrem prøveløsladelse, vil fangeflugten blive en del af vurderingen.

- Skal man straffes hårdere, fordi man er offentligt kendt?

- Skal man straffes hårdere, fordi man er offentligt kendt?, spørger anklageren retorisk.

Det skal man selvfølgelig ikke, svarer han selv. Men det skal man, hvis man er dømt for en alvorlig forbrydelse - og så har det alligevel en betydning, hvem man er, hvilken historie og dom der er tale om.

- Det handler om, at man ikke skal være på fri fod. Det handler om, at man på fri fod er til fare for andres liv, frihed eller helbred, siger anklageren afslutningsvis.

Anklager kræver straf på op til to år og seks måneders fængsel

- Min påstand er, at der skal udmåles en straf på mellem to år og to år og seks måneders fængsel, siger anklageren.

Peter Madsen ser stadig på ham. 

Anklageren fremhæver, at fængselspsykologen stadig har psykiske mén, det er en skærpende omstændighed.

Drab på Kim Wall har skabt yderligere frygt i ofre

Anklageren procederer for straf. Peter Madsen læner sig frem over bordet og lytter.

- Det er en atypisk sag, da fangeflugter af denne karakter sker meget sjældent, procederer anklageren.

- Der er tale om en meget planlagt og for så vidt også veltilrettelagt fangeflugt, siger anklageren og henviser til, at planlægningen begyndte i marts - altså syv måneder inden flugten.

Peter Madsen brugte lang tid på at forberede sig, og både pistolattrap og bombebælte var meget vellignende. Faktisk ville bombebæltet have virket, hvis Peter Madsen havde været i besiddelse af sprængstof.

Anklageren fremhæver også, at Peter Madsen nøje havde udvalgt den kvindelige psykolog som sit første offer. Og at ofrene frygtede, der var tale om rigtige sprængstoffer.

Desuden sluttede planlægningen og truslerne ikke ved fængslet.

- Det har hele tiden været intentionen at bemægtige sig en tilfældig bil, et tilfældigt køretøj, en tilfældig borger, der skulle være offer, siger anklageren.

Anklageren mener, det er vigtigt at vurdere, hvilken frygt de forskellige ofre har været udsat for.

- Alle er klar over, det var en person, der er dømt for en af de mest bestialske forbrydelser, siger anklageren. 

Og dermed må det også antages, at det har skabt en yderligere frygt.

Peter Madsens falske pistol bliver vist frem i retten

Anklageren har medbragt den falske pistol, som han vil fremvise for dommeren. Han tager mundbind på og går op og viser den frem. Forsvareren ser den også, Peter Madsen siger, det er den rigtige attrap.

Set fra afstand er den særdeles vellignende. 

Det er tydeligt, at Peter Madsen har et sidste ord. Men det må vente.

Anklageren gennemgår kort Peter Madsens personlige forhold og dommen, han blev idømt efter drabet på Kim Wall.

Desuden læser anklageren op fra den retspsykiatriske erklæring, at han udgør en fare for andres liv, legeme eller frihed.

Både anklager og forsvarer vil afslutte sagen

Afhøringen er afsluttet. Dommeren opsummerer, hvad Peter Madsen har forklaret. I to af forholdene er der justeringer, i forhold til portvagten så han ikke direkte bombebæltet - i forhold til den ene fængselsbetjent, der løb efter Peter Madsen, husker han ikke at have truet med en pistolattrap.

Dommeren vil vide, om anklageren accepterer forklaringen - selvom der ikke er fuld tilståelse.

Både anklager og forsvarer er indstillede på, at sagen afsluttes. Man accepterer altså, at sagen kan afsluttes som en tilståelsessag.

Peter Madsen ønsker det samme.

Dommeren læser en justeret sigtelse op, hvor der er taget højde for det, Peter Madsen har forklaret.

Peter Madsen er nu tiltalt og skal tage plads ved sin forsvarer.

- Jeg forventede egentlig to spørgsmål fra min forsvarer, siger Peter Madsen.

Det kommer senere, bestemmer dommeren.

Peter Madsen svarer ikke direkte, men vil gerne fortælle

Peter Madsen blev stoppet af tre betjente, der lagde ham i håndjern. Han forklarede, at han havde et bombebælte på - men det var ikke for, at de skulle blive bange, mener han. Det var bare for at oplyse dem om, at han havde attrappen om maven.

- Ja, jeg vil bare sige, at da den her situation med betjentene er igang, der ligger jeg på maven, siger Peter Madsen. Betjentene så ikke bæltet - ikke som på et billede på den store skærm, hvor Peter Madsen sidder med jakken åben, hænderne på ryggen og et gråt og meget detaljeret bombebælte med ledninger, batterier og falsk sprængstof om maven.

- Som jeg forstår det, er du i en eller anden form for rolle? At du spiller rollen færdig, spørger anklageren.

Peter Madsen bruger igen mange ord om, hvordan politet handler, når der er risiko for en bombe. Han svarer ikke direkte på anklagerens spørgsmål, han vil gerne fortælle.

Ville køre over Storebæltsbroen eller sejle fra Gedser

Videre til en varevogn, hvor Peter Madsen kastede sig ind på højre forsæde og råbte, chaufføren skulle køre.

- Jeg havde overvejet forskellige situationer, siger Peter Madsen.

Ville han kunne nå over Storebæltsbroen, ville broen blive lukket?

Hvis ikke han kunne komme over broen, så ville han bemægtige sig et fritidsfartøj og sejle over et farvand, for eksempel fra Gedser, forklarer Peter Madsen.

Han henviser til en tidligere terrorrelateret sag, hvor Storebæltsbroen blev lukket. 

Lyden af en høj boremaskine på etagen over retslokalet forstyrrer sagsafviklingen.

- Jeg ville ønske, at håndværkerne havde større respekt for retten, siger Peter Madsen.

Det nemmeste er nok at sige fint-fint, siger Peter Madsen

Alle er tilbage i retssalen.

Forsvareren har drøftet med Peter Madsen, hvad der skete i forhold til de to fængselsbetjente. Var det hans ønske, at begge betjente skulle stoppe?

Igen svarer Peter Madsen uklart - men han siger, at der var en tunnel, og at han var i kontakt med de to betjente på begge sider. Måske husker han forkert. 

- Der er så meget uklarhed om forløbet her, så det nemmeste er nok her at sige fint-fint, siger Peter Madsen.

Dommeren bryder ind - det handler ikke om det nemmeste. Det lyder som om, at Peter Madsen kun tilstår at have truet den ene betjent med ord, mens han fremdrog attrappen overfor den anden.

- Vi kommer nok ikke meget videre, siger dommeren og beder anklageren fortsætte.

Kvinde får at vide, at hun skal holde afstand

Peter Madsen vender sig mod en veninde, der sidder på tilhørerrækkerne. Hun skærer smilende ansigt og gør en vinkende bevægelse med den ene hånd.

En anden kvinde rejser sig og forsøger at komme tæt på Peter Madsen. Det er hans udenlandske hustru.

Hun får at vide af en bevæbnet betjent, at hun skal holde afstand.

Peter Madsen bliver ført ud af lokalet. Han skal på toilettet. På vejen ud veksler han et par ord med veninden.

Forvirring i retten: Dommer bryder ind - tilstår han, eller tilstår han ikke?

Dommeren bryder ind. Han mener, at Peter Madsens forklaring er uklar. Tilstår han, eller tilstår han ikke, at han truede begge betjente?

Peter Madsen spørger, om dommeren vil have en præcis beskrivelse af det skete - eller en forklaring som bare gør det let at afvikle retsmødet?

Der er fem minutters pause, hvor dommeren trækker sig tilbage sammen med forsvareren og anklageren for at diskutere, hvad der skal ske.

Hvis ikke Peter Madsen tilstår som beskrevet i retsmødebegæringen, eller anklageren er med på at justere sagsfremstillingen, kan sagen ende med falde som tilståelsessag. Så skal der berammes en egentlig retssag.