Coronavirus

Under 24 timer før skolestart, ændrer KL igen teststrategi

Kommunernes Landsforening mener, at det er fornuftigt at udskifte det private testfirma SOS International.

De private virksomheders måde at arbejde med kviktest på giver flere problemer, end det bremser smittekæder. Derfor skal teststrategien laves som.

Sådan lyder det fra Kommunernes Landsforening i kølvandet på, at firmaet SOS International er blevet fyret som leverandør af kviktest til blandt andet plejehjemspersonale og dagen før de mindste skolebørn igen møder ind på landets skoler.

- Man må konstatere, at de, der har budt ind på opgaven, har undervurderet, hvor meget det kræver at løse en så kompliceret logistik-opgave, siger formand for Kommunernes Landsforening (KL), Jacob Bundsgaard (S).

- Jeg synes, at det er fornuftigt at stoppe samarbejdet med dem. Det giver os en mulighed for at lægge teststrategien om, siger han til TV 2.

Et finmasket net

Det er regionerne, der har stået for udbudsprocessen i forhold til de private testfirmaer, mens kommunerne står for driften af plejehjemmene.

Kommunerne står også for folkeskolerne, hvor lærerne fra på mandag skal kviktestes, i forbindelse med at elever fra 0. til 4.-klasse vender tilbage til skolerne.

Belært af problemerne med SOS International vil kommunerne forsøge at etablere en mere finmasket strategi både i forhold til skolerne og mere generelt.

- I forhold til vores folkeskoler er vi nu i gang med at bygge en testkapacitet op, enten selv i kommunerne eller i samarbejde med private, lokale operatører, siger Jacob Bundsgaard.

Den generelle teststrategi fra Kommunernes Landsforening handler om, at de private leverandører skal lave et mere finmasket net af testcentre, som dækker hele landet, og som borgere og arbejdspladser kan benytte.

Og på de kommunale arbejdspladser, hvor det giver mening, skal kommunerne selv overtage testopgaven, lyder det fra KL.

- Vi har jo tusindvis af kommunale institutioner, vi gerne vil ud til, så derfor vil vi gerne have et mere fintmasket net af teststeder, som ikke nødvendigvis kommer ud til institutionerne, men som er tæt på dem og de andre funktioner, som forhåbentlig åbner på et tidspunkt, siger Bundsgaard.

Virker på ældreområdet

Kommunernes Landsforening peger på, at den private kviktestkapacitet skal fungere som et supplement til de nationale testcentre.

På de kommunale arbejdspladser skal kommunerne selv overtage testopgaven, lyder det fra Jacob Bundsgaard.

- Vi har set det fungere på ældreområdet med PCR-test, og det er ved at blive sat i gang på folkeskoleområdet. Det er langt den bedste løsning, at vi selv lokalt kan tilrettelægge indsatsen og derfra trække på de private leverandører efter behov.