Trailerpark Danmark

Dramatisk udvikling – i dag er flere campister smidt på porten og ejer politianmeldt

Beboerne på Esbjerg Camping havde ellers gået under radaren, men nu har kommunen henvendt sig og bedt dem flytte.

Hundredvis af danskere bor fast i campingvogne rundt omkring i landet. Det på trods af at det ifølge campingreglementet er ulovligt at bo fast på de danske campingpladser i vinterperioden.

I årevis har kommunerne undladt at reagere på det den ulovlige boform. Men nu vil flere kommuner gøre op med helårscampisterne.

Torsdag sluttede anden sæson af tv-programmet ‘Trailerpark Danmark’, som fortæller historierne om de danskere, der bor på disse pladser.

Flere af dem har oplevet en stor usikkerhed i forhold til deres fremtid i campingvognene. Og i dag er både politi, kommuner og advokater involveret.

I programmet kunne man først følge beboerne og ikke mindst ejerne af Corona Campings kamp for overlevelse.

Pladsen ligger ved Køge og Køge Kommune sendte allerede for to år siden et påbud om fraflytning og advarsel om politianmeldelse og dagbøder.

Beslutningsforslag om dispensation

Dansk Folkeparti har stillet et beslutningsforslag til Folketinget, der opfordrer Folketinget til at pålægge regeringen hurtigst muligt og senest inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag, der indfører en dispensationsmulighed fra reglerne om, at ophold på campingpladser i vinterperioden fra den 1. november til den 28. februar kun må vare op til 15-20 dage. 

Forslaget er fremsat af Dansk Folkeparti-politikerne Hans Kristian Skibby, Kristian Thulesen Dahl, Mette Hjermind Dencker, Morten Messerschmidt og Peter Skaarup. 

Esbjerg Camping: Brev fra kommunen rev tæppet væk under ægtepar

Nu har Esbjerg Kommune henvendt sig til Esbjerg Camping for at få helårscampisterne til at fraflytte, selv om det påstås, at kommunen tidligere har sagt god for boformen.

Det var i oktober sidste år, at Kiki og Henning Hansen sammen med de andre fastboende på Esbjerg Camping fik den nedslående besked fra kommunen. 

Ægteparret har sammen med deres 13-årige datter Miriam boet fast i deres campingvogn siden oktober 2015.

- Jeg føler ikke, at kommunen lytter til, hvad vi har at sige. Det er, som om de ikke ønsker at prøve at sætte sig ind i, om de kunne imødekomme os bare lidt, siger Kiki Hansen, der sammen med andre helårscampister har haft inviteret folketingspolitikere ud for at høre mere om deres situation.

De håber på en dispensation, hvor op til 10 procent af vinterpladserne kan bruges til helårsbeboelse.

Før livet som helårscampister boede de i deres parcelhus i Esbjerg. Men det solgte de i sommeren 2015 og flyttede ind på byens campingplads.

Inden da havde de dog kontaktet kommunen for at høre, om det overhovedet var lovligt.

Ifølge Kiki Hansen fik de at vide, at de gerne måtte både bo og have folkeregisteradresse på campingpladsen, hvis altså ejerne sagde ja til det.

Det skaber utryghed. Man får lidt en følelse af, at politiet går og holder øje. Det er jo ikke rart

Kiki Hansen

Hun fortæller også, at der ikke på noget tidspunkt har været nogen fra kommunen, der har gjort dem opmærksomme på, at det kun måtte være midlertidigt. 

Ifølge ægteparret fik de heller ikke at vide, at det var ulovligt at opholde sig mere end tyve dage ad gangen i deres campingvogn i løbet af vinterhalvåret.

Derfor undrede det dem, da kommunen i oktober sidste år sendte dem og de op mod 30 andre campingvogne et påbud om fraflytning.

Nogle af de fastboende havde indtil da boet i fred og ro uden kommunens indblanding - nogle havde endda boet der i årevis.

Men 12. november 2020 kom der en politianmeldelse mod pladsens ejer.

- Det skaber utryghed. Man får lidt en følelse af, at politiet går og holder øje. Det er jo ikke rart, siger Kiki Hansen.

Campingpladsejer har ikke set beboere i ugevis

Nu er det godt en måned siden, og stort set alle beboere er fraflyttet og har flyttet deres adresse. Alligevel er campingpladsens ejer Lars Bendixen blevet meldt til politiet af kommunen.

Det er han, fordi der ved udgangen af oktober ifølge folkeregisteret stadig var nogen, der havde adresse på hans campingplads.

Ifølge Lars Bendixen har han ikke set de beboere i en længere periode. Derfor har han heller ikke kunnet gentage kommunens påbud om fraflytning.

- Jeg står fuldstændig med ryggen mod muren. Og jeg føler også lidt en pistol for panden, siger Lars Bendixen om politianmeldelsen og fortsætter:

- Hånden på hjertet, jeg er sgu en god dreng. Jeg gør fandme ikke noget forkert.

Det, der især frustrerer Lars Bendixen, er, at kommunen ifølge ham har sendt flere borgere ud og bo på hans campingplads.

Derfor synes han, at det klinger hult, at man nu vil rydde pladsen for fastboende og i værste fald sende folk i hjemløshed.

Ankestyrelsen henvendte sig til kommunen

TV 2 har talt med kontorchef i Esbjerg Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Ole Eriksen, og spurgt ham, hvad der ligger til grund for påbuddet og politianmeldelsen.

Han forklarer, at Ankestyrelsen kontaktede Esbjerg Kommune, umiddelbart efter første sæson af ‘Trailerpark Danmark’ var blevet vist på TV 2 i sommeren 2019, og sagde, at man overvejede at indlede en tilsynssag mod kommunen, hvis de fandt ud af, at man ikke håndhævede lovgivningen.

Men allerede året inden havde kommunen ifølge Ole Eriksen været på tilsyn på campingpladsen og gjort ejeren Lars Bendixen opmærksom på, at det var ulovligt at bo fast på campingpladsen.

Esbjerg Kommune: - Det er ulovligt

Ole Eriksen fortæller til TV 2, at han har hørt historien om, at kommunen skulle have henvist borgere ud til campingpladsen.

- Vi er to myndigheder inde over det her - Borgerservice og os, der sidder i Teknik- og Miljøforvaltningen, der arbejder ud fra campingreglementet. Jeg ved ikke, hvad borgerservice har gjort, men jeg har svært ved at forestille mig, at de skulle have sagt, at det var okay, at borgere flyttede ind i en campingvogn. For det er ulovligt.

TV 2 har talt med Marianne Kirkegaard, der er kontorchef i Sygedagpenge og Sociale ydelser under Borgerservice.

Hun fortæller, at alle har lov til at tage ophold på en campingplads i sommerperioden, og at det heller ikke er ulovligt at registrere sig i folkeregisteret på en campingplads i en kortere periode uden for sæsonen.

- Men det er ikke en praksis, at vi henviser borgere til at bo i en campingvogn uden for sæsonen i en længere periode, siger Marianne Kirkegaard.

Hun fortæller samtidig, at der i øjeblikket ikke står nogen skrevet op på kommunens akutliste. Og det undrer hende:

- De har mulighed for at skrive sig op på akutlisten. Og det har vi blandt andet rådgivet dem om to gange. Det er ikke, fordi vi ikke har tilbudt vores hjælp, siger hun.

Ole Eriksen understreger desuden, at beboerne på Esbjerg Camping fik et helt år til at finde et andet sted at bo.

Han fortæller også, at beboerne har fået navn og nummer på en kontaktperson på Borgerservice, som kunne hjælpe dem med at finde et alternativ.

Men alt det giver Lars Bendixen ikke meget for:

- De har ikke hjulpet en eneste herude fra, siger Lars Bendixen, og det bakker Kiki Hansen op:

- Kommunen siger, at de har sørget for at finde boliger, men det er der ingen af os, der har oplevet. Så det passer ikke, siger hun.

Når en kommune forholder sig passivt og ikke håndhæver et ulovligt forhold, kan den på sigt miste retten til at håndhæve forholdet

Olivia Hansen, advokat og partner i advokatfirmaet Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod

Tirsdag var både Lars Bendixen og Ole Eriksen i Radio 4 for at give deres besyv i sagen. Efterfølgende kontaktede Ole Eriksen campingpladsejeren og foreslog et møde.

- Så vi er i dialog. Vi skal jo have fundet en løsning på det her, siger Ole Eriksen.

Degnehaven Campingplads: Fik “dødsstødet”

Corona Camping og Esbjerg Camping er ikke de eneste, hvor kommunen har fået øjnene op for den ulovlige boform.

På Degnehaven Campingplads ved Spodsbjerg fik beboerne også for nyligt et brev fra Langeland Kommune, hvor de cirka 10 fastboende blev bedt om at fraflytte pladsen.

Ifølge pladsens forpagter gav påbuddet og advarslen om politianmeldelse pladsen dødsstødet. I dag er Degnehaven Campingplads lukket. En ny ejer har overtaget pladsen og er i gang med at renovere den.

Mona Bribel er en af de tidligere beboere. Hun har nu fundet et andet sted at bo, men nåede at bo på campingpladsen i tre år. Ifølge hende godkendte kommunen adresseflytningen. 

- Det er noget forbandet svineri. Vi har fået at vide, at det er en helårscampingplads, sagde Mona Bribel, da hendes datter Fanny læste brevet fra kommunen op.

I dag tænker hun tit tilbage på tiden på campingpladsen.

- Det var da et friere liv, fortæller Mona Bribel til TV 2, der i dag bor i en lejlighed, der koster væsentlig mere end campingvognen.

Til gengæld nyder hun, at der er varme i lejligheden.

Men Mona Bribel føler ikke, at hun er færdig med det frie liv i en campingvogn tæt på naturen. 

- Jeg vil gerne tilbage på camping igen, men nu har jeg jo lige købt en masse møbler, og hvor pokker skal jeg gøre af det? Det kan jo ikke stå i et fortelt, så nu må vi se.

‘Trailerpark Danmark’ følger også andre campingpladser. Men i øjeblikket har deres kommuner ikke sendt påbud om fraflytning.

Advokatfirma: - Kommunen kan miste retten til at håndhæve loven

Advokatfirmaet Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod har på vegne af Corona Camping fra Køge rejst en sag for at gøre helårsbeboelsen lovlig.

TV 2 har spurgt advokatfirmaet, hvilken betydning det kan have, at en kommune i årevis har henvist borgere til en campingplads, godkendt adresseflytning, opkrævet skat og udbetalt forskellige ydelser til borgere, der bor i campingvogne.

Til det svarer partner og advokat Olivia Hansen, der arbejder tæt sammen med Knud Foldschack i sagen om Corona Campings kamp for lovliggørelse:

- Når en kommune forholder sig passivt og ikke håndhæver et ulovligt forhold, kan den på sigt miste retten til at håndhæve forholdet. Jo flere år der går, og jo mere kendskab kommunen får til det ulovlige forhold, jo mere taler det for, at de har mistet retten til at håndhæve forholdet. Derfor har det selvfølgelig også betydning, at eksempelvis Køge Kommune i så mange år har haft kendskab til forholdene.

Hun forklarer desuden, at den danske lejelov er kendt for at give lejeren god beskyttelse, fordi “det er vigtigt at værne om folks ret til at være i deres bolig”.

- Behovet for at beskytte folks bolig og hjem findes mange steder i lovgivningen, og der bør selvfølgelig også gælde en sådan beskyttelse for folk, der har boet alternativt, eksempelvis på en campingplads, i mange år uden at myndighederne har grebet ind. Særligt i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde anden bolig, siger Olivia Hansen.

Sidste afsnit af programmet bliver sendt på TV 2 torsdag aften klokken 20.00. Du kan se eller gense begge sæsoner af ‘Trailerpark Danmark’ på TV 2 PLAY.