Mink-sagen

Nu skal to ministre i samråd om mink-sagen

Hvad skete der? Blå blok havde indkaldt miljøminister Lea Wermelin og fødevareminister Rasmus Prehn i samråd om afskaffelse af døde mink.

Hvorfor er det vigtigt? Et flertal kræver minkene gravet op. Regeringen fremlagde mandag fem scenarier, men har endnu ikke lagt sig fast på en løsning.

Denne liveblog opdateres ikke længere.

Samrådet er slut

Nu er samrådet slut. Denne liveblog opdateres ikke længere.

Ulla Tørnæs: Kan man bruge bioanlæg til de døde mink?

Formanden for udvalget peger på, at der nu skal nye vinkler på bordet.

Og Ulla Tørnæs (V) forsøger ved at spørge om regeringen vil benytte biogasanlæg i forhold til at destruere de døde mink.

Hun peger på, at man naturligvis ikke kan smide et kadaver ind i et bioanlæg, men de døde mink bliver snart ”flydende”, hvorefter man måske kan bruge bioanlæg.

- Det er en af de muligheder, vi undersøger, siger Rasmus Prehn.

Han henviser til, at hans styrelse nu undersøger alle muligheder for destruktion af minkene.

- Kan man eksempelvis lave olie ud af de døde mink? Det gør man faktisk i forvejen, men det er af pelsede mink. Det er for at sige, at alle muligheder er åbne. Også brug af bioanlæg skal udnersøges.

Fødevareministeren har bedt sin styrelse om at sætte turbo på at finde muligheder i forhold til de døde mink, men ”der skal ikke trædes så meget på speederen”, at der bliver begået fejl igen, fortæller Prehn.

Regeringen kritiseres for manglende alternativer

Flere medlemmer spørger ind til beslutningen om at aflive alle mink. Især det forhold, at regeringen ikke havde alternativer til at slå alle mink ihjel.

Hvorfor spørger regeringen ikke sundhedsmyndighederne om deres syn på en mellemvej, et alternativ til at slå alle mink ihjel? Et alternativ, hvor man eksempelvis kunne bevare avlsdyrene, lyder det fra fra to spørgere.   

- Beslutningerne om at aflive alle mink er taget af regeringen. Og den er taget ud fra sundhedsmyndighedernes vurdering. Vi spørger ikke myndighederne yderligere på det tidspunkt, for der er også et tidsperspektiv, siger fødevareministeren.

- Det er der på grund af folkesundheden. Det er en vigtig beslutning, som er truffet ud fra hensynet til folkesundheden, siger Rasmus Prehn.

Ole Birk Olesen: Hold op med at bruge den undskyldning

Spørgsmålene går i ring. Ordet går tilbage til de spørgere, der allerede har stillet spørgsmål, hvis karakter ligner dem, der er stillet tidligere.

Rasmus Prehn henviser i flere svar til, at han er en ny minister og derfor ikke altid kan svare fyldestgørende på spørgsmål i forhold til ”rekonstruktioner” i sagen.

Det bryder Ole Birk Olesen (LA) sig ikke om.

- Det, at man er en ny minister, er ikke en undskyldning. Du er repræsentant for regeringen, og så skal man stoppe med at bruge det som undskyldning. Hold op med det.

-Hvis man ikke kan svare på spørgsmålene, må man sende en anden, eksempelvis statsministeren.

Formanden for udvalget, René Christensen (DF), må dog lige korrekse Ole Birk Olesen.

- Det er udvalgtes medlemmer selv, der har bestemt, hvilke ministre der skal svare på spørgsmål her.

Mette Gjerskov deler personlig historie: Min far havde mink

Mette Gjerskov (S) deler sin personlige historie med mink.

- Min far holdt mink, og jeg arbejdede sammen med mine søskende på farmen. Den blev så lukket af banken, fortæller hun.

- Så jeg kan virkelig godt forstå de følelser, de berørte minkavlere sidder tilbage med. Og derfor, af respekt for dem, skal alt i denne sag belyses, siger hun.

Gjerskov peger, på at oppositionen burde holde sig for god til at mistænkeliggøre styrelser og embedsmænd, som arbejder med "at beskytte befolkningen".

- Disse medarbejdere vågner jo ikke om morgenen og beslutter sig for at nakke mink.

Ingen sundhedsrisiko i vandet

Flere medlemmer spørger igen om risikoen for drikkevandet i de områder, hvor minkene er begravet.

Og miljøminister Lea Wermelin gentager, at Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er en sundhedsrisiko i forhold til vandet.

Rasmus Jarlov savner konsekvenser af minksagen

Rasmus Jarlov (K) peger på, at regeringen ikke har draget konsekvenser af sagen.

Han siger, at når regeringen skubber ansvaret fra sig og over på embedsværket, hvorfor får det så ikke konsekvenser for de embedsmænd, der har haft del i sagen?

- Vi har draget konsekvenser af sagen. Mogens Jensen er trådt tilbage som minister. Han har taget ansvaret på sig, og det er jo en tydelige konsekvens, siger Rasmus Prehn.

- Derudover er vi i gang med at organisere os på en anden måde. Ministerier er blevet splittet op, sådan så jeg som fødevareminister får en mindre og mere overskuelig portefølje.

Hvorfor slå raske mink ihjel?

Var det nødvendigt at slå raske mink ihjel? Det spørger Karina Adsbøl (DF) fødevareministeren om. Hvordan kan raske mink overhovedet smitte, spørger hun.

- De blev slået ihjel, fordi smitten kan gå meget hurtigt. Når man har et smittereservoir som på en minkfarm, er der meget stor risiko for, at de raske også vil blive smittet. Og det går hurtigt. Det er baggrunden for, at man gør det, siger Rasmus Prehn.

Pause i samrådet

Lige nu er der pause i samrådet. Det forventes at blive genoptaget om cirka 10 minutter.  

Ole Birk Olesen: Ville regeringen undgå billeder af døde mink i pressen?

Hvad var den egentlige årsag til, at man besluttede at grave de døde mink ned. Det spørger Ole Birk Olesen (LA) både sig selv og fødevareministeren om.

Olesen lufter en teori om, at regeringen måske ville undgå billeder i pressen af døde mink i bunker over jorden. Billeder taget med droner, som, regeringen kunne frygte, ville skabe dårlig presse.

Det afviser Rasmus Prehn.

- Det er meget konspiratorisk af Ole Birk Olesen. Hans baggrund som journalist fornægter sig ikke – der er både dramaturgi og det hele med.

Prehn henviser til, at han er ny på posten og gengiver, hvad hans styrelse har gjort i sagen.

- Man undersøgte en række alternativer, men på grund af logistik og andre ting besluttede man sig for at grave dem ned. Det gjorde man også historisk set med køer, da der var mund- og klovsyge.

Han gentager, at der er blevet begået fejl, og at man kunne have gjort det anderledes.

Rasmus Prehn: Lad os holde den gode tone

I øjeblikket gentager flere spørgere spørgsmål, der tidligere er blevet stillet, og som de ikke mener, at der er kommet gode svar på. Blandt andre Venstre-medlemmerne Kristian Jensen og Thomas Danielsen er utilfredse med svarene. 

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) maner til ro og gentager sine svar omkring beslutningen om at slå minkene ihjel og om at nedgrave dem. Og erkender, at der er blevet begået fejl, samtidig med han maner til ro.  

- Lad os holde den gode tone, lad os holde os fra beskyldninger om at lyve, at tale usandt. Borgerne forventer, at vi står sammen og finder løsninger. Las os stå sammen om det her, siger Prehn.

Miljøministeren: Ikke min beslutning

René Christensen (DF) spørger, hvem der traf beslutningen om at grave de døde mink ned? For hverken fødevareministeren eller miljøministeren siger, at de har truffet beslutningen, mener han.

- Det er ikke min beslutning, det er fødevareministeren og Fødevarestyrelsen, der har vurderet forskellige alternativer. Og så har styrelsen hjulpet med det også helt konkret, siger miljøministeren.

Minister: Straks jeg fik besked, tog jeg aktion

Fødevareministeren får ordet. Han adresserer, at Erling Bonnesen (V) kalder sagen "en fuldbyrdet skandale", og henviser til, at Danmark ser ud til at komme igennem krisen bedre end mange andre lande.

- Straks jeg fik oplysninger om problemer med nedgravningen, tog jeg aktion, siger ministeren, som remser op, hvilke myndigheder han tog kontakt til.

Han henviser endnu engang til, at fødevarestyrelsen arbejder på et beslutningsgrundlag, hvorefter alle partier inviteres med til at lægge linjen.

Der vil måske være mulighed for at nedgrave opgravede mink på et nyt område. Intet bliver fremadrettet gjort, uden at kommunerne bliver involveret, understreger ministeren.

Miljøministeren gentager sig selv

Miljøministeren tager ordet. Hun minder endnu engang om sagens alvor, den globale pandemi og de vigtige slutninger, som har gjort, at Danmark har stået bedre end mange andre lande. 

Hun gentager endnu engang, at der er begået fejl, at der har været tale om et uskønt forløb.

Hun redegør for, at miljøstyrelsen har bistået fødevarestyrelsen med mulighederne.

Flere spørgsmål fra Venstre og DF

Endnu et spørgsmål til miljøministeren denne gang fra Erlin Bonnesen fra Venstre: Hvornår begyndte man at orientere sig om det her i regeringen i forhold til myndighederne om, at man var på vej ind i det her?

- Hvilke konsekvenser har ministeren taget i forhold til sin egen medicin? Er det ministerens hensigt, at minkene skal graves op hurtigst muligt? Hvad er regeringens holdning til, hvad der skal ske?

Lise Bech fra DF fortsætter med at kalde sagen "ikke et uskønt forløb, men et katastrofalt forløb".

Ministeren afviser, at det var hendes beslutning

Miljøministeren understreger, at det ikke var hendes beslutning, at de aflivede mink skulle graves op. 

Hun gentager sin invitation til, at alle partier kan komme til juridisk gennemgang, når den er færdig.

Desuden gentager hun endnu engang, at det har været et uskønt forløb, og at det er blevet beklaget. 

DF: Hvem traf beslutningen?

Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti er med virtuelt. Hvem besluttede, at de aflivede mink skulle graves ned? Hvornår skal de graves op? Hvorfor undersøgte man først konsekvenserne af minkgrave, efter at beslutningen var taget? 

Fødevareministeren får ordet. Han understreger, at han kun ønsker det bedst mulige samarbejde med Folketingets partier. Han afviser, at han prøver at gemme sig bag nogen.

Han læser op af en risikovurdering, hvor det lyder, at det kan lade sig gøre at bevare avlsdyr med henblik på fremtidig minkproduktion i Danmark.

Dog er der en række sikkerhedsforanstaltninger for minkavlere, husstanden og medarbejdere. Det skal fortsat undersøges. 

- Lad os holde sporet varmt og få det undersøgt, siger Rasmus Prehn.

Konservative: Mulighed for, at branchen overlever?

Rasmus Jarlov fra Konservative får ordet. Han spekulerer over, at regeringen kun har taget stilling til normal minkavl. Han mener, det er forkert, at det er en nødvendighed af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som han mener, at regeringen har lagt vægt på. 

Han mener, at der er i omegnen af 50.000 avlsdyr tilbage i Danmark med henblik på, at branchen kan overleve på sigt. Han vil høre ministerens mening, om det lader sig gøre?

Smitter de døde mink, eller gør de ikke?

Endnu et spørgsmål. Denne gang fra Peter Seier Christensen fra Nye Borgerlige. Smitter de døde mink, eller gør de ikke?

Fødevareminsteren slår fast, at døde mink smitter mindre end levende mink. Der er dog en vis risiko for smitte i pelsen fra døde mink.

MInister: Der burde have været en bedre inddragelse

Miljøministeren får ordet og siger, at det efter mijøministerets opfattelse ikke kan udelukkes, at der kan komme særlige regler for afskaffelsen af mink.

- Der kan ske fejl, og det har der også været her. Der burde have været en bedre inddragelse, gentager ministeren, som understreger, at ingen kunne forudsige situationen.