Coronavirus

Danske forskere slår fast: Remdesivir har ingen effekt på coronadød

Efter at have belyst 82 forsøg i verden er der ikke sikker evidens for, at nogen behandlinger reducerer dødelighed.

To behandlinger mod coronavirus, som er blevet kaldt lovende af læger og bliver brugt på danske hospitaler, har ingen eller meget lille effekt i forhold til at redde patienternes liv.

Lægemidlet Remdevisir har ingen effekt på dødelighed, og for binyrebarkhormon er effekten usikker - og hvis det har en effekt, er den meget lille.

Det konkluderer forskningsenheden Copenhagen Trial Unit på Rigshospitalet, som under coronaudbruddet har kortlagt alle forsøg med behandlinger af coronapatienter på hospitaler verden over.

- Det er desværre sådan, at vi nu kan konkludere, at der ikke er en evidensbaseret behandling af covid-19, siger Janus Christian Jakobsen, der leder projektet på Copenhagen Trial Unit.

- For Remdesivir kan vi afvise, at det har en effekt på dødeligheden. For binyrebarkhormon er vores konklusion, at det er usikkert, om der overhovedet er en effekt i forhold til dødelighed. Og hvis den er der, så er det en meget mindre effekt, end man tidligere havde troet – måske kun omkring ti procent, siger han.

Nedslående konklusion

Forskningsenheden har gennemgået 82 forsøg med behandlinger af coronapatienter. I september var forskningsenhedens delkonklusion mere positiv, men da var der kun gennemgået 29 forsøg.

Nu er der indløbet yderligere 53 studier, som har ført til en mere nedslående konklusion.

Janus Christian Jakobsen understreger, at begge behandlinger godt kan have en positiv effekt i forhold til andre ting end at reducere risikoen for at dø.

- Både Remdesivir og binyrebarkhormon kan muligvis have effekt på andre effektmål end død – for eksempel indlæggelsestid. Det mangler vi data for.

- Samtidig kan der være andre behandlinger, som er effektive, men ikke er påvist godt nok endnu. Men på det, der foreligger nu, er der ingen evidensbaseret behandling for covid-19. Desværre, siger han.

Janus Christian Jakobsen vil som forsker ikke kommentere, om retningslinjerne for brugen af Remdesivir og binyrebarkhormon bør ændres.

- Vores rolle er primært at fremlægge så korrekte forskningsresultater som muligt. Så må klinikere og beslutningstagere tage stilling til, hvilken konsekvens det har for patienterne, siger han.

Endnu ikke publiceret

Studiet fra Copenhagen Trial Unit er indsendt til et videnskabeligt tidsskrift, men ikke publiceret endnu. Studiet er endnu ikke blevet bedømt af andre forskere – kendt som peer review.

Remdesivir er oprindeligt godkendt til behandling af hepatitis C, men i starten af coronaudbruddet blev det også kastet ind i behandlingen.

Konklusionen fra de danske forskere læner sig op ad en lignende konklusion fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

WHO meddelte i sidste uge, at hospitaler ikke bør behandle med Remdesivir, da det ikke har nogen mærkbar effekt for patienternes chance for at overleve.

WHO’s anbefaling er baseret på en kortlægning af fire internationale forsøg med mere end 7000 indlagte coronapatienter.

I EU – og dermed i Danmark – er Remdesivir godkendt til behandling af coronapatienter. I Danmark bliver lægemidlet brugt, når en indlagt med corona har brug for at få ilt.

På bagkant af den seneste melding fra WHO udtalte Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), at det vil se på data fra de forsøg, WHO har henvist til, og efterfølgende revurdere, om midlet fortsat skal være godkendt. Det oplyste EMA i sidste uge.