GO'

'Det bliver værre og værre' - mistrivslen stiger blandt danske skoleelever

Udviklingen i landets folkeskoler bekymrer Børns Vilkår, der opfordrer forældre og lærere til at tage en snak med børnene.

Det kan være svært at jagte 12-taller, hvis man er bange for at række hånden op.

Men det er et dilemma, mange elever i folkeskolen kender til.

- En del af karaktererne gives på baggrund af, om du er god til række hånden op i timen og snakke, men det kan være svært, hvis man ikke føler sig 100 procent sikker på sit svar, fortæller Ellen Pfundheller i ‘Go’ morgen Danmark’.

Vi skal måske overveje, om skolen er blevet strammet for meget

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår

Hun går i niende klasse og er blandt den store andel af folkeskolens ældste elever, som føler et stort pres over at skulle præstere, få gode karakterer og ikke mindst at være fejlfri.

Og hun står ikke alene.

En ny rapport fra Børns Vilkår viser nemlig, at mere end halvdelen af pigerne og hver tredje dreng i 9. klasse tit eller altid føler sig pressede af skolearbejdet.

Det bliver værre og værre

Rapporten, som Børns Vilkår står bag, viser en stigende mistrivsel blandt de ældste elever i folkeskolen.

Og det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl:

- Sammenholdt med andre undersøgelser er der meget, der tyder på, at det bliver værre og værre. Noget af det meget dramatiske er antallet af børn, som går rundt og føler sig stressede og har gjort det længe, siger han.

Derudover viser rapporten, at en markant større del af pigerne i tiden fra 6. til 9. klasse føler sig stressede og pressede.

Rasmus Kjeldahl peger på, samfundets krav til de unge, forældrenes nervøsitet, sociale medier, og de ting, der foregår i klasselokalet, alle er med til at presse og stresse de unge.

Siden syvende klasse har vi snakket om, om vi er uddannelsesparate, og det lægger virkelig et kæmpe pres på mig

Ellen Pfundheller, niendeklasseselev

- Vi skal måske overveje, om skolen er blevet strammet for meget med alle de her vurderinger, tests, karakterer, adgangskrav og fremdriftsreformer og alle de andre ting, som er væltet ned over folkeskolen, lyder det fra Rasmus Kjeldahl.

Råd til forældre: Tal med jeres børn

Det er noget, Ellen Pfundheller kan genkende. Især karakterer, fremtidsmuligheder og målet om at blive erklæret egnet til gymnasiet fylder.

- Jeg oplever det mest, når jeg tænker på min fremtid og mine karakterer. Siden syvende klasse har vi snakket om, om vi er uddannelsesparate, og det lægger virkelig et kæmpe pres på mig, forklarer Ellen Pfundheller.

Og hun er langt fra den eneste elev i niende klasse, som føler sig presset over fremtiden.

Man kan se hver dag, at de her influencers har det perfekte liv med penge og fester

Rayyan Ehtesham, niendeklasseselev

I undersøgelsen svarer to ud af tre piger og hver anden dreng, at de i høj eller nogen grad føler et stort pres, når de tænker på de uddannelsesvalg, der venter dem i fremtiden.

Rasmus Kjeldahl opfordrer derfor forældrene til at tale med deres børn om, at karakterer ikke er alt, og han beder lærerne i folkeskolen om at være opmærksomme på problemet.

- De skal sørge for at skabe et godt klasserum, en tryg trivsel i klassen og tage fat i dem, der ikke trives. Fordi hvis man ikke trives, kan vores tal faktisk vise, at så føler man et større pres og lærer i øvrigt også dårligere, end man ellers gør, forklarer han.

Vi skal snakke om det

Ellen Pfundheller ved godt, at det kan være farligt at sammenligne sig med andre.

- Jeg tænker, at det er vigtigt, at vi passer på hinanden. Folk glemmer nogle gange, at alting ikke er perfekt, som det ser ud, og det glemmer man også nogle gange i skolen, når man kigger på de andre, lyder det fra Ellen Pfundheller.

Det ville faktisk være fedt, hvis vi forstod hinanden og snakkede om det

Rayyan Ehtesham, niendeklasseselev

Det kan Rayyan Ehtesham, der ligeledes går i niende klasse, genkende. For ham presser kropsidealer og sociale medier også i høj grad.

- Man kan se hver dag, at de her influencers har det perfekte liv med penge og fester. Det gælder både for drenge og piger, at der er den her standard, man gerne vil leve op til. Man vil gerne kunne have det samme liv, som de har på Instagram og på TikTok, forklarer han.

Rayyan Ehtesham håber, at han og klassekammeraterne måske kan blive bedre til at snakke med hinanden om det pres, de føler.

- Jeg tror, at en af de ting, vi kan gøre, det er i hvert fald at snakke med hinanden om det. Stress og pres er noget, mange går igennem, og det ville faktisk være fedt, hvis vi forstod hinanden og snakkede om det, forklarer han.

Se interviewet med Ellen Pfundheller og Rayyan Ehtesham i ‘Go’ morgen Danmark’ på TV 2 PLAY