Gældskaos i Danske Bank

Politikere er rystede over Skattestyrelsens håndtering af gældssagen

En række erhvervsordførere vil nu afkræve skatteministeren svar i et samråd.

Som TV 2 og Berlingske mandag kunne fortælle, har Skattestyrelsen haft et tæt samarbejde med Danske Bank i forbindelse med håndtering af gældssagen.

I et hemmeligstemplet referat mellem banken og Skattestyrelsen fra starten af i år fremgår det, at Danske Banks plan var at offentliggøre historien om de omfattende problemer i bankens inkassoafdeling i løbet af foråret. Formentlig til marts.

Men i referatet var beskeden fra Skattestyrelsen klar: Vent med at offentliggøre.

- Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis Skattestyrelsen skal kommunikere tryghed om Årsopgørelsen, samtidig med at Danske Bank kommunikerer fejl i renteindberetninger til Skattestyrelsen, skriver Skattestyrelsen i referatet fra mødet.

Det skaber nu genstand for en alvorlig kritik fra flere erhvervsordførere, efter TV 2 har forelagt dem det fortrolige referat.

- Jeg er ret rystet over, at vi har en statslig institution, som på den måde laver fælles krisehåndtering med en bank, der har lavet så massive fejl og bragt mange mennesker i en svær situation, siger SF's erhvervsordfører, Lisbeth Bech-Nielsen.

Skatteminister i samråd

I dækningen af gældskandalen kunne TV 2 og Berlingske tidligere i år fortælle, at op mod 100.000 borgeres skatteoplysninger kunne være fejlbehæftede.

I forlængelse af historien indkaldte Lisbeth Bech-Nielsen skatteminister Morten Bødskov (S) i samråd.

- Jeg vil spørge ministeren i et kommende samråd, om det er normalt, at man tilbageholder sådanne typer oplysninger, når en privat virksomhed har lavet så store og groteske fejl og har holdt det hemmeligt, siger Lisbeth Bech-Nielsen oven på den seneste historie om bankens samarbejde med Skattestyrelsen.

Også andre partier ser frem til samrådet og ser det som en kærkommen lejlighed til at få stillet skatteministeren en række spørgsmål, som efterhånden har hobet sig op i denne sag, mener DF’s erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby.

- Jeg vil anbefale skatteministeren at få sikret udarbejdelse af en politisk redegørelse om sagen.

Også hos Enhedslisten er man klar til at afkræve ministeren handling på området. Partiets erhvervsordfører, Victoria Velásquez, mener, at tiden nu er inde til at tage yderligere skridt i sagen:

- Vi har længe sagt, at der skal være en ekstern undersøgelse. Men vi ser flere og flere ting, der kommer frem, hvor der er styrelser, der er involveret, og jeg nu vil rejse over for erhvervsministeren, at vi har brug for en undersøgelseskommission.

Skattestyrelsen afviser kritik

Underdirektør i Skattestyrelsen Karoline Klaksvig afviser i et skriftligt svar, at Skattestyrelsen har haft indflydelse på Danske Banks kommunikationsplan.

- Skattestyrelsen har hverken haft mulighed for eller intention om at diktere tidspunktet for offentliggørelsen, udtaler underdirektøren i en mail fra presseafdelingen hos Skattestyrelsen.

Ifølge Klaksvig er referatet taget ud af en sammenhæng, og så afviser hun, at Danske Banks dominerende position på markedet har haft betydning i sagen. Endelig fastholder hun, trods klare og gentagne konklusioner fra bankens eksterne advokater hos Plesner om årelange fejlindberetninger, at Danske Bank har indrapporteret korrekt.

- Renterne har løbende været korrekt indberettet. Det, der tilsyneladende er forkert, er, at borgerne ikke i alle tilfælde skulle betale de pågældende renter. Men det er et forhold mellem banken og dens kunder, skriver Karoline Klaksvig.

Danske Bank afviser i en mail til TV 2, at samarbejdet med Skattestyrelsen har haft indflydelse på bankens manglende udmelding til kunderne.

- Vi bestræber os altid på at informere både myndigheder, kunder og andre så hurtigt som muligt. Vi informerede Finanstilsynet i juni sidste år for at gøre opmærksom på, at vi havde identificeret en mulig problemstilling, og at vi ville undersøge den nærmere. Vi informerede Skattestyrelsen i november, da vi der havde fået en bedre forståelse af de skattemæssige aspekter af problemet, skriver bankens pressechef, Stefan Singh Kailay i et svar til TV 2.