Knæk Cancer

Hvorfor afholder I 'Knæk Cancer LIVE' under corona? Få svar på dine spørgsmål her

På grund af coronavirussen bliver 'Knæk Cancer LIVE' produceret anderledes i år. Her kan du få svar på spørgsmål om programmets coronaretningslinjer.

Coronavirussen har vendt op og ned på hele samfundet. Og den kommer også til at sætte et præg på årets 'Knæk Cancer LIVE' lørdag aften.

Men 'Knæk Cancer LIVE' har taget en række forholdsregler for at sikre, at programmet følger de gældende retningslinjer og sikrer ordentlige forhold for både tv-produktionsholdet, gæster og de medvirkende.

Her kan du læse svar fra TV 2s Kommunikationsafdeling på en række spørgsmål om, hvordan dette års show bliver produceret forsvarligt, og hvad produktionen gør for at minimere smitterisikoen.

Knæk Cancer under coronapandemien

Hvad gør I for at minimere smitterisiko under Knæk Cancer LIVE?

Vi overholder naturligvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer og derudover har vi ud fra et forsigtighedsprincip valgt at lynteste alle, der er til stede i studiet i Priorparken umiddelbart inden deres ankomst til studiet. 

 

Herudover er Corona et vilkår vi har kendt til under hele forberedelsen af årets Knæk Cancer-kampagne og liveshow, og er derfor tænkt ind i alle led i produktionen. I forbindelse med afviklingen af Knæk Cancer Live er der fokus på, at alle, både på og bag scenen, følger reglerne om at holde afstand til andre og følger de øvrige råd fra myndighederne om blandt andet hygiejne og afspritning.
Medarbejdere på produktionen arbejder i forskellige zoner og enheder og undgår så vidt muligt kontakt mellem produktionsenhederne.


Derudover er der i år skåret i antallet af deltagere i Call Centeret, og flere i callcenteret, er i tæt relation med hinanden og således i samme smittekæde.

Er det forsvarligt at afholde Knæk Cancer LIVE?

Vi har lavet tv, siden corona lukkede landet ned i marts, og vi har stor erfaring med at lave produktioner under de gældende restriktioner. På hver produktion er der en 'corona-ansvarlig', og der laves skriftlige redegørelser for håndtering af alt fra medvirkende, forplejning, presse, callcenter osv. 

Hvordan samler I folk i jeres studier?

Vi samler kun folk på forsvarlig vis og efter retningslinjer fra myndighederne. Dertil kommer, at vi inddeler folk i zoner, så man ikke møder mange 'fremmede'. Studiet og produktionen er at sidestille med  en arbejdsplads og følger de regler, der gælder for en tv-optagelse.
Programmet bliver optaget i et ikke-offentligt tilgængeligt tv-studie.

Kan I godt have kræftpatienter med i showet, når de er sårbare?

Vi er ekstra varsomme i år og har en grundig dialog med eventuelle medvirkende. Vi vil i højere grad end tidligere optage indslag med 'sårbare' forinden udsendelse af 'Knæk Cancer Live'. Desuden er det ikke alle cancer-patienter, der er særligt sårbare og det er vi selvfølgelig i dialog med hver enkelt om.

Hvad gør I for at skærme medvirkende?

Vi har en lang række tiltag for vores tv-produktioner, og vi følger nøje de retningslinjer, som vi er underlagt for tv-produktioner samt myndighedernes anbefalinger.

Hertil har vi yderligere et 'forsigtighedsprincip', der blandt andet betyder, at vi har valgt at teste alle, før de kommer ind i studiet, så vi gør alt, hvad vi kan. Og så er vi naturligvis i tæt dialog med de medvirkende selv. Et andet af eksemplerne er, at vi i vores liveshow opdeler folk i 'zoner', så man ikke møder alle på produktionen.

Hvorfor kan der være publikummer i salen?

'Knæk Cancer Live' kan – ligesom for eksempel fodboldkampe eller andre kulturelle arrangementer – stadig have publikum, så længe man følger en række konkrete regler fra myndighederne.
Vi har i år færre publikummer end vi plejer, og de er primært familie og pårørende til deltagerne i showet. Alle publikummer er placeret efter sundhedsmyndighedernes regler.

Hvordan kan I samle en masse kendte i callcenteret?

Vi har færre kendte med i vores callcenter i år, og desuden er der flere i callcenteret, der er i tæt relation med hinanden, og derfor kan sidde sammen i det de er i samme smittekæde. Teknikerne i Call Centeret bærer værnemidler, da de i nogen ganske få tilfælde ikkke kan overholde afstanden til den de skal hjælpe.

Hvorfor har I ikke mundbind på i studiet?

Vi tilbyder mundbind til folk, der efterspørger det, ligesom alle bag scenen bærer mundbind, så snart de bevæger sig rundt. Det er kun, når folk står stille på deres arbejdsposition, at de kan tage mundbindet af. Men med forsvarlig afstand mener vi, at vi kan lave et program, uden at alle nødvendigvis har mundbind på.
 

Hvilke retningslinjer følger I?

For tv-produktioner skal vi følge Kulturministeriets retningslinjer og myndighedernes generelle retningslinjer 

Bliver kunstnerne betalt for at optræde, når nu de er så trængte i år?

Knæk Cancer er et velgørenhedsshow. Vi har aldrig betalt kunstnere for at optræde i Knæk Cancer og i år er ikke en undtagelse. Men vi betaler for alle de omkostninger, der måtte være i forbindelse med at deltage i produktionen.
 

Har I overvejet at aflyse liveshowet?

Vi har stor erfaring i at producere tv og tv-shows - også under Covid-19 og med de restriktioner, der gør sig gældende. Derfor har vi ingen planer om at aflyse, og vi mener faktisk, at det i år er endnu vigtigere at nå ud til seerne med en så vigtig sag. Og med følelsen af, at netop i år står vi sammen. Men det er klart, at vi løbende følger de retningslinier, der måtte komme.

  

Har I tilpasset præmier efter coronasituationen?

Ja, vi har dels lavet vores rejsepræmier om til gavekort til valgfri destinationer, som har en løbetid på 24 måneder. Derudover har vi en indenlands-rejse til Skagen som præmie, og vi har også valgt at lade vores vinder af en frokost med Ole Henriksen og hotelophold foregå i Danmark i stedet for i Los Angeles.  

Vi har kun en enkelt rejse til udlandet i det store Knæk Canncer Live show. Den ene udenlandske rejse er et gavekort til valgfri destinationer, som har en løbetid på 24 måneder. Derudover er alle rejser indenlandske, f.eks. har vi haft en indenlands-rejse til Skagen og sommerhusophold som præmie, og vi har også valgt at lade vores vinder af en frokost med Ole Henriksen og hotelophold foregå i Danmark i stedet for i Los Angeles.  

Sender det et forkert signal, når I opfordrer folk til at rejse ud i verden?

Vi opfordrer ikke nogen til at rejse. Vi møder vores seere med de ønsker, de har til præmier, og mange har sikkert ikke rejst i lang tid. Med gavekort med 24 måneders løbetid håber vi, at tiden kan være en anden end i sommeren 2020, og at vinderne kan tilpasse rejsemålet efter ønske. Vi vil gerne gøre det muligt at rejse ud et sikkert sted.

Hvilke forholdsregler tager I til Tænd et Lys?

Tænd et Lys afholdes af de lokale 'Stafet for Livet'-foreninger, og de er i den sammenhæng underlagt retningslinjerne for private forsamlinger.

Hvorfor er der ikke så mange events i år?

Det er helt naturligt, at Covid-19-situationen har sat en dæmper på aktivitetsniveauet. Mange aktiviteter starter typisk op i foråret, og dette har ikke været muligt i år. Det er også helt naturligt, at arrangører har været tilbageholdne med at arrangere fysiske events.

Vi har opfordret folk til at holde sig orienterede om myndighedernes retningslinjer, og vi har også lavet nogle gode råd på vores hjemmeside

Hvor meget forventer I at samle ind - set i lyset af Corona?

 Vi sætter aldrig et fast mål for indsamlingen, men vi er meget bevidste om, at både virksomheder og private har haft et økonomisk trængt år. Derfor er vi også meget taknemmelige for hver en krone. Og selvom vi måtte samle mindre ind i år sammenlignet med de andre år, så vil pengene stadig gøre en kæmpe forskel. Man kan også sige, at en krone aldrig har været vigtigere end i år.

Hvorfor spørger I om penge, når virksomheder og private lider økonomisk?

Vi har absolut respekt for, hvis virksomheder og private økonomisk ikke har mulighed for at støtte i år. Vi er glade for hver en krone, og måske har dem, der ikke kan bidrage i år, lyst til at bidrage næste år