Ubådssagen

Peter Madsen i grundlovsforhør

Hvad skete der? Den drabsdømte ubådsbygger Peter Madsen blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup. Han blev varetægtsfængslet i 14 dage.

Hvorfor var han i grundlovsforhør? Tirsdag forsøgte den drabsdømte Peter Madsen at flygte fra Herstedvester Fængsel. Han brugte blandt andet en pistolignende genstand til at true sig ud, lød det fra fængselschefen.

Livebloggen opdateres ikke længere.

Anklager: Nogle kan have hjulpet Peter Madsen med at flygte

Anklager Rasmus Kim Petersen siger, at det er politiets foreløbige vurdering, at nogle kan have hjulpet Peter Madsen i dennes flugt fra Herstedvester Fængsel.

Peter Madsen er fængslet, så der ikke har været mulighed for at påvirke efterforskningen, siger Rasmus Kim Petersen.

Peter Madsen afviser hjælp til sit flugtforsøg

Ifølge Peter Madsens forsvarsadvokat, Anders Lassen, forsøgte den 49-årige ubådsbygger at flygte fra Herstedvester, fordi han var utilfreds med sine afsoningsforhold.

Samtidig afviser Peter Madsen at have fået hjælp til sin flugt, fortæller forsvarsadvokaten.

- Han er ked af sin situation, men jeg fornemmer ikke, at han er yderligere særligt påvirket. Han er først og fremmest ked af det, han har udsat andre for, siger Anders Lassen.

Peter Madsen svarede på spørgsmål

Da kendelsen blev afsagt, var der ikke den store reaktion fra Peter Madsen, fortæller TV 2s reporter på stedet, Astrid Søndberg. 

Retsformanden har til hende oplyst, at Peter Madsen har ladet sig afhøre og har således svaret på spørgsmål i retten. 

Han bliver nu ført tilbage til fængslet. Ikke Herstedvester, men et andet fængsel. 

- Når du er varetægtsfængslet, selvom du afsoner en livstidsdom, så er der muligheder for at lave ekstra sikkerhedssanktioner. Eksempelvis under besøgs- og brevkontrol. Det kommer vi til at spørge forsvareren om, siger Astrid Søndberg.

Peter Madsen varetægtsfængsles

Peter Madsen er varetægtsfængslet 14 dage til 4. november. Forsvareren tilkendegiver, at der ikke kæres. Varetægtsfængslingen sker af hensyn til efterforskningen. 

Dommerne voterer

Dommeren har trukket sig tilbage for at votere og beslutte sig for hvilken kendelse, der skal afsiges.

Sigtelserne mod Peter Madsen

Ifølge sigtelsen mod Peter Madsen, som TV 2 nu har fået indsigt i, er den drabsdømte ubådsbygger sigtet for efter forudgående planlægning og ved hjælp af én eller flere uidenficierede medgerningsmænd, at være flygtet fra fængslet.

Han er desuden sigtet for at true en fængelspsykolog med at have en bombe. Således fik han truet sig adgang ud af bygningen.

Øjeblikket efter er han sigtet for at true en fængselsbetjent til med samme metode, at åbne porten til fængslet, hvorefter Peter Madsen undslap.

Bevogtet af fem bevæbnede betjente

Det er uvist, hvor længe grundlovsforhøret kommer til at vare, men retsformand Morten Juul Nielsen har lovet at kalde den ventende presse ind, når retten afsiger en kendelse til slut, fortæller TV 2s reporter foran Retten i Glostrup, Astrid Søndberg.

Foran retslokalet sidder de syv journalister, der var plads til i retslokalet, derfor og venter.

Desuden bliver retslokalet bevogtet af fem bevæbnede politifolk - ligesom politiet også er til stede i selve retslokalet og foran retsbygningen.

Kan blive ramt af ekstra sanktioner i fængslet

I øjeblikket er den længst siddende livstidsdømte i gang med sit 36. år, fortæller Astrid Søndberg. 

- I sidste ende er det umuligt at sige noget om, hvor længe Peter Madsen sidder i fængsel. Om han nogensinde får mulighed for at blive prøveløsladt. En fangeflugt vil naturligvis tale imod, at en person bliver prøveløsladt, siger hun.

Men på den korte bane betyder fangeflugten også, at kriminalforsorgen kan bruge flugten til sanktioner, som for eksempel kan betyde, at han bliver flyttet til et mere sikkert fængsel.

TV 2 har fået bekræftet, at Peter Madsen ikke vender tilbage til Herstedvester Fængsel. 

- Derudover kan der også være sanktioner mod, hvilket samvær, han får lov til at få med de andre indsatte, og hvilken frihedsgrad han har, når han bevæger sig på eksempelvis fængslets værksted, fortæller Astrid Søndberg.

Peter Madsen skal gå i detaljer

- Vi forventer, at siden Peter Madsen har erkendt, hvad der er foregået, vil han også fortælle ganske meget og lade sig afhøre inde i retten, siger Astrid Sønderberg. 

Hun fortæller, at afhøringen i princippet kan tage ganske lang tid, idet der er tale om seks forskellige forhold. 

- Der vil være bevisfremlæggelse fra anklagemyndigheden. Og så skal Peter Madsen gennemgå, hvad der er foregået de enkelte gange og de enkelte steder.

Hun ved ikke, hvor lang tid det tager. Det kommer også an på, hvor meget man vælger at gå ind i forarbejdet. 

- Anklagemyndigheden mener, og retten har lagt til grund, at der er tale om en forberedt flugt. Så alt efter, hvor meget Peter Madsen vil fortælle, skal han også gå i detaljer omkring det, siger Astrid Søndberg.

Derefter vil der blive truffet en beslutning, som efter alt at dømme vil blive en varetægtsfængsling, selvom han i forvejen afsoner en livstidsdom. 

- Når du er varetægtsfængslet i en verserende sag, afsoner du under mere restriktive forhold. I og med at retten siger, at der kan være tale om mulige medgerningsmænd, kan man også forvente, at han bliver placeret i en eller anden form for isolation.

Anklager: Én eller flere medgerningsmænd

Ifølge anklager Rasmus Kim Petersen, mener man, at der er én eller flere uidentificerede medgerningsmænd, som kan have deltaget i forløbet. 

- Igår sagde politiet, at man ikke regnede med, at han havde fået hjælp fra nogen uden for fængslet. Men nu mener man altså, at han har fået hjælp. Vi kan ikke få at vide mere. Det var ikke præciseret, om der var tale om indsatte eller ansatte i fængslet eller personer uden for fængslet, siger Astrid Søndberg.

Det var anklagerens argument, som på den baggrund førte til lukkede døre ved grundlovsforhøret.

Sigtet for seks forskellige ting

Der er seks forskellige dele i sigtelsen mod Peter Madsen, fortæller Astrid Søndberg. 

Han er sigtet for fangeflugt og for at have truet i alt fire fængselsansatte i forbindelse med flugten. 

Først en fængselspsykolog, så en fængselsbetjent, der lukkede ham ud af porten. Derefter to fængselsansatte, der var løbet efter ham. 

- Han springer ind i en hvid varevogn, hvor han også truer en person, chaufføren ved at sige: "Kør, kør, kør, ellers skyder jeg dig". Derudover er han sigtet for at true en politiassistent, der kommer for at anholde ham, ved at sige, at han har en bombe om livet, fortæller Astrid Søndberg.

Han tilstår det hele.

Fik øjenkontakt til journalister

- Da han blev ført ind i retslokalet, fik han øjenkontakt med en række af os journalister, som han allerede kender eller har set før efter den første retssag i både byretten og landsretten, siger TV 2s reporter Astrid Søndberg, som står foran i Retten i Glostrup.

- Han holdt øjenkontakt og nikkede høfligt til os alle sammen. Så satte han sig ned og bekræftede, hvem han er. At han blev anholdt klokken 10.21 i går. "Det kan godt passe", sagde han. Og så har han erkendt alle de sigtelser, der er rejst imod ham.

Lukker dørene

Efter at Retsformanden voterede og afgav kendelse om, at dørene skulle lukkes, skete det med henvisning til, at sagen handler om en flugt, der er sket efter forudgående planlægning, og der kan være medgerningsmænd.

- Det antages, at sagens behandling på et åbent retsmøde kan hindre sagens opklaring. 

Dørene blev lukket klokken 10.13.

Dørlukning giver ikke nogen mening

Peter Madsens forsvarer har argumenteret mod dørlukning. 

- Sagen er så oplyst, at dørlukning ikke giver nogen mening, lyder det fra den beskikkede forsvarsadvokat Anders Larsen. 

- Forhold 1 må antages at være foregået i det lukkede miljø i Herstedvester. Jeg har svært ved at se, hvilke oplysninger der kan være tale om, som kan skade efterforskningen.

Politiets opfattelse: Han fik hjælp

Peter Madsen er desuden sigtet for at have truet en politiassistent med, at han havde en bombe om livet. 

Det er politiets foreløbige opfattelse, at der har været en eller anden bistand eller hjælp ved fangeflugten. 

Og det er politiets opfattelse, at oplysninger ikke må komme offentlighedens kendskab, hvilket er et af argumenterne for dørlukning.

Truede bilist med at skyde

Inden dørene blev lukket under grundlovsforhøret, kom det frem, at Peter Madsen desuden er sigtet for at have sat sig ind i en varebil og have truet en person ved at sige: 

- Kør, kør, kør. Hvis ikke du kører, så skyder jeg. 

Det mislykkedes dog, da politiet ankom til stedet og anholdt Peter Madsen.

Erkender sig skyldig

Peter Madsen erkender sig skyldig i alle sagens forhold.

Anklagemyndigheden beder om lukkede døre, hvilket retsformanden afsiger kendelse om efter votering og protester fra pressen.

Sigtet for at true fængselspsykolog og betjent

Det bliver oplyst, at Peter Madsen er sigtet for fangeflugt efter paragraf 124 stykke 1. Han er sigtet for at flygte fra fængslet med bistand fra en eller flere uidentificerede medgerningsmænd.

Han er desuden sigtet for omkring klokken 10.15 at have truet en kvindelig fængselspsykolog og en fængselsbetjent med, at han var i besiddelse af en bombe, hvilket fik fængselsbetjenten til at åbne porten.

På Nyvej skulle Peter Madsen desuden have truet to fængselsbetjente med en pistolattrap.

Nikker til journalisterne

Peter Madsen nikker til journalisterne på presserækkerne, da han kort før klokken 10 blev ført ind til grundlovsforhøret.

Han bekræfter, hvem han er, og at han blev anholdt 10.26.