Ni kvinder står frem – afslører overgreb, uønsket berøring og sexisme på tværs af ungdomspartier

Magtfulde mænd, unge kvinder og alkohol giver det perfekte grundlag for en krænkende kultur i ungdomspartierne, mener forsker i krænkende adfærd.

Sager om sexisme og krænkende adfærd har de seneste uger kostet det politiske liv for både De Radikales politiske leder Morten Østergaard og Københavns overborgmester Frank Jensen.

Men det er ikke kun blandt etablerede politikere, at sager om krænkelser finder sted.

Ni unge kvinder fortæller nu for første gang på tv om deres personlige oplevelser med seksuelle krænkelser og overgreb i ungdomspartierne.

Det sker i TV 2-dokumentarserien ’Partiernes skjulte overgreb’.

Dokumentarserien bygger på interviews med 54 vidner, som har kendskab til eller har været udsat for sexisme, krænkelser eller overgreb i ungdomspolitik.

De unge kvinder fortæller blandt andet om, hvordan de er blevet seksualiseret og krænket verbalt på kurser, møder og ved fester i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), Venstres Ungdom (VU), Liberal Alliances Ungdom (LAU) og i partiet Alternativet.

En af kvinderne fortæller også om, hvordan man kunne veksle sit undertøj til drinkskort ved festerne, mens andre fortæller, hvordan de har oplevet rituelle, sexistiske slagsange rettet mod unge intro-piger.

En række af kvinderne fortæller desuden om seksuelle overgreb.

Episoderne fandt sted i perioden mellem 2011 og 2017. Kvinderne var på det tidspunkt mellem 14 og 19 år.

Flere af sagerne har været efterforsket af politiet, men ingen personer er blevet dømt i sidste instans.

- Jeg råbte nej

En af de ni kvinder er den i dag 23-årige Helene Mørck. Hun meldte sig ind i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom som 15-årig. Hun var drevet af at gøre verden til et bedre sted og fandt et unikt fællesskab i DSU.

Rigtig meget var godt, men når hun i dag kigger tilbage, står det klart for hende, at der var en usund og giftig kultur.

Det oplevede hun allerede kort efter, hun havde meldt sig ind i 2013.

Hun skulle snakke politik med en veninde og et mandligt medlem af DSU, som var i slutningen af 20’erne.

Men det stod hurtigt klart, at han havde helt andre planer. De var taget hen i hans lejlighed, og her fortalte han, at veninden ikke ville komme alligevel.

- Jeg husker, at han tvang sig selv oven på mig, og at jeg råbte nej. Han ignorerede det. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så hele min krop frøs. Jeg kunne ikke bevæge mig, fortæller Helene Mørck i TV 2-dokumentaren ‘Partiernes skjulte overgreb’.

Hun anmeldte ikke sagen til politiet. I stedet gik hun til ledelsen i ungdomspartiet og indberettede manden, men uden at det fik mærkbare konsekvenser.

Hun oplevede heller ikke at få nogen opbakning fra ledelsen i DSU. Manden blev ikke ekskluderet fra partiet, men fik besked på at blive væk fra arrangementer, hvor hun også var med.

Ungdomspolitik har flere typer af magt

Mille Mortensen forsker i krænkende adfærd på arbejdspladsen ved Københavns Universitet og har set de første to afsnit af ‘Partiernes skjulte overgreb’.

Hun forklarer, at sexisme og krænkende adfærd handler om magt.

- Det virker til, at der er nogle, der rangerer højere, som udnytter den magt, de har. Magtmisbrug, siger Mille Mortensen og peger på, at der er flere typer af magt på spil i ungdomspartierne.

For det første er det et politisk og konkurrencepræget miljø, hvor man “skal være benhård” for at nå til tops.

Det betyder ifølge Mille Mortensen, at de unge mennesker nederst i hierarkiet ofte gerne vil tækkes af de højtstående og højtrangerende medlemmer. Og i disse tilfælde kan det betyde, at de unge mennesker lader deres grænser overskride.

Den anden del af magten i ungdomspartierne finder ifølge Mille Mortensen sted i form af den sociale kontrol.

- Langt de fleste kan godt mærke, når deres grænser bliver overtrådt - og også godt formulere ordet nej. Men når det alligevel ikke sker, er det vigtigt at forstå, hvor stærk social kontrol kan være, siger Mille Mortensen.

Hun forklarer, at det er naturligt at føle skam og frygte eksklusion af fællesskabet, hvis man siger fra over for en kultur eller adfærd.

- Fællesskabsfølelse er en stærk drivkraft hos os mennesker. Vi har brug for at høre til i fællesskaber. Derfor er vi desværre også villige til at gå langt, hvis behovet for at høre til i et givent fællesskab er stort nok, siger Mille Mortensen.

Følelsen af at stå alene giver plads til sexisme

Disse to typer af magt blandet sammen med mænd i 20’erne, piger og unge kvinder helt ned til 13 år og ikke mindst fester med alkohol giver det perfekte grundlag for en krænkende kultur, forklarer Mille Mortensen.

Hvorfor kan sådan en kultur få lov at eksistere over så mange år, uden at nogen har sagt fra?

- Formentlig fordi det er et grundvilkår - at hvis du vil være i ungdomspolitik, så må du finde dig i den sexistiske og grænseoverskridende kultur, svarer Mille Mortensen.

Den formelle magt og behovet for at høre til gør, at medlemmerne ikke tør stikke ud fra fællesskabet ved at sige fra.

Derudover har flere af de kvinder, der står frem i dokumentaren, gået med en følelse af, at de var alene med de krænkende oplevelser og overgreb.

- Så længe de unge kvinder føler sig alene, har den sexistiske kultur og grænseoverskridende adfærd grobund. Men det er kun lige indtil, at de opdager, at de ikke er alene. Dét kan give modet til at stå frem, siger Mille Mortensen.

Grænseoverskridende adfærd på DSU-sommerlejr

Det er ikke første gang, historier om krænkelser i ungdomspartierne kommer frem i offentligheden.

Men det er første gang, at en række kvinder fortæller deres historier på tv.

Eksempelvis fortalte syv kvindelige medlemmer af Liberal Alliances Ungdom i februar 2019 anonymt om overgreb, seksuelle krænkelser og tilnærmelser. Alt sammen begået af mandlige medlemmer.

Episoderne var sket i forbindelse med eller efter arrangementer og møder i ungdomspartiet. Og oftest havde der været alkohol involveret.

I 2015 - to år efter episoden med Helene Mørck og den ældre partifælle i hans lejlighed - iværksatte DSU en intern undersøgelse af kulturen i ungdomspartiet.

Undersøgelsen viste, at 21 procent af deltagerne på en sommerlejr oplevede ”grænseoverskridende adfærd”. Og på et påskekursus havde 29 procent af deltagerne oplevet, at ”nogen var ubehageligt fysisk nærgående over for dem”.

12 procent på påskekurset og 15 procent på sommerlejren oplevede, at ”deres afvisninger ikke blev respekteret”.

Ingen vil deltage i interview

Mændene i de ni kvinders historier er blevet forelagt deres beretninger.

Nogle er vendt tilbage, andre er ikke. De fleste siger, at der har været tale om frivillig sex i sagerne om overgreb.

Ingen har dog ønsket at deltage i interview.

Første del af dokumentarserien ‘Partiernes skjulte overgreb’ kan ses på TV 2 torsdag klokken 20.00 og på TV 2 PLAY.

‘Partiernes skjulte overgreb’ er produceret af DocEye med støtte fra Public Service Puljen.

Hvis du er forælder til en ung, som er medlem af et politisk ungdomsparti, vil TV 2 gerne i kontakt med dig. Skriv til Kirsten Agger på kiag@tv2.dk eller ring på telefonnummer 20243982