Aflivning af mink går for langsomt - muligvis så langsomt, at der ikke er en effekt

Aflivningen af mink kan tage måneder ifølge en veterinærchef. Men effekten af aflivningen får man kun, hvis den sker straks, siger dyrelæger.

En række minkbesætninger i Nord- og Midtjylland skal snart lade livet, da der er påvist coronavirus eller mistanke om smitte blandt dyrene.

I alt skal omkring 2,5 millioner dyr på godt 200 minkfarme aflives, fortæller Flemming Kure Marker, veterinærchef i VeterinærNord i Fødevarestyrelsen.

Det svarer ifølge styrelsen til omkring hver sjette af de i alt 1137 minkfarme i Danmark.

- Med de kræfter, vi har lige nu, vil aflivningen tage flere uger og måske også måneder, siger Flemming Kure Marker.

Dansk Veterinær Konsortium skrev i et notat for et par dage siden, som mediet AgriWatch har fået indblik i, at hvis aflivningen skal have nogen form for præventiv effekt på smitten, skal den gå hurtigt:

- Effekten af aflivning af smittede farme vurderes begrænset, hvis ikke man kan nå aflive minkene, inden der er sket udbredt smittespredning inden for farmen.

LVK: Sygdom varer et par uger, og så er forholdene normale igen

En anden gruppe dyrlæger – nemlig Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste (LVK) – vurderede i sidste uge, at smitten ”meget hurtigt” får tag i en hel besætning. Men kort tid efter er forholdene på farmen som før, smitten begyndte at sprede sig, lød det:

- Langt hovedparten af minkene virker upåvirkede af smitten. Ved undersøgelse for covid-19 ses tydeligt og uden undtagelse, at smitten meget hurtigt spredes, så den efter kort tid omfatter langt de fleste dyr på farmen. Forløbet varer 1-2 uger, derefter er forholdene på farmen som før, smitten blev introduceret, skrev LVK i en pressemeddelelse.

Tirsdag udtalte fødevareminister Mogens Jensen (S) sig om sin frygt for, at virussen muterer i minkene, så en eventuel vaccine ikke vil virke. Derfor skal der tempo på aflivningen. LVK mente også, at aflivning kun har en effekt, hvis den sker ”straks en smitte konstateres”.

- Det er antageligt kun i perioden med smittespredning mellem dyrene, der er risiko for smitte fra farmen. (…) Vi kan ikke se, at den udmeldte strategi kan løse problemet.

Det bekymrer veterinærchefen i Fødevarestyrelsen, at myndighederne ikke kan følge med.

- Det er da selvfølgelig bekymrende, at der kommer smittede ind i en højere takt, end vi når at aflive, siger Flemming Kure Marker og tilføjer:

- Vi gør alt, vi kan for at skaffe ekstra mandskab og materiel og appellerer til minkavlerne om at bidrage med at hjælpe med aflivningen.

Avler håber, hans nu raske mink går fri

En minkfarm, hvor der er blevet påvist smitte og efterfølgende antistoffer blandt minkene, er Frank Andersens minkfarm. Han har en besætning i Hjørring på 15.000 mink.

Men så vidt minkavleren ved, skal hans besætning fortsat slås ned.

- Det offentlige tilsyn med mine mink er blevet ophævet, så jeg kan egentlig arbejde, som jeg plejer. Men jeg vil jo ikke gøre en hel masse ved mine mink med for eksempel avlsarbejde, hvis de bare skal op i en container, siger Frank Andersen.

Har du spurgt myndighederne, om du må beholde dine dyr, når nu antistoffer er påvist?

- Jeg ved ikke, hvor man skal spørge. Jeg mener, at de skal melde noget klart ud. Og jeg mener, at det offentlige bør kontakte mig, hvis jeg må beholde dem, siger minkavleren.

Statens Serum Institut (SSI) sagde på et møde på Christiansborg om fremtiden for de berørte minkavlere, at der ”vil blive truffet en konkret beslutning i hvert enkelt tilfælde”. Det skrev Nordjyske i sidste uge, og det gav Frank Andersen en smule håb.

Men det hjælper ikke mange af hans kollegaer i branchen. Der bliver nemlig ikke lavet antistoftest blandt mink i bred forstand.

- Man skylder alle avlere at lade deres besætninger blive testet for antistoffer. Det var da det mindste, man kunne gøre, lyder det fra minkavleren.

En anden regel

Om Frank Andersens mink kunne slippe for aflivning, fordi de nu har antistoffer, ved han ikke. Der er nemlig stadig en risiko for, at Fødevarestyrelsen afliver hans besætning, da en anden minkbesætning tæt på er smittet med coronavirus.

Minkbesætninger, der findes indenfor 7,8 kilometer af en besætning med smitte, skal aflives, ligesom den smittede besætning.

Det betyder, at hans mink, selvom de er testet positive for antistoffer mod coronavirus, skal slås ned.

Frank Andersen fortæller, at fødevareminister Mogens Jensen besluttede, at alle besætninger inden for 7,8 kilometer af en smittet minkfarm skal slås ned, inden han fik at vide, at hans mink var sygdomsfri og havde antistoffer.

Frank Andersen fortsætter ikke som minkavler, hvis hans besætning bliver aflivet.

- Jeg mister mit levebrød. Alt mit inventar er tabt, hvis jeg ikke skal det her mere. Jeg tror ikke, at jeg starter op igen.

Reglen om de 7,8 kilometer er baseret på et forsigtighedsprincip, da det er uvist, hvordan smitten spreder sig fra farm til farm. Fødevarestyrelsen skriver på sin hjemmeside, at smitte kan ske fra mennesker til mink, og det må formodes, at smitte også kan ske fra mink til mennesker.

Flemming Kure Marker siger, at Fødevarestyrelsen har spurgt det konsortie mellem Københavns Universitet og SSI, der undersøger corona- og antistoftest af mink, hvordan man skal forholde sig til besætninger med antistoffer - også selvom de måtte ligge inden for 7,8 kilometer af en besætning, der er smittet. Han afventer svar.

- Vi afliver ikke en besætning, der har testet negativ, før vi får svar på, hvordan vi skal håndtere dem, siger Flemming Kure Marker.

Der er torsdag bekræftet smitte på 93 minkfarme. På 40 er der mistænkt smitte.

I løbet af den første uge med aflivninger er fem besætninger slået ned, oplyser Flemming Kure Marker.

Så mangler der omkring 195.