Politik

Bramsen: Undersøgelse må ikke forhindre FE i at gøre sit arbejde

Folketingets Forsvarsudvalg har kaldt forsvarsminister Trine Bramsen (S) i samråd om Forsvarets Efterretningstjeneste på Christiansborg i København. Samrådsspørgsmålene er stillet af Enhedslisten.

Hvad skete der? Forsvarsminister Trine Bramsen (S) var i samråd hos Folketingets forsvarsudvalg om kritikken af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Hvad skete der? Trine Bramsen blev særligt spurgt ind til, hvad hun vidste om den kritik, Tilsynet med Efterretningstjenesterne har udtalt af FE, og hvornår. 

Hun oplyste, at hun først blev informeret om den konkrete kritik den 21. august. Derudover kunne hun ikke sige meget om sagens indhold, da den ifølge forsvarsministeren er pålagt stor fortrolighed.

Livebloggen opdateres ikke længere.

Tak for nu

Dermed slutter TV 2s liveblog fra samrådet med forsvarsminister Trine Bramsen (S) om skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste. 

Tak fordi I læste med. 

Skuffet spørger

Det var Enhedslistens Eva Flyvholm, der havde kaldt Trine Bramsen i samråd, og hun er efter samrådet skuffet over forsvarsministeren.

- Hun (Trine Bramsen, red.) slår fast, at vi skal have en ordentlig undersøgelse af denne sag. Så langt så godt. Men derudover synes jeg simpelthen ikke, hun kommer med nogle ordentlige svar, siger Flyvholm. 

- Jeg er med på, at hun ikke kan sige alting om alting. Men jeg spørger hende flere gange, om det er i orden, at der foregår masseovervågning af danske statsborgere. Det vil hun slet ikke forholde sig til.

Bramsen opfordrer til stor fortrolighed

Trine Bramsen er nu kommet ud efter samrådet. Her gentager hun den hovedpointe, hun havde på samrådet om, at denne sag handler om følsomme oplysninger, og at der derfor er nødt til at være en høj grad af fortrolighed:

- Jeg har ikke og jeg kommer ikke til at kommentere på sagens indhold. Det kommer jeg heller ikke til, når det gælder efterretningsmæssige forhold. Og jeg vil opfordre alle til at have for øje, at det er efterretningsmæssige forhold vi har at gøre med. Det er vitalt for Danmarks sikkerhed og tryghed.

- Det her er meget alvorligt, og det skal vi alle have for øje. Det er meget alvorligt, når vi har et uafhængigt tilsyn peger på en mistanke om, at der bliver begået ulovligheder. Så skal vi selvfølgelig reagere på det.

Minister understreger, at FE skal kunne fungere

Der er sat en time af til samrådet, og den er nu gået. Derfor har Trine Bramsen nu afleveret en afsluttende kommentar.  

- Det er uhyre vigtigt, at vi har efterretningstjeneste, der fungere, og at den også kan fortsætte med at fungere, men denne undersøgelse står på, og at det håber jeg, alle vil holde sig for øje, siger hun. 

Til det svarer Eva Flyvholm (EL), som har indkaldt samrådet, at hun finder det bekymrende, at ministeren end ikke pricipielt vil udtale sig om, hun synes det er i orden, hvis der finde masseovervågning sted. 

Dermed er samrådet slut.

Bramsen fik først information om indhold af kritik i august

Trine Bramsen har nu igen fået ordet, og det bruger hun til at understrege, at kommer ikke til at sige noget, om sagens indhold.

Hun tilføjer, at hun i december blev orienteret af tilsynet om, at det var kommet i besiddelse af materiale og de ønskede at undersøge det. 

- Det ønske bakkede jeg op. Det synes jeg, var naturligt, men først i august, da undersøgelsen var færdig, blev jeg orienteret om det konkrete indhold, siger Bramsen. 

Det var også først herefter, at hun orienterede statsministeren om sagen, fastslår forsvarsministeren.

Orienterede Bramsen statsministeren

Lars Christian Lilleholt har nu igen fået ordet. Han henviser til, at der er i den pressemeddelelse, Tilsynet med Efterretningstjenesterne sendte ud, da den offentliggjorde sin kritik, stod, at tilsynet løbende har orienteret forsvarsministeren om processen.

Processen begyndte i november. Derfor vil Lilleholt gerne vide, hvad blev ministeren blev orienteret om på daværende tidspunkt, og om hun efterfølgende videregav de oplysninger til statsministeren.

Kendte først til kritik i august

Trine Bramsen er af Karsten Lauritzen fra Venstre blevet spurgt, om kritikken af Forsvarets Efterretningstjeneste er ny for hende.

- De konkrete kritikpunkter tilgik først mig 21. august, da der kom en kopi af den pressemeddelelse, Tilsynet ønskede at udsende, svarer hun. 

Vil ikke kommentere håndtering af sagen

Trine Bramsen afviser at kommentere sin håndtering af sagen, som flere borgerlige partier ellers efterspørger:

- Hverken jeg eller regeringen kommer til at kommentere på sagens konkrete indhold. Den slags informationer håndteres i relevante udvalg, siger hun.  

Bramsen tilføjer desuden, at en minister ikke har "instruksbeføjelser" over for Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Derfor har hun heller ikke kunnet styre, hvilke informationer og kritik Tilsynet har fremlagt. 

Nye Borgerlige er også bekymrede

Nye Borgerliges formand Pernille Vermund er som Venstre bekymret over Trine Bramsens håndtering af sagen. Hun vil gerne vide, hvilke overvejelser hun har gjort sig om netop det. 

- Hvilke konsekvenser har ministeren overvejet, at dette ville have i forhold til vores forhold udenlandske samarbejdspartnere, og generelt efterretningstjenestens mulighed for at være efterretningstjeneste, spørger hun. 

Først bekendt med kritik i august

Som svar på, hvordan Thomas Ahrenkiel kunne blive udnævnt som ambassadør svarer Trine Bramsen, at hun på daværende tidspunkt ikke kendte indholdet af kritikken fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne:

- Kritiken tilgik først mig 21. august 2020, siger hun.

Affejer Espersen

Trine Bramsen affejer Søren Espersen spørgsmål til tilsynsformandens udtalelse om, at reaktionen på tilsynets undersøgelse kom bag på ham.

- Det er ikke tilsynets opgave at have overvejelser om hjemsendelser, siger hun

Understreger igen tillid til FE

Trine Bramsen understreger endnu engang, at hun har tillid til FE: 

- Vi skylder dem stor anerkendelse, siger hun.

- Men derfor skal vi stadig lytte, når Tilsynet kommer og siger, at der er noget, der ikke er, som det burde være. 

Skaarup under sig over udnævnelse af departementschef som ambassadør

Peter Skaarup - også for Dansk Folkeparti - har også en række spørgsmål - blandt andet om Thomas Ahrenkiel. Han var tidligere departementschef, men skulle fra begyndelsen af september være begyndt som ambassadør i Berlin.

Skaarup vil blandt andet gerne vide, hvordan Ahrenkiel kunne blive udpeget til den post, når man i regeringen vidste, at der var en undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste på vej. 

Tilsynsformand overrasket over hjemsendelser

Søren Espersen fra Dansk Folkeparti er næste spørger. Han vil gerne have forsvarsministerens kommentar til, at et interview formanden for Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET), Michael Kistrup, har givet til Politiken.

Her siger han blandt andet, at det kom bag på ham, at kritikken fra tilsynet har ført til hjemsendelser af fem ledende medarbejdere:

- Reaktionen er kommet bag på mig. Jeg kan ikke tale på vegne af de øvrige medlemmer af tilsynet, men jeg kan sige, at det har udviklet sig mere alvorligt, end jeg havde regnet med, siger Michael Kistrup. 

Tillid til FE

Trine Bramsen understreger, at hun har tillid til Forsvarets Efterretningstjeneste

- Forsvarets Efterretningstjeneste er afgørende for vores tryghed og sikkerhed, siger hun.

Undersøgelse på vej

Trine Bramsen svarer nu på de første spørgsmål. Hun siger, at arbejdet med en undersøgelse allerede er igang. Den er ikke på plads endnu, men der arbejdes på flere sport

Dels en afklaring for de hjemsendte medarbejdere, dels et et undersøgelsesspor, der kan afklare sagens indhold, og dels et anbefalingsspor.

Venstre er bekymrede

Lars Christian Lilleholt er forsvarsordfører for Venstre. Han fortæller, at Trine Bramsens håndtering af sagen bekymrer Venstre, særligt fordi den ifølge Lilleholt kan få konsekvenser for FE's samarbejde med udenlandske efterretningstjenester.

Han vil derfor vide, hvornår hun på et lukket samråd kan forsvare sin håndtering. 

Samtidig vil han vide om Bramsen fortsat har tillid til Forsvaret Efterretningstjeneste

EL efterspørger undersøgelse

Eva Flyvholm er først spørger. Hun vil gerne have garanti for, at der kommer en ordentlig undersøgelse af sagen. 

- Kan vi være sikre på, at vi får det, og at de centrale konklussioner kommer frem for offentligheden, så vi kan få vished for, om der er hold i kritikpunkterne eller ej, siger hun. 

Har ikke godkendt kritisk rapport

Trine Bramsen ruller nu forløbet om Tilsynet med Efterretningstjenesternes undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjenesten. 

Hun forklarer, at tilsynet orienterede hende om sagen i december 2019, og at hun løbende har udtrykt opbakning til, at materiale om ulovligheder, som tilsynet havde fået af whistleblowere skulle undersøges grundigt.

Rapporten om sagen modtog Forsvaret 21. august ifølge Bramsen. Samme dag modtog Forsvarsministeriet en kopi. 

- Jeg har ikke godkendt rapporten, det har jeg ikke beføjelser til, siger Trine Bramsen. 

Hun forklarer, at Tilsynets kritik var så alvorlig, at hun ikke kunne side den overhørig. Det er derfor i alt fem ledende embedsmænd er blevet hjemsendt, og ikke alene for at udvise politisk handlekraft, siger hun. 

4. august 2020 tilsynet har behov for at kunne ud

Bramsen advarer om få informationer

Triner Bramsen har nu fået ordet for en indledende replik. Hun indleder med at understrege, at hun formentlig ikke kan gøre Forsvarsudvalget meget klogere på, hvad sagen handler om. 

- Hverken jeg eller regeringen har eller kommer til at kommentere fortrolige oplysninger. Derfor vil det være yderst begrænset, hvad jeg kan sige, siger Trine Bramsen.