Danmark blåstemplede Termas eksport til krigen i Yemen efter stop for våbensalg

Rigspolitiet tillod salg af militært udstyr til Emiraterne efter regeringens eksportforbud.

Krigen i Yemen, som fra flere sider betegnes som verdens værste humanitære katastrofe, udkæmpes med dansk udstyr.

Forsvarsproducenten Terma har leveret udstyr til bombefly fra de Forenede Arabiske Emirater. Fly, som menes at have deltaget i bombninger af civile. Terma har også leveret radarudstyr til krigsskibe, der bliver brugt til at blokere for forsyninger af mad, medicin og nødhjælp til Yemen. Det dokumenterede TV 2 og Danwatch tidligere i år.

Et eller andet sted er det jo pludselig Terma, man giver lov til at bestemme, om noget er i rigets interesse eller ej.

Peter Viggo Jacobsen, Professor, Center for War Studies, SDU

Og selv om flere danske udenrigsministre har fordømt krigen og forsøgt at stoppe den danske våbeneksport, har danske myndigheder blåstemplet Termas eksport helt frem til i år.

For ifølge professor i International Politik, Ole Wæver, vejer hensynet til dansk eksport tungere end hensynet til menneskerettigheder og kampen mod krigsforbrydelser. Det vurderer han på baggrund af en afgørelse fra Rigspolitiet, som TV 2 og Danwatch har fået aktindsigt i.

I 2018 besluttede Udenrigsministeriet at suspendere alle fremtidige eksporttilladelser til Saudi Arabien og deres allierede fra De Forenede Arabiske Emirater.

- Det er vigtigt, at der er nogen, der går forrest og siger: 'nu skal vi have en anden retning', sagde daværende udenrigsminister Anders Samuelsen fra Liberal Alliance om eksportforbuddet.

- Vi er med til at sende et signal og sætte skub i en udvikling, for det er vigtigt for mig, tilføjede han.

Terma vurderede selv, at det ville skade forretningen

Eksportforbuddet gjaldt alle nye tilladelser til at eksportere våbenudstyr til Saudi Arabien og Emiraterne – men de firmaer, som allerede havde en tilladelse til at eksportere, fik lov at fortsætte deres eksport til de krigsførende lande.

- Der er der jo en klar mangel på sammenhæng mellem, hvad der bliver sagt på politisk niveau og så det, der sker i virkeligheden, siger Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet og professor ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, efter at han har set de dokumenter, som TV 2 og Danwatch har fået aktindsigt i.

I et høringssvar fra Terma skriver våbenproducenten, at det ville føre til ”skadevirkninger for hele den danske forsvarsindustri og Termas forretning” samt ”uoprettelig skade ved berettiget frygt for en kommende misligholdelse af eksisterende og kommende kontraktforhold”, hvis de danske myndigheder reelt stoppede eksporten til krigen i Yemen. Termas jurister skriver også, at Danmarks forsvarsindustri og sikkerhedsinteresser ville lide skade, hvis våbeneksporten blev stoppet.

Ordrer for 200 millioner kroner

Dansk Industri vurderede over for myndighederne, at det kunne medføre mistede ordrer for 200 millioner kroner, hvis Danmark gennemførte et eksportforbud, som helt bremsede det danske salg af militærudstyr.

Kort efter besluttede Rigspolitiet, at Terma kunne fortsætte sin eksport til krigen i Yemen. I Rigspolitiets afgørelse står, at det “vurderes at være et væsentligt indgreb” over for virksomheden, idet den “har disponeret i tillid til indholdet af den meddelte tilladelse”.

- Et eller andet sted er det jo pludselig Terma, man giver lov til at bestemme, om noget er i rigets interesse eller ej. Det virker temmelig mærkeligt, når Danmark har stået og brystet sig af, at vi har suspenderet vores våbenleverancer, siger Peter Viggo Jacobsen.

Økonomi før menneskeliv

Professor i International Politik ved Københavns Universitet, Ole Wæver, mener, at virksomhedens argumenter om økonomi og tabt fortjeneste har vejet tungere end den tragiske situation i Yemen.

- I det juridiske notat bliver nationale argumenter om dansk økonomi meget afgørende. Til gengæld ligger det implicit, at det ikke er et validt eller tungtvejende argument, hvilke konsekvenser den her eksport har for Yemens civilbefolkning, siger han.

Justitsminister Nick Hækkerup ønsker ikke at lade sig interviewe om beslutningen om at lade Terma fortsætte deres eksport til krigen i Yemen. I en mail skriver han:

- Jeg ønsker ikke at kommentere Rigspolitiets beslutning om ikke at kalde tilladelserne tilbage, som blev truffet under den tidligere VLAK-regering.

- Jeg hæfter mig dog ved, at Rigspolitiet nu har ændret udformningen af eksporttilladelserne, så det klart fremgår af dem, at de kan kaldes tilbage, hvis vilkårene ikke overholdes, eller forholdene ændres, for eksempel hvis situationen i et land ændrer sig. Det er et fremskridt. Det afhænger fortsat af en konkret juridisk vurdering, om en gældende tilladelse kan annulleres.

Udenrigsminister: Der bør ikke eksporteres våben

Efter at TV 2 og Danwatch dokumenterede, hvordan Termas udstyr spillede en central rolle i krigen i Yemen udtalte Udenrigsminister Jeppe Kofod:

- Min linje er helt klar: Der bør ikke eksporteres våben og militært udstyr til hverken Saudi-Arabien eller de Forenede Arabiske Emirater fra Danmark, så længe de pågældende produkter risikerer at blive anvendt i Yemen-konflikten.

Men Terma har altså fortsat haft tilladelse til at eksportere dele til bombeflyene under den siddende regering og udenrigsminister også, viser det sig nu.

Erhvervsstyrelsen er efter Danwatchs og TV 2s afsløringer i gang med at undersøge, om Termas fortsatte eksport til Yemen er i strid med dansk eller international lovgivning. Indtil denne undersøgelse er afsluttet, vil Terma ikke kommentere deres eksport til krigen i Yemen.

Samuelsen vil ikke stille op til interview

I et skriftligt svar skriver udenrigsminister Jeppe Kofod, at det stadig er hans klare holdning, at der ikke skal eksporteres våben eller militært udstyr til Emiraterne, ”så længe de risikerer at blive anvendt i Yemen-konflikten.”

- Jeg er blevet oplyst om, at tilladelserne i dag alle er udløbet, hvilket jeg selvsagt er tilfreds med, skriver ministeren eksporttilladelserne, som aldrig blev tilbagekaldt, men udløb senest i januar i år.

Tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen ønsker heller ikke at svare på spørgsmål om sin rolle i sagen.

Peter Viggo Jakobsen er langt fra imponeret over ministeriets ageren i sagen om eksport af våben til krigen i Yemen.

- Ville ministeriet virkelig have stoppet det her, kunne man bare have pålagt politiet at tilbagekalde tilladelserne - så havde det ikke været op til Terma at vurdere, om noget skader danske interesser eller ej, siger Peter Viggo Jakobsen.

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, mener ikke, hun og de øvrige medlemmer af Folketingets forsvarsudvalg har fået et retvisende billede af det danske eksportforbud, da det blev indført. Dengang fik forsvarsordføreren det indtryk, at det kun var ”rene juridiske argumenter”, der kunne stå i vejen for, at aktive tilladelser kunne tilbagekaldes, siger hun.

- Dengang havde vi ikke indsigt i Dansk Industris og Termas påvirkning af sagen. Jeg synes, det nu giver et ret klart indtryk af, at man har vægtet virksomhedernes profit over menneskerettighederne, siger Eva Flyvholm.