Politik

Socialdemokratiet holder sommergruppemøde

Hvad skete der? Socialdemokratiet afholdt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde på Benniksgaard Hotel i Gråsten. 

På pressemødet forsvarede statsminister Mette Frederiksen sammen med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard sig mod den kritik, der har været af regeringen bud på en model for tidligere tilbagetrækning. Mun hun varslede også hård kurs overfor kriminelle, fokus på velfærd og en kommende tid, hvor livremmen skal strammes ind.

Tak for nu

Hermed slutter TV 2s dækning af Socialdemokratiets pressemøde. Tak fordi I læste med.

Politiske redaktør: Nyt, overraskende fokus

Lyn-analyse

Det var overraskende, at Socialdemokratiet talte så meget om et langt hårdere fokus på kriminalitetsbekæmpelse. Det var et helt nyt tema, der blev bragt til bordet, og et de tydeligvis gerne vil køre på henover efteråret.

Jeg ved, det er noget, der ligger Mette Frederiksen meget på sinde. Der er nogle grupper i befolkning, som gør det utrygt for andre, og det vil hun bekæmpe.

Dermed må man forvente, at nogle af de elementer, der kommer i politireformen, vil orientere sig mod en endnu stærkere tilstedeværelse de steder, der er udsat for bandekriminalitet og den slags.

Pressemødet er slut

Mikrofonen har nu været hele vejen rundt hos journalisterne, og derfor siger socialdemokraternes gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, nu tak for fremmødet. 

Partiets pressemøde er slut.

En model på to ben

Et af de sidste spørgsmål går på om socialdemokraterne for halvandet år siden, da de første gang fremlagde tankerne om tidligere tilbagetrækning, håbet at finde en model, hvor man havde de psykisk nedslidte med, når nu de nævnte dem?

Både fysisk og psykisk nedslidte eksisterer på arbejdsmarkedet, siger statsministeren.  

- Vi er nødt til at gå på to ben. En rettighedsbaseret model og ved siden af det en visitationsmodel, forklarer Mette Frederiksen.  

Bankernes samfundsbidrag

Spørgsmålene går nu atter på tilbagetrækningsreformen og mere specifikt på finansieringen i regeringens udspil.

Regeringen mener, at finanssektoren skal betale for halvdelen af forslaget, men med det risikerer regningen at ende hos bankkunderne, mener flere økonomer

- Bankerne er selv med til at træffe et valg om det samfundsbidrag, som vi mener er rimeligt. Bankerne har haft store overskud gennem de senere år. Det er et samfundsbidrag af overskuddet.

- Om man vil kaste det over på kunderne, bestemmer bankerne selv, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Penge på vej til politiet

Mette Frederiksen afviser nu, at livremmen skal strammes så hårdt, at der slet ikke vil blive brugt nye penge på den kommende finanslov.

- Vi kommer ikke til for eksempel at præsentere en flerårsaftale for politiet uden at tilføre politiet flere penge, og der udestår også meget store opgaver på klimaområdet, siger hun.

- Men der skal prioriteres meget hårdt, og vi kommer ikke til at fremlægge mange udgiftsdrivende forslag.

Et helt vildt spørgsmål

En B.T.-journalist vil nu gerne vide, hvorfor udspillet til tidligere pension er målrettet Socialdemokratiets kernevælgere.

- Det er primært medlemmer af 3F, Dansk Metal og Fødevareforbundet der er omfattet af ordningen. Er det et helt tilfældigt sammentræf?, spørger han. 

Det handler om folk, der er startet på arbejdsmarkedet, før der var hjælpemidler, forklarer Mette Frederiksen, der afviser kritikken. 

- Jeg ved bare, at det er mennesker, der har bygget samfundet op, siger hun og tilføjer: 

- Det er egentlig et vildt spørgsmål at stille.  

Grænsekontrollen fortsætter

Til januar har der været grænsekontrol i fem år, og umiddelbart er der ikke udsigt til, at det skal stoppe. 

- Udgangspunktet er, at vi bliver ved med at have grænsekontrol, fordi der er folk, der kommer fra lande, der har karantæne, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Det er et problem, som vi skal have fundet en løsning på. Det kan for eksempel være, at vi går over til øget brug af stikprøvekontrol eller ved en pendlerordning til grænslandet.

- Man kunne lave en form for mærkatordning.

Regeringen vil gøre op med unge bøller

Regeringen vil fremlægge et bud på, hvordan man gør op med larmende og truende adfærd fra unge grupper i det offentlige rum. Det fastslår statsminister Mette Frederiksen, da hun bliver spurgt nærmere ind til den hårdere kurs overfor kriminelle, hun tidligere på pressemøde annoncerede.

- Når man bruger s-togslinjerne i København, skal man ikke være bange, fordi der er 15-17 indvandrerdrenge.

- Man skal ikke acceptere, at der er indvandrere, der kaster æg på et ganske almindelige ægtepar.

- Det vil vi simpelthen ikke acceptere. Vi er i gang og ved at bryde vores hoved på, hvordan vi gør noget ved det her, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Frederiksen forsvarer stigende pensionsalder

Mette Frederiksen bliver nu spurgt, om det er en ambition for regeringen, at Danmark skal have en af de højeste pensionsaldre i verden. Ifølge det velfærdsforlig, der blev indgået i 2006, besluttede et flertal således, at pensionsalderen skal stige løbende i takt med, at vi bliver ældre. 

Til det svarer statsministeren:

- Det er en ambition for Danmark, at vi skal have en sund og god økonomi. Ellers kan vi ikke få råd til alt det, vi gerne vil. 

- Vi har i Danmark et godt og sundt princip om, at man går på arbejde og forsørger sig selv, så længe man overhovedet kan, siger hun.

Psykisk nedslidte skal have seniorpension

Socialdemokratiet lovede, da de først præsenterede sine tanker om tidligere tilbagetrækning, en pensionsordning for både fysisk og psykiske nedslidte, men er blevet mødt af kritik for, at sidstnævnte gruppe ikke er omfattet af det endelige forslag. 

Da journalisterne får lov til at stille spørgsmål, er det derfor det første, der bliver spurgt ind til.

- Vi ved fuldstændigt, at man kan være nedslidt af forskellige årsager, siger Mette Frederiksen. 

- Det psykiske arbejdsmiljø er noget, vi hovedsagligt håndterer i modellen for seniorpension.

- Jeg har ikke set noget bud på, hvordan man kan lave noget objektivt på den psykiske belastning, det kan jo opstå akut, fortsætter statsministeren.

Sygeplejersker er også omfattet

Udspillet glemmer heller ikke sygeplejerskerne, siger Hummelgaard. En kritik, Dansk Sygeplejeråd ellers selv har fremsat.

- Der er desværre opstået en misforståelse om, at vi har udelukket grupper, fx. sygeplejersker. Det er ikke rigtigt, siger han. 

Han påpeger, at 1400 vil være omfattet i 2022, når ordningen træder i kraft.

Beskæftigelsesminister afviser kritik

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har nu fået ordet. Han bruger sin taletid på at afvise den kritik, der har været af regeringens udspil om tidligere tilbagetrækning. Han forægter blandt andet påstandene om, at det vil trække raske mennesker ud af arbejdsmarkedet.

- Modellerne er skruet sammen sådan, at det er dem, der gennem et langt arbejdsliv har haft hårde job. Det er derfor, ni ud af ti er faglærte eller ufaglærte grupper, vi ved har hårde job. De får nu en mulighed for at trække sig tilbage, før de er slidt helt ned, siger han.

Politireform på vej

Socialdemokratiet vil blandt andet sætte ind overfor kriminelle indvandrere. Justitsminister Nick Hækkerup har nu fået ordet, og han lægger ud med at nævne en lang række grove eksempler på kriminalitet. Blandt andet, hvordan borgere i Sydhavn i København er blevet chikaneret af unge indvandrere

Han fortæller, at regeringen i næste uge vil fremlægge et udspil til en politireform og begynde forhandlinger med folketingspartier:

- Det er en flerårsaftale, som ikke vil løse alle problemer. Men det bliver forhåbentligt et skridt i den rigtige retning, siger Nick Hækkerup. 

- Politiet er kommet for langt væk fra danskerne, de seneste års centralisering er gået for vidt. Der er urimeligt lange sagsbehandlingstider mellem politi og anklagemyndighed, siger han.

Fokus på ældreområdet

Mette Frederiksen uddyber sine tanker om velfærd. Det er særligt på ældreområdet, hun mener, der er behov for at sætte ind. Det sker blandt andet i kølvandet på TV 2s dokumentar "Plejehjemmene bag facaden", hvor der med skjult kamera blev afsløret store svigt på plejehjem i Aarhus:

- Vi ved godt, at de fleste plejehjemsansatte gør et godt stykke arbejde, men der er også brodne kar. Bedre uddannelse er også en del af ansvaret, men det er i sidste ende et ledelsesansvar. 

- Vi mener stadig, der er brug for en nærhedsreform, hvor vi skruer ned for detailstyringen og op for faglighed, menneskelighed og ledelse.

- Penge løser ikke alt, men vi løser heller ikke problemerne uden, siger Mette Frederiksen.

Tre hovedprioriteter

Regeringen vil have tre hovedprioriteter i det kommende efterår, siger Mette Frederiksen. Prioriteterne er:

  • Tidligere pension
  • Retspolitik og udlændinge
  • Velfærd

Men der prioriteres, siger statsminister Mette Frederiksen.

- Vi står midt i en økonomisk krise. Det bliver derfor en finanslov, hvor vi må prioritere hårdt. Vi vil dække den demografiske udvikling, men alt kan ikke løses med penge, og vi er nødt til at have en mere grundlæggende diskussion om, hvilket velfærdssamfund vi vil have, siger hun.

Fokus på beskæftigelse

Statsminister Mette Frederiksen har nu fået ordet. Hun lægger ud med en status på corona-krisen.

Hun minder om, hvor hårdt dansk økonomi er ramt. 

- BNP falder med syv procent. Det er det største tilbageslag for dansk økonomi siden anden verdenskrig, siger hun og fastslår, at Socialdemokratiet vil have et særligt fokus på de mange mennesker, der mistet deres job.

- Desværre er det ofte sådan med kriser i et samfund, at det rammer dem, der har det værst i forvejen. Det ser vi nu i denne krise, stigende ungdomsarbejdsløshed, faglærte og ufaglærte, der mister deres job.

- Det er en særlig vigtig opgave for en socialdemokratisk regering at bekæmpe arbejdsløshed. Det vil have vores topprioritet i tiden, der kommer, siger Mette Frederiksen. 

Hektisk efterår i vente

Politisk ordfører Jesper Petersen er den næste, der får ordet. Han glæder sig over, at Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde på hans hjemegn Sønderborg.

Jesper Petersen forudser, at det bliver et hektisk efterår i dansk politik. Foruden forhandlingerne om tidligere tilbagetrækning nævner han politireformen og den kommende finanslov, som de store punkter

Statsministeren er ankommet

Så er Socialdemokratiets repræsentanter ankommet til pressemødet. Gruppeformand Flemming Møller Mortensen lægger for. Udover ham er statsminister Mette Frederiksen, justitsminister Nick Hækkerup, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og politisk ordfører Jesper Petersen til stede.

Kritik af pensionsudspil

Noget af det, Socialdemokratiet må forventes at blive spurgt ind til, er det omtalte udspil til tidligere tilbagetrækning. Siden det blev præsenteret i går, har flere organisationer og også regeringens støttepartier kritiseret det for ikke at ramme tilstrækkelig mange personer i risikoen for at blive nedslidt. 

Hvorfor er det eksempelvis bare 250 pædagoger, der får mulighed for at trække sig tilbage før tid? Det er et af de spørgsmål, der presser sig på.