Coronavirus

Politiet holder øje med gymnasiefester landet over - nye forbud i Roskilde

Politiet i Roskilde har fredag udstedt opholdsforbud to steder i byen forud for unge studerendes fester.

Det er første fredag efter gymnasiestart, og elever landet over skal feste og fejre.

Festerne er på grund af coronavirussens forsamlingsforbud rykket udenfor, hvilket landets politikredse er ekstra opmærksomme på.

Kongens Have er jo relativt stor, så her vil vi som udgangspunkt bede dem om at sprede sig noget mere

Paw Kaltoft, politiinspektør Københavns Politi

TV 2 har talt med landets største politikredse, og de oplyser, at de vil være til stede, hvor de unge plejer at forsamles.

Og at de især holder øje med de hotspots, man har udpeget som steder, hvor et opholdsforbud kan iværksættes, hvis politiet vurderer, at der er forsamlet for mange.

Nordsjællands Politi har eksempelvis indført et midlertidigt opholdsforbud i Dyrehaven, og Midt- og Vestsjællands Politi har indført opholdsforbud to steder i Roskilde.

Det drejer sig om Byparken og Folkeparken, hvor der sidste år var forsamlet 1000-1500 personer i forbindelse med introforløb på en række uddannelsesinstitutioner i Roskilde.

- Der vil blive opsat skilte, der informerer om opholdsforbuddet, og politiet vil være til stede sammen med medarbejdere fra kommunen for at vejlede borgerne om, at der er opholdsforbud, og hvad det betyder, siger fungerende politidirektør ved Midt- og Vestsjællands Politi Lene Sørensen.

- Vi har selvfølgelig bødeblokken med, men den håber vi ikke, at der bliver brug for, tilføjer hun.

Det er første fredag efter gymnasiestart, og elever landet over skal feste og fejre.

Kongens Have er fokuspunkt

I København vil politiet holde ekstra øje med Kongens Have, hvor man forventer mange festende unge.

- Vi holder et ekstra øje med de parker og andre steder, hvor vi ved, at gymnasieeleverne formentlig vil feste. Hvis vi vurderer, at der er for mange mennesker forsamlet, beder vi i første omgang personerne om at søge andre steder, siger Paw Kaltoft, politiinspektør ved Københavns Politi, til TV 2.

- Gør de ikke det, kan vi være nødt til at indføre et midlertidigt opholdsforbud,

Han understreger, at politiets erfaring er, at gymnasieeleverne retter sig efter politiets anvisninger.

- Det vigtigste er, at de unge holder afstand, så små grupper ikke bliver til én stor. Eksempelvis er Kongens Have jo relativt stor, så her vil vi som udgangspunkt bede dem om at sprede sig noget mere, så de bruger hele græsarealet, siger Paw Kaltoft.

Haderslev Dampark i søgelyset

I Syd- og Sønderjylland har man specielt fokus på især ét område i forhold til gymnasieelevernes festlige fredag, nemlig Haderslev Dampark.

Syd- og Sønderjyllands Politi har erklæret stedet for et hotspot, fordi det ved skoleårets start er ”samlingssted for mange unge uddannelsessøgende. Det gælder specielt fredag eftermiddag efter den første skoleuge”.

- Vi er særligt opmærksomme på Haderslev Dampark, hvor vi vil være til stede med flere patruljer derude, siger Karsten Høy, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiinspektør ved Østjyllands Politi Michael Kjeldgaard fortæller, at man sammen med kommunerne i kredsen har undersøgt, om der er planlagt officielle puttefester.

- Dét er der ikke, siger han.

- Men vi er opmærksomme på og bevidste om, at det er fredag, og gymnasierne er i gang. Derfor er vi ud over at være til stede ved vores hotspots også opmærksomme på spontane fester, der kan opstå.

Hånd i hanke med festerne

I Nordjylland er man ligeledes klar til at rykke ud til fester med for mange forsamlede. Men man forventer samtidig, at skolerne selv har styr på begivenhederne.

Det siger vicepolitiinspektør Niels Kronborg, som leder Nordjyllands Politis patruljecenter i Aalborg:

- Vi er opmærksomme på, at ungdomsuddannelserne starter op og har i den forbindelse en forventning om, at skolerne har hånd i hanke med de begivenheder, som måtte finde sted inden for deres rammer, siger han.

- Vi er klar til at holde øje med, at fester og sociale sammenkomster i det offentlige rum afvikles på en forsvarlig måde i overensstemmelse med retningslinjerne.

Niels Kronborg tilføjer, at fokusset på festerne indgår naturligt i patruljeringen i hele kredsen og særligt i de to hotspots, der er etableret i politikredsen.

Fyns Politi har ingen øget opmærksomhed i forhold til gymnasiefester, men vagtchef Lars Thede oplyser, at man generelt har øget beredskabet i forhold til coronasituationen, hotspots og forskellige musikarrangementer.