Operation X

Københavns Kommune politianmelder selskab bag højhusbyggeri

På Amager er et 86 meter højhus ved at blive bygget, men en anklage om kvaliteten af betonen skal nu undersøges nærmere af Teknologisk Institut

I forsommeren fik Operation X-redaktionen et tip fra en whistleblower om at kigge nærmere på et prestigefyldt byggeri på Amager kun to kilometer fra Rådhuspladsen. Byggeriet af højhuset på 86 meter og flere andre boligblokke på samme store byggegrund bliver udført af det Viborg-baserede selskab Bach Gruppen.

Whistlebloweren skrev, at betonen, der er brugt til at støbe den cirka to meter tykke bundplade, var af en langt ringere kvalitet, end den burde være.

- Ledelsen ved, at betonen ikke holder den styrke den skal, og det er de ligeglade med, lød anklagen i mailen til TV 2.

En aktindsigt viser, at Københavns Kommune også er blevet tippet om anklagen om groft byggesjusk, og kommunen kontaktede i foråret Bach Gruppen og bad om dokumentation for kvaliteten og styrken af den beton, der var produceret og støbt til bundpladen.

Selvom Bach Gruppen sendte flere svar, så mente kommunen fortsat ikke, at dokumentationen var tilfredsstillende, og derfor blev entreprenøren politianmeldt i slutningen af marts.

- Eftersom vi stadig ikke har modtaget det nødvendige dokumentationsmateriale vedrørende byggeriets bundplade, har vi i dag indgivet anmeldelse til politiet. Vi har bedt politiet om at nedlægge påstand om en væsentlig bøde samt ugentlige tvangsbøder, skrev kommunen i et brev til Bach Gruppen.

Bach Gruppen er i dag uforstående over for kommunens reaktion og utilfredse med at være blevet politianmeldt.

- Det er ikke rart. Vi mener, at vi har sendt fyldestgørende oplysninger til kommunen. Og vi mener også, at vi efterfølgende har haft nogle gode drøftelser med kommunen,og fundet en god løsning for at bevise, at vi har ret, siger direktør i Bach Gruppen Lene Christensen.

Betonpladens funktion

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Norconsult anbefalede en betonstyrke af klassen C35, men ifølge whistlebloweren er kvaliteten altså en del lavere.

Betonbundpladen er den 86 meter høje bygnings fundament, og består af en cirka to meter tyk armeret betonplade, som hele bygningen hviler på. Den skal både bære vægten af de 23 etager, men også kunne modstå presset nedefra af grundvandet. Ifølge Institutdirektør Niels-Jørgen Aagaard fra DTU BYG er det væsentligt, at betonen i en sådan bygnings hovedkonstruktion er af den fornødne kvalitet og styrke.

- Når en rådgivende ingeniør har foreskrevet en bestemt konstruktion og materiale, så er der en grund til det. Og hvis man afviger fra det, så kan det få en konsekvens. Det kan godt være, at den kan holde i en kortere årrække, men så nedbrydes den måske eller der kommer revnedannelse og rustdannelse, og det kan væsentligt reducere sikkerheden af bygningsværket, siger Niels-Jørgen Aagaard.

Efter kommunens politianmeldelse bestilte Bach Gruppen en redegørelse hos ingeniørfirmaet Norconsult, som gennemgik 380 siders følgesedler til levering af de 3100 kubikmeter beton, der er brugt til støbning af bundpladen.

Norconsult havde oprindeligt anbefalet at bundpladen skulle støbes i en kvalitet C35, men følgesedlerne viser at 67 pct. af betonen brugt til bundpladen er leveret i en lavere kvalitetsklasse. Det skete ifølge Bach Gruppen for at reducere faren for såkaldte termorevner i bundpladen.

Meget problematisk beslutning

Niels-Jørgen Aagaard fra DTU er uforstående overfor, at en entreprenør bruger beton af en lavere kvalitet, end den rådgivende ingeniør har foreskrevet.

- Materialekvaliteten spiller en afgørende rolle. Og det kan en entreprenør jo ikke bare substituere med et andet materiale, fordi det er mere praktisk. Ikke uden i hvert fald at have fået ændringen godkendt af de projekterende. Det er meget problematisk og i mod god skik.

- Hvem besluttede at støbe noget af betonen i styrke 30 i stedet for 35?

- Det besluttede den betonbyggeleder, der gik på pladsen. Han har den nødvendige viden om betonen, siger direktør i Bach Gruppen Lene Christensen til TV 2.

- Var du og ledelsen i Bach Gruppen informeret om det?

- Det her er noget helt almindeligt, man gør, i min verden. De agerer derude, hvor de står og arbejder med det. Så det har jeg svært ved at svare mere præcist på.

Operation X følger sagen

Hvis du ved noget om Bach Gruppens byggeri, så er du velkommen til at skrive til Operation X på x@tv2.dk

Teknologisk Institut skal afgøre sagen

Bach Gruppen har selv produceret betonen brugt til bundpladen. Lidt over halvdelen er blandet på et værk på byggepladsen, og resten er leveret fra Bach Gruppens betonfabrik i Nordhavn.

Norconsult konkluderer i deres redegørelse fra april, at på baggrund af en samlet vurdering af de 380 siders følgesedler af den producerede beton og det norske granit og sand fra Lindø, som er brugt til produktionen, så er "alle krav til betonkvaliteten overholdt eller udført bedre i den udførte bundplade". Og lidt længere nede i redegørelsen står der, at "på den baggrund vurderes den reducerede styrke ikke at have nogen betydning for bygningens sikkerhed".

Teknologisk Institut skal nu teste om den konklusion er korrekt ved en fysisk undersøgelse af betonen. I starten af juli udtog instituttet fire cirka 80 cm lange og 10 cm brede borekerner fra bundpladen, og de skal nu tryktestes og analyseres. Derefter overdrages rapporten til Københavns Kommune.

- Når politiet og bygningsmyndigheden modtager resultaterne af den tekniske undersøgelse, vurderer vi næste skridt i sagen, skriver Teknik- og Miljøforvaltningens i dag til TV 2.

Hvad vil I gøre hvis Teknologisk Instituts undersøgelse af boreprøverne viser, at betonen i bundpladen er af en markant dårligere kvalitet end Norconsults rapport anslår?

- Det er den ikke, så det er ikke noget der bekymrer os. Vores opfattelse er, at Københavns Kommune er trygge ved styrken af betonen i bundpladen efter de har læst Norconsults redegørelse, siger direktør Lene Christensen.