Nyheder

Politisk flertal vil styrke de statslige tilsyn på landets plejehjem

Tilsyn er én af de vigtige knapper, som sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har tænkt sig at skrue på efter TV 2-dokumentar om omsorgssvigt.

Et politisk flertal bakker nu op om ønsket om at styrke de statslige tilsyn af landets plejehjem.

Det sker efter, TV 2 har vist forholdene hos 90-årige Else Marie Larsen og 91-årige Niels Nielsen, som begge er ramt af svær demens.

I dag er det de enkelte kommuners opgave at føre tilsyn med forholdene på plejehjemmene i deres egen kommune. Derudover kontrollerer det statslige tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed står for, en række af landets plejehjem om året.

Men både TV 2s skjulte optagelser og aktuelle påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at der er stor forskel på, hvad henholdsvis det kommunale og det statslige tilsyn opdager, når de er på besøg på plejehjemmene.

Derfor er der behov for at gå tilsynsmodellerne efter i sømmene, mener Venstres ældreordfører, Jane Heitmann:

- Det dur ikke, at kommunerne kan kontrollere sig selv og give thumbs up, og når Styrelsen for Patientsikkerhed kommer umiddelbart efter, så bliver tomlen vendt ned, siger Jane Heitmann.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, er enig:

- Det er både et spørgsmål om penge til flere ansatte og mere tid, men også at sikre en ordentlig uddannelse og nogle ordentlige arbejdsforhold. Og så er det et spørgsmål om at få et ordentligt tilsyn, fordi kommunerne fører lige nu tilsyn med sig selv - og det kan enhver jo sige sig selv, at det går jo ikke, siger Pernille Skipper.

”Et hjertevarmt personale”

På Huset Nyvang i Randers Kommune, hvor 91-årige Niels Nielsen bor, var det kommunale tilsyn sidst på besøg 19. september sidste år. Efter besøget fik plejehjemmet den næstbedste karakter i tilsynsrapporten med en enkelt bemærkning om manglende systematik i dokumentation og opfølgning på sårpleje.

Af rapporten fremgår det, at ”tilsynet oplever et hjertevarmt personale, som møder borgeren inkluderende”.

Tilsynet bestod blandt andet af et interview med 91-årige Niels Nielsen og tre andre beboere på Huset Nyvang. Baseret på de interviews konkluderede tilsynet, at ”borgerne oplever, at personalet taler pænt og ordentligt, og der er en god omgangstone”.

Der tegner sig dog et andet billede på de skjulte optagelser, som TV 2 har lavet hos Niels Nielsen.

For eksempel da Niels Nielsen en dag har et uheld og gentagne gange forsøger at få hjælp. Da en plejer kommer ind til ham for at hente ham med til frokost, forklarer han igen, at han har lavet i bukserne. Plejeren tjekker hans ble, men gør ikke noget ved det udover at trække bleen længere op på Niels.

I stedet henter hun frokost og serverer den for Niels Nielsen. Der går 9,5 timer, før Niels Nielsen får en ren ble på.

91-årige Niels Christian Nielsen beder gentagne gange forskellige plejere om at blive skiftet efter et uheld i bukserne. Men han får ikke en ny ble - i stedet får han serveret mad i sit værelse, hvorefter plejeren forlader ham. Video: Jonas H. R. Moe Video: TV 2 Danmark

Statsligt tilsyn førte til påbud på Kongsgården

På Plejehjemmet Kongsgården i Aarhus havde de sidst besøg af det kommunale tilsyn i maj sidste år. Dengang boede 90-årige Else Marie Larsen der endnu.

Tilsynet havde nogle enkelte anmærkninger, men konkluderede ellers efter besøget, at: ”opgaverne efter paragraf 83 og 86 generelt løses i overensstemmelse med kommunens serviceniveau, og at de sete forhold er uden alvorlig konsekvens for borgerne”.

Men de skjulte optagelser fra Else Marie Larsens hjem viser noget andet.

For eksempel at plejerne ikke skifter Else i op mod 24 timer. Hun får konstateret blærebetændelse og har diarré, og alligevel undlader plejerne at skifte hende.

Den 90-årige Else Marie Larsen køres til fest på plejehjemmet, selv om hun har diarré. Video: Jonas H. R. Moestrup Video: TV 2 Danmark

Og da det statslige tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed, var på besøg 28. maj i år, var konklusionen, at der var ”større problemer af betydning for patientsikkerheden”.

Kongsgården fik den næstdårligste karakter efter tilsynet, som resulterede i et påbud.

Ældre Sagen: Kommunerne er for hårdt bundet op

Kongsgården er ikke det eneste plejehjem i Danmark, hvor det statslige tilsyn har haft en anden opfattelse af forholdene end det kommunale tilsyn.

I øjeblikket er der ti plejehjem med et aktuelt påbud fra det statslige tilsyn. Seks af de plejehjem havde inden da haft besøg af det kommunale tilsyn uden videre bemærkninger. Det viser en opgørelse, som Jyllands-Posten har lavet.

Det mener Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, er ”helt uacceptabelt”. Det er hans opfattelse, at det kun kan lade sig gøre, fordi kommunerne skal føre tilsyn med sig selv.

- Det er et udtryk for, at de statslige tilsyn er professionelle. De er uafhængige, så de kan mere, og de tør mere. Hvorimod de kommunale tilsyn er alt for hårdt bundet op på de kommunale politikker, den kommunale økonomi og det tætte forhold mellem medarbejderne på plejehjemmet og i kommunen, siger Bjarne Hastrup.

Direktørens opfordring til politikerne på Christiansborg er derfor, at de sikrer flere statslige tilsyn fremover.

Tilsyn er en af knapperne, ministeren vil trykke på

Da 'Plejehjemmene bag facaden' var løbet over skærmen torsdag aften, deltog sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i en debat på TV 2 om omsorgssvigt på plejehjemmene.

Her fortalte han, at der er brug for at trykke på flere knapper for at undgå, at flere oplever det, som dokumentaren har vist.

- En af knapperne, det mener jeg, er tilsynet, sagde han.

Og i dag følger et bredt udsnit af Folketinget altså trop.

- Jeg synes, tilsyn er én af mange ting. Det giver god mening, at det ikke er kommunen selv, der fører tilsynet, siger Det Konservative Folkepartis partiformand, Søren Pape Poulsen.

Ifølge Jane Heitmann ønsker Venstre, at der både skal kigges på de anmeldte og de uanmeldte tilsyn.

Et tilsyn havde vel ikke opdaget det, som de skjulte kameraer har opdaget?

- Det er svært at sige, hvad et tilsyn kan pege på, og hvad det præcis kan fange af det, der har været vist i jeres dokumentar. Men det, et tilsyn skal fange, er for eksempel medicinhåndteringen og journalføringen, siger hun til TV 2.