Nyheder

Sydlige fisk flytter ind i danske farvande, mens danske fisk får det for varmt

Flere arter, der normalt lever i varmere farvande, slår sig ned i Danmark. Svært at kende konsekvenser, mener ekspert.

Fremover vil søhesten, rokken, sanktpeterfisken, sværdfisken og flyvefisk ikke længere være sjældne gæster i de danske farvande.

Verdens stigende havtemperaturer medfører nemlig, at fisk, der normalt lever på varmere steder, søger nordpå. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Og mens de sydlige fiskearter altså rykker sig nordpå, begynder nogle af de fisk, vi kender fra danske farvande, at få det for varmt. Det gælder blandt andet torsk og ålekvabbe, som vi kommer til at se mindre til.

De danske have kommer altså til at ændre sig.

Men hvad det betyder for havets økosystem, er svært at svare på. Det forklarer leder af Statens Naturhistoriske Museums fiskeatlas, Henrik Carl. Fiskeatlasset er en national kortlægning af de danske fisk.

- Det er enormt svært at gennemskue konsekvenserne, og endnu sværere at forudsige de fremtidige. Og det kan jo gøre det lidt uhyggeligt, siger Henrik Carl.

Klima er ikke den eneste forklaring

Ifølge Henrik Carl er de varmere havtemperaturer bestemt en del af forklaringen på, hvorfor vi ser flere arter fra varmere lande komme til Danmark.

Ligesom arter på landjorden leder fisk også efter nye 'græsgange'

Henrik Carl, leder af Statens Naturhistoriske Museums fiskeatlas

Men der er typisk flere faktorer, der gør sig gældende end bare temperaturen.

- Som eksempel ser vi tunen, som er kommet tilbage til Danmark for godt fem år siden. Det skyldes både, at tunbestanden er steget, efter at den har været helt fisket ned i mange år, og så breder den sig nu igen. Men det har bestemt også noget med føde at gøre, for tunen jagter makrellerne, forklarer Henrik Carl.

Fiskeri og føde er altså også centrale for, hvorfor arter flytter sig. Derudover er havstrømmene også med til at flytte på dyrene.

Og så kan fiskene også have deres egne årsager til at ville flytte sig.

- Ligesom arter på landjorden leder fisk også efter nye 'græsgange'. Altså tager ud og leder efter steder, der er bedre, siger Henrik Carl.

Dybhavsfiskene bliver taberne

Havbiolog Matilde Sort fra WWF Verdensnaturfonden forklarer, at det kan have store konsekvenser for økosystemerne, når arter flytter sig fra ét havbassin til et andet.

Nytilkomne arter kan blive invasive og eksempelvis fjerne fødegrundlaget for de eksisterende arter - eller simpelthen spise deres æg og yngel. Det gælder, hvad enten arterne flytter sig som følge af temperaturstigninger eller på anden vis.

Men ifølge Matilde Sort går temperaturstigningerne hårdest ud over arterne, der lever dybere end 200 meter under vandoverfladen.

- De arter, der som udgangspunkt lever de koldeste steder, vil ikke have nogen steder at tage hen, når varmen synker længere ned i havet. Det er især arterne på det dybeste hav, der er udsatte, siger Matilde Sort.

Disse fisk er blevet mere normale i danske farvande

  1. Sanktpetersfisk

  2. Søhest

  3. Flyvefisk

  4. Sværdfisk

  5. Rokker

Kilder: Kristeligt Dagblad, Fiskeatlas (KU)

I listen nedenfor kan du se nogle af de fisk, vi vil se mindre til i danske farvande, når temperaturen stiger.

Disse fisk er på vej væk fra danske farvande

  1. Ålekvabbe

  2. Torsk

  3. Sej

  4. Smelt