Millionsvindel i Socialstyrelsen

Britta Nielsens børn skal i fængsel - anker dommen

Hvad skete der? I dag var der domsafsigelse i sagen mod Samina, Jamilla og Jimmy Hayat. De tre søskende var tiltalt for groft hæleri for samlet omkring 51 millioner kroner.

Hvordan gik det? Alle tre tiltalte blev fundet skyldige og idømt ubetingede fængselsstraffe på mellem halvandet og 3,5 års fængsel.

Livebloggen opdateres ikke længere.

Slut for nu

Hermed slutter vores livedækning af sagen mod Britta Nielsens børn, som altså i dag blev idømt mellem halvandet og tre og et halvt års fængsel. De ankede alle til landsretten.

Forsvarer: Ekstremt hård straf

Samina Hayats forsvarer, Christian Buhl Bjerrehuus, ønskede efter dommen ikke at fortælle, hvordan hans klient reagerede. Men han ankede dommen på stedet.

- Det er fordi, jeg mener, at det decideret er en forkert dom. Jeg mener, at den vurdering, der er foretaget, ikke er rigtig. Man har jo sagt, at min klient og hendes søskende havde en formodning, og man har lagt den laveste fortsætsgrad til grund for denne her vurdering, siger han til TV 2.

- Men samtidig har man også konstateret, at ingen andre har reageret på det her, men omvendt sagt, at børnene skulle have reageret på det her. Derudover mener jeg, at det er en ekstremt hård straf, som ikke følger praksis på området, fortsatte han.

Venter med at afsone

Det kan lige tilføjes, at de tiltalte almindeligvis først afsoner en fængselsstraf efter endelig dom, og alle tre har altså anket til landsretten.

I sin afgørelse her i dag tilsidesatte retten de tiltaltes forklaringer og henviste til, at deres forældre begge havde haft en almindelig økonomi.

Retten mente altså, at de alle havde kriminelt forsæt, da de måtte havde indset, at det var sandsynligt, at pengene stammede fra kriminalitet, og forholdt sig accepterende til det. 

Skuffet over Britta Nielsen

De dømtes mor, Britta Nielsen, skulle efter planen have vidnet i sagen, men da hun sad i retten 16. maj, ville hun pludselig alligevel ikke vidne.

Den beslutning blev Jamilla Hayats forsvarer, Peter Secher, også spurgt til efter dommen.

- Det var jeg så skuffet over, som man kunne være, men det er jo ikke min beslutning, men hendes, sagde han til TV 2.

Dybt uenig i rettens afgørelse

Jamilla Hayats forsvarer, Peter Secher, er dybt uenig i rettens afgørelse, siger han til TV 2.

- Jeg tænker, at sådan en sag her er rimelig speciel, for den handler om, hvorvidt min klient har indset muligheden for, at morens penge stammer fra kriminalitet, og om hun har accepteret den risiko. Det er der ikke ført et eneste bevis for, og der er ikke andre, der har haft den mistanke, at børnene havde den mistanke. Så i det lys tænker jeg, at de burde være frifundet.

Tilfreds anklager: Et massivt forbrug af penge

TV 2 har nu fået en kommentar fra anklager Kia Reumert:

- Jamen først og fremmet er vi utrolig tilfredse med, at retten har fulgt os i alt det, vi har gjort gældende under de sidste mange retsdage, siger hun.

- Det afgørende er, at der har været et massivt forbrug af penge i denne her familie. Her er retten enig i, at med så mange penge, de tiltalte har brugt, kan de ikke have undgået at være klar over, at det måtte stamme fra noget strafbart. Og så er man simpelthen ikke straffri.

Forsvarer: Han er ikke tilfreds med straffen

Som den eneste af de tiltalte var Jimmy Hayat til stede i retten, da dommen faldt.

- Han er meget rolig og fattet. Han er selvfølgelig ikke tilfreds med straffen, og derfor har vi også anket den til landsretten, siger hans forsvarer, Jan Schneider, til TV 2 efter dommen.

Biler og lejlighed konfiskeres

Samtidig med at dommer Henrik Munkholm læste dommen op, oplyste han, at retten har valgt konfiskere de tiltaltes udbytte i form af biler, indestående i banken og en lejlighed.

Der er tale om en andelslejlighed, som Jamilla Hayat købte i 2009 med sin mand og to børn, og som hun har boet i siden. Under sagen kom det frem, at Samina Hayat også har boet i lejligheden siden 2018.

Retten fastlog desuden, at de dømte skal betale sagens omkostninger.

Der var enighed om dommen blandt dommeren og de to domsmænd.

De skal afsone straffen

Retten har altså besluttet, at Britta Nielsens børn skal i fængsel. Ingen af straffene er gjort betingede.

Retten lagde vægt på beløbenes størrelse og tog højde for de tiltaltes gode personlige forhold. Retten sammenholdt også strafudmålingen med den straf, Britta Nielsen fik i februar. Hun blev dømt til fængsel i seks år og seks måneder.

Alle tre anker

Jamilla og Samina Hayat, som ikke er til stede, vil frifindes og anker til landsretten, meddeler deres forsvarer.

Det samme gør Jimmy Hayat, oplyser hans forsvarer nu.

Diskuterer mulig anke

Jimmy Hayat tager betænkningstid i forhold til at anke og forlader retslokalet for at drøfte det med sin forsvarer.

Jimmy Hayat er idømt fængsel i to år og seks måeneder.

Skyldig i børneporno

Jimmy Hayat frifindes for første led i forhold nummer to. Det handler om besiddelse af børnepornografisk materiale på en bærbar computer.

Retten finder til gengæld Jimmy Hayat skyldig i led to, der handler om besiddelse af børnepornografisk materiale på en ekstern harddisk.

Loggede på konto med Nem-id

Dommeren læser op, at Samina Hayat 400 gange har logget på sin konto med Nem-id, selvom hun har forklaret, at hun ikke var bekendt med sin økonomi.

Hun har også været på flere hesteauktioner og købt heste til flere millioner kroner.

Havde forsæt

Om Jamilla Hayat siger dommeren, at hun i gerningsperioden på 11 år måtte have indset, at det var sandsynligt, at de penge, hun fik fra sin mor, kom fra kriminelle forhold og accepteret det.

Hun havde dermed forsæt og kan dømmes for groft hæleri.

Det samme gælder for Samina Hayat.

Retten lægger desuden til grund, at Samina Hayat aldrig har haft et job eller en indtægt.

Bekendt med hinandens gaver

Dommer Henrik Munkholm læser nu op af præmissen for dommen.

De omhandlende pengebeløb hidrører fra Britta Nielsens bedrageri, lyder det.

Det lægges til grund, at de tiltalte i et vis omfang har været bekendt med de andres gaver, herunder heste og biler.

Dommen er faldet

Samina Hayat straffes med fængsel i tre år og seks måneder.

Jimmy Hayat straffes med to år og seks måneder.

Jamilla Hayat med et år og seks måneder.

Ingen døtre at se

Døren til retten er nu blevet lukket. Hverken Samina eller Jamilla Hayat er til stede. Det er kun Jimmy Hayat og de tre forsvarsadvokater.

Jimmy Hayat på plads

Der er nu få minutter, til Britta Nielsens børn får deres dom.

Jimmy Hayat er som den første af de tiltalte ankommet til retten sammen med sin forsvarer, Jan Schneider. Jimmy Hayat er klædt i en mørk skjorte med en tynd, sort striktrøje over. Han har kort fuldskæg og kort hår.

For lige at opsummere: Anklagerne mener, at de tiltalte skal straffes med halvandet til fire års fængsel. Alle forsvarere mener, at deres klienter skal frifindes.

Dørene er åbne

Vi er nu blevet lukket ind i retslokalet. Der er fortsat fem tomme tilhørerpladser. Der er også to tomme pårørendepladser, men de kan sagtens nå at blive besat endnu.

De to anklagere, Kia Reumert og Lisbeth Jørgensen, er netop kommet ind i lokalet. Det samme er Peter Secher, der er forsvarsadvokat for Jamilla Hayat.

Ingen af de tiltalte er her endnu.

Tilhørere stod klar i morges

Der er mødt en god håndfuld journalister op og nogenlunde lige så mange tilhørere, som alle venter uden for døren til retssalen.

Folk plejer at blive lukket ind, cirka 10-15 minutter før retsmødet begynder.

Der er et begrænset antal tilhørerpladser, og de første tilhørere stod klar til at sikre sig en plads, da retten åbnede klokken 8.30 i morges.