Rita

Den ældste, mindste og dyreste - her er Danmarks rekordskoler

Hver af skolerne har gjort sig bemærket og sat en danmarksrekord.

Friskoler, folkeskoler, privatskoler. Skoler i landsbyen og skoler midt i storbyen. Danske skoler findes i mange varianter.

I sæson fem af Rita, der har premiere 1. juni, har den politisk ukorrekte, men vellidte lærer netop åbnet en lilleskole med kun 14 elever. Lige så mange elever som på Danmarks mindste skole.

Nedenfor har vi samlet en liste over de danske skoler, der, ligesom Ritas skole, hvis den ikke var fiktiv, ville skille sig ud og skabe en rekord.

Viborg Katedralskole

Den ældste

Ser man på den ældste stadigt fungerende uddannelsesinstitution i Danmark, ligger tre skoler og slås om førstepladsen. Nemlig Roskilde Katedralskole, Ribe Katedralskole og Viborg Katedralskole. Der er usikkerhed om, hvornår skolerne blev grundlagt, men med stor sandsynlighed er den ældste Roskilde Katedralskole. De oplyser selv på deres hjemmeside, at skolen blev grundlagt omkring år 1020.

Ribe Katedralskole, som i dag er et gymnasium, kan med sikkerhed føres tilbage til 13. juni 1145, og Viborg Katedralskole er oprettet mellem år 1060 og midten af 1100-tallet. Det nøjagtige årstal kendes ikke, og man har derfor valgt at betragte år 1100 som skolens oprettelsesår.

Ser vi udelukkende på skoler, som også har yngre børn gående, er den ældste Herlufsholm Skole, der blev grundlagt i 1565. Herlufsholm kan dog spores helt tilbage til 1135, hvor det blev grundlagt som et benediktinerkloster under navnet Skovkloster.

Enderup skole

Den med det bedste gennemsnit

Med et gennemsnit på 9,2 opnåede eleverne på Endrupskolen i Fredensborg det højeste karaktergennemsnit ved den seneste beregning blandt samtlige af landets folkeskoler. Hvert år rykker skoler op og ned på listen og Endrupskolen har ikke tidligere haft æren af førstepladsen.

Det samlede landsgennemsnit på alle Danmarks folkeskoler ved afgangseksamen var i 2019 7,4.

Om en folkeskole er 'god' kan dog ikke udelukkende udregnes ud fra karaktergennemsnittet. Derfor findes der noget, der hedder socioøkonomisk reference. Den viser et tal for en skoles forventede gennemsnit set ud fra en masse ydre faktorer så som elevernes sociale og økonomiske baggrund, der kan påvirke, elevernes karakterer inddirekte.

For eksempel lå Endrupskolens socioøkonomiske reference på 8,6 og eleverne har derfor været endnu bedre, end de 'burde', ud fra hvad der forventes i forhold til deres sociale og økonomiske baggrund.

Det højeste karaktergennemsnit på fri- og privatskoler lå på 9,9. Det var Atheneskolen i Søborg - en skole for børn med høj intelligens - der havde det gennemsnit. Det koster 1.950 kroner om måneden at have sit barn på den skole, hvor juli er betalingsfri.

Copenhagen International School

Den dyreste

Den dyreste skole for elever i grundskolen hedder Copenhagen International School og har eksisteret siden 1963.

Her koster det minimum 126.000 om året at have sit barn gående - en månedspris på 11.000 kroner for at sende sit barn i skole, hvor juli er betalingsfri.

Copenhagen International School har både grundskole og gymnasium, og der går i alt 1000 elever på skolen med over 83 forskellige nationaliteter. Sproget på skolen er engelsk - både i og uden for klasselokalerne.

Skolegården på Anholt.

Den mindste

I 2018 lukkede Danmarks mindste folkeskole på Kattegatøen Endelave. Endelave Skole havde på daværende tidspunkt fire elever.

Danmarks mindste folkeskole er derfor nu Anholt skole og børnehave på Anholt. På den skole går der 14 elever og 5 børnehavebørn.

Skolen er opdelt i tre klasser. "Yngste klasse", "mellemste klasse" og "ældste klasse". I hver af klasserne undervises børn på forskellige klassetrin. I mellemste klassen går for eksempel Hans (3. klasse), Laura (3. klasse) og Alfred (4. klasse).

Sidste gang en 9. klasse dimitterede fra Anholt folkeskole var i 2016, hvor de fire elevers gennemsnit lå på 10,2. Langt over landsgennemsnittet på 7,4.

En anden skole, som også skal nævnes her, er Tunø Skole. Den huser pt. – foruden en skolelærer – fire skoleelever og to mindre børn, som passes af en pædagog. Skolen tilbyder skolegang til og med syvende klasse og samarbejder med Hou Skole om fællesundervisning en dag om ugen. Efter 7. klasse sendes eleverne på to års efterskoleophold på fastlandet eller på Samsø. Denne skole ligger dog administrativt under Hou skole, så den er teknisk set ikke den mindste.

En af de fire afdelinger af Glostrup skole. Dette er Nordvang.

Den største

I 2012 blev fire skoler lagt sammen i Glostrup. Navnet på skolen er Glostrup skole. Tidligere hed de Nordvang, Skovvangskolen, Vestervang og Søndervangskolen. Sammenlagt har skolen cirka 2100 elever i 2020.

Skolen er stadig opdelt i de fire lokationer med én samlet administration.

Cirka 50 ud af 130 fastboende er over 65 år på Anholt.

Den mest afsides

Når vi udregner mest afsides skole, er det afstanden fra en skole til en anden, vi bedømmer ud fra.

Derfor er det den danske ø Anholts skole, der løber med prisen her. For på Anholt ligger der kun én skole, og nærmeste skole er cirka 50 kilometer væk og ligger i Grenaa-området.

'Rita' kan ses på TV 2 PLAY her.