Politik

Nu skal Mette Frederiksen i ilden

Hvad skete der? Statsminister Mette Frederiksen (S) var i samråd om nedlukningen af Danmark.

Mette Frederiksen har nægtet at svare på, hvilke myndigheder der anbefalede hende at lukke Danmark ned - selvom oppositionen har krævet det. 

I dagens samråd forklarede hun, at det var "en bred kreds" af myndigheder, der kom med inputs, som regeringen traf de politiske beslutninger ud fra.

Tidligere på dagen var der også spørgetime i Folketinget, hvor statsministeren åbnede for at udbetale indefrosne feriepenge.

Livebloggen opdateres ikke længere. 

Politisk kommentator: - Det slutter ikke her

Fik vi et klart svar? 

- Vi fik i hvert fald det svar, hun havde tænkt sig at give, siger politisk kommentator Søs Marie Serup.

- At det var myndighedernes anbefaling, at man brød smittekæderne, og så traf regeringen beslutningen derfra. Hvis man havde forventet, at hun havde sat navn på en bestemt styrelse eller styrelsesdirektør, så ville man blive skuffet i dag og ikke føle, at man havde fået svar. 

Det slutter "bestemt ikke" her, forsikrer Søs Marie Serup. 

- Det ser jo overlegent ud fra statsministeren. Det ligner en slatten serv, der bliver ført tilbage med 240 i timen. Men blandt andre Pia Kjærsgaard (DF) får stillet nogle gode spørgsmål: Du taler om noget skriftlighed, kan vi så få det? Og kan partilederne få en fortrolig orientering? Det bliver fejet af fra statsministeren. 

- Der er ting at gå videre med. Og så længe der er det, så vil man som opposition blive ved med at hive i trådene for at se, om man kan få sweatheren til at gå op til sidst. 

Mette Frederiksen: - Jeg har givet et klart svar

Udenfor samrådslokalet siger statsminister Mette Frederiksen, at hun "har givet et klart svar på", hvilke myndigheder der anbefalede regeringen at lukke ned.

- Myndighederne siger, at vi skal bryde smittekæder og mindske menneskelig kontakt. Det medfører så en beslutning fra os om at lukke ned.

- Vi modtager rådgivning og anbefalinger om, hvordan vi kan få situationen under kontrol. Men beslutningen om, hvordan og hvor meget der skal lukkes ned er en politisk beslutning, siger Mette Frederiksen.

- Der er blevet holdt mere end 300 møder - herunder også med partilederne. Jeg mener simpelthen ikke, det er retvisende at påstå at nogen kan være efterladt med det indtryk, at regeringen ikke tog ansvar for situationen, siger hun til en journalist, der anførte, at nogle danskere kunne være efterladt med det indtryk, at nedlukningen var myndighedernes kald.

Hun fremhæver samtidig, at "ikke ét parti i Folketinget" i dag er imod, at regeringen lukkede Danmark ned.

Samrådet er slut

Samrådet er nu afsluttet, lyder det fra udvalgsformanden Henrik Dam Kristensen. 

Statsministeren afviser at udlevere interne dokumenter

Regeringen vil ikke oversende "interne dokumenter" omkring beslutningen om nedlukning af Danmark til Folketingets partier eller til partilederne, lyder det fra Mette Frederiksen.

Hun har allerede fastslået, at der ikke var et skriftligt grundlag for den direkte beslutning omkring nedlukningen. Det var der ganske enkelt ikke tid til at lave.

Til gengæld var der ifølge statsministeren andet skriftligt materiale i tiden op til beslutningen, men det vil regeringen ikke udlevere til Folketinget, da der er tale om "interne dokumenter".

Samrådet er forlænget

Samrådet skulle være afsluttet klokken 16.30. Men det blev forsinket en halv time på grund af afstemninger i folketingssalen, hvorfor det er blevet forlænget. Vi er i gang med nogle af de allersidste spørgsmål. 

Frederiksen kan ikke sige, om hun ville have gjort noget anderledes

Alternativets Torsten Gejl spørger, om statsministeren ville have gjort noget anderledes i dag, hvis hun havde den viden i marts, som hun har i dag?

Det tør hun ikke konkludere på. For vi bliver klogere hele tiden. Mette Frederiksen nævner, at hun stod på et pressemøde og sagde, at én person med covid-19 smitter tre andre, som hver smitter tre mere og så videre.

Men det, ved vi i dag, er forkert. Nu ved vi, at nogen stort set ikke smitter, mens andre er såkaldte 'superspredere'. 

Derfor tør hun ikke konkludere noget. For hvem ved, hvor vi står om bare tre måneder? Får vi en ny bølge til efteråret? 

Der skal være en evaluering

- Selvfølgelig kan man lave en evaluering, og det mener jeg også, at man skal, siger Mette Frederiksen. 

Men det bliver ikke nogen helt almindelig evaluering, mener hun, for der er tale om et ualmindeligt komprimeret forløb med ualmindeligt mange beslutninger. 

Hun sender også en stor tak til alle de mennesker i myndighedsorganerne, der har arbejdet non-stop i tre måneder. 

Det var en bred kreds af myndigheder

- Det er Statens Serums Institut, der leverer anbefalingen om at minimere den sociale kontakt. I Statens Serums Institut sidder eksperter i virologi. Det er faktisk nogle af verdens bedste, selvom de ikke altid behandles sådan i offentligheden.

- De anbefaler at minimere den sociale kontakt. Vi beder myndigheder om at komme med oplæg til udmøntningen. Det er en bred kreds af myndigheder, og vi træffer så den politiske beslutning, siger Mette Frederiksen.

Et skriftligt grundlag? Det var der ikke tid til

DF og Venstre vender tilbage til samrådsspørgsmålet. 

- Kan statsministeren ikke godt fortælle; var det NOST'en, var det Statens Seruminstitut eller andre, der anbefalede nedlukningen, spørger Peter Skaarup igen? 

Venstres gruppenæstformand Karsten Lauritzen kalder Mette Frederiksen en "dreven parlamentariker", der får samrådet til at handle om andet end spørgsmålet ved at tale om nedlukningen, som alle er enige i. 

- Hvilke myndigheder var det? For jeg så pressemødet, og jeg har også stemt for epidemilovgivningen, og det var min klare opfattelse, at det hvilede på klare anbefalinger fra myndighederne. Men det kan jeg så forstå nu, at så klart kan man ikke sige det.

Mette Frederiksen kan ikke komme det nærmere. Der blev spurgt til grundlaget for beslutningen, og det har hun udlagt, mener hun. 

Karsten Lauritzen efterspurgte også skriftligt grundlag, og her bliver Frederiksen ophidset: 

- Et skriftligt grundlag, det kan jeg ikke udlevere. For det havde vi ikke. Vi havde ikke tid til det, siger hun. 

- Hvis der skulle have været et skriftligt grundlag, så var vi kommet for sent. Vi træffer beslutningen på en dag, hvor jeg møder ind i Statsministeriet uden at tro, at vi skulle træffe beslutningen. Det tager lang tid at udarbejde et skriftlig grundlag. Et skriftligt grundlag findes ikke, for det var der simpelthen ikke tid til, siger Mette Frederiksen.

- Og jeg kan forsikre jer om, at hvis vi nogensinde kommer til at stå i den situation igen, så vil jeg ikke bruge tid på formuleringer. Så vil jeg bruge tid på at træffe de rigtige beslutninger. 

Nye Borgerlige roser statsministeren - ellers var det endt med svenske tilstande

Nye Borgerliges Pernille Vermund roser statsministeren for at have fulgt anbefalingen fra Statens Serums Institut om at bryde smittekæderne og begrænse aktiviteten.

Hvis regeringen havde fulgt Sundhedsstyrelsen og Søren Brostrøms råd, så havde Danmark nu været i samme situation som Sverige, mener Pernille Vermund:

- Så havde der været grund til at vi havde en rasende debat med statsministeren på samrådet i dag. Jeg vil gerne takke statsministeren for, at hun lyttede til Statens Serums Institut, siger Pernille Vermund.

Kåre Mølbak rådede til at handle hurtigt

Både SF og Radikale Venstre roser Mette Frederiksen og erklærer sig tilfredse med hendes redegørelse. 

Jens Rohde (R) deltager lidt utraditionelt i samrådet via Microsoft Teams. Han takker for hendes redegørelse, der var "fyldestgørende" for ham. 

Han vil bare gerne høre, om statsministeren kan bekræfte det, som Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut fortæller i dagens Politiken

Mølbak fortæller, at han ikke var enig i Sundhedsstyrelsens daværende rolige linje. Han rådede tværtimod til at handle, "før man synes, det er nødvendigt". 

- Jeg sagde: Hvad der skal gøres, er op til jer beslutningstagere. Jeg er ikke beslutningstager i det her land, men det, man skal gøre, skal man gøre tidligt. Ellers kan man stå i en situation som i Italien, siger Kåre Mølbak i dag.

Mette Frederiksen bekræfter: 

- Anbefalingen var, at vi skulle minimere unødvendig aktivitet. Og det indgik også i de drøftelser, der var på det tidspunkt, at vi ville få en udfordring politisk på sigt. For forudsætningen for at gøre det rigtige var, at man skulle gøre det, før det var gået galt.

Partierne får ikke en liste

Flere partier har nu understreget overfor statsministeren, at ingen betvivler beslutningen om at lukke ned. De vil bare gerne vide, hvad det var for nogle myndigheders anbefalinger, man baserede beslutningen på. 

- Hvem er den myndighedsgruppe? Hvorfor er det principielt ikke at ville sige det, spørger for eksempel DF's Peter Skaarup.

Men statsministeren kommer ikke til at give en liste. 

 - Hvis man ser på den sundhedsfaglige viden om corona op til 11. marts, så kan vi se, at sundhedsmyndighederne faktisk havde en utrolig sparsom viden om sygdommen.

- Det, der står klart den 11. marts, er, at smittekæderne skal brydes. Forudsætningen for, at man kan det, er, at man mindsker den menneskelige aktivitet, for det er her smitten spreder sig. Vi får anbefalingen om at bryde smittekæder og mindske aktiviteten. Hvordan man gør det, er ikke en beslutning for en sundhedsmyndighederne. Det er vores beslutning for at følge de anbefalinger og den rådgivning, vi fik fra myndighederne om at mindske aktiviteten, siger Mette Frederiksen.

Ud over SSI henviser statsministeren igen til Den nationale operative stab (NOST), der har Rigspolitiet for bordenden.

Begge dele kan ikke være rigtigt

- Jeg har i tre måneder hørt på, at jeg var egenrådig, og der har været sammenligning med Nordkorea. Nu tegner man et billede af, at vi fulgte myndighedernes anbefalinger én til én. Begge dele kan ikke være sandt på samme tid, siger Mette Frederiksen.

Beslutningen om at nedlukke Danmark var politisk, understreger hun. Statens Serums Instituts vurdering og rådgivning fra en lang række andre myndigheder lå bag regeringens beslutning.

Hvad sagde statsministeren?

Da statsministeren tog ordet i Spejlsalen 11. marts, sagde hun blandt andet:

- Vi skal sætte ind, hvor det virker. Der, hvor smitten spredes mest, Og det er, hvor mennesker forsamler sig. Der, hvor mange mennesker er samlet: Daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, aktivitetstilbud, arrangementer, kollektiv trafik. Og derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode.Vi anlægger med andre ord et forsigtighedsprincip. 

- Der skal, på baggrund af det sundhedsmyndighederne har sagt, være mere afstand fysisk imellem os, og man skal tage hensyn til hinanden i den omgang, man har, selvfølgelig ikke mindst, hvis man er syg.

- Myndighederne har på et tidligere tidspunkt opfordret til, at man ikke samles mere end 1000 mennesker. Nu lyder opfordringen herfra til, at man ikke samler flere end 100 mennesker indendørs.

Talen kan læses i sin helhed på Statsministeriets hjemmeside.

- Det kommer jeg til at stå på mål for til den dag, jeg dør. 

Ved indgangen til marts troede alle, at vi havde mere tid. Men smittetallet udviklede sig eksplosivt, fortæller statsministeren. 

11. marts - på dagen før nedlukningen - vurderede Statens Serum Institut, at Danmark lå højere oppe på smittekurven, end man troede. 

På baggrund af alle de samlede myndigheder traf regeringen beslutningen om, hvordan Danmark skulle lukkes ned. Hvor hårdt og hvor hurtigt - det var alene regeringens beslutning, forsikrer Mette Frederiksen. Og den endelige beslutning om, hvordan landet skulle lukkes ned, blev truffet på dagen. 

- Hellere handle i dag, end fortryde i morgen. Det kommmer jeg til at stå på mål for til den dag, jeg dør. 

 - Vi anlagde som regering et forsigtighedsprincip. SSI anbefalede at minimere aktiviteten, og en bredt sammensat myndighedsgruppe anbefalede, hvordan man kunne lukke ned konkret. Ovenpå anbefalingerne fra en bredt sammensat myndighedsgruppe kommer så det politiske valg om, hvordan vi konkret lukker ned.

- Hvis man tager enkelte sætninger ud af pressemøder, så kan det fremstå som om, vi fulgte myndighedernes anbefalinger én til én. Men ingen der har fulgt pressemøder kan være i tvivl om, at regeringen traf politiske beslutninger. Vi gjorde, det bedste, vi kunne, siger Mette Frederiksen.

- Når vi som regering traf den beslutning, vi gjorde, var det derfor en politisk handling. De interne beslutningsprocesser mellem en regering og embedsmænd fungerer jo ikke sådan, at en myndighed kan komme og sige, at nu skal I gøre sådan og sådan, siger Mette Frederiksen. 

Regeringen ville ikke fralægge sig ansvar

Statsministeren fastslår, at det var ikke meningen at dække sig ind under myndighederne, da hun sagde: "Og derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode."

Hendes næste sætning var, at "vi som regering anlægger et forsigtighedsprincip". 

- Der lå ikke et ønske fra regeringens side om at fralægge sig ansvaret. Det er et regeringsansvar at lede et land igennem en krise, siger hun. 

Det var en politisk beslutning at lukke ned

Mette Frederiksen i samråd om nedlukningen af Danmark.

Regeringen traf alene beslutningen om, hvilke dele af Danmark der skulle lukke ned, siger Mette Frederiksen.

- Der er ganske langt fra at træffe den overordnede beslutningen om at lukke ned til at beslutte, hvilke dele af landet der skulle lukke ned. Den beslutning om, hvilke dele af Danmark der skulle lukke ned, traf regeringen alene. Det er en politisk beslutning, siger statsministeren under samrådet.

- Det var en opgave for det nationale kriseberedskab.

Selve beslutningen om at lukke Danmark blev truffet 11. marts, siger Mette Frederiksen på samrådet. Hun siger om, hvilke myndigheder der blev inddraget:

- I tiden op til den 11. marts rådførte vi os intensivt med en lang række myndigheder. Det stod klart, at virusen berører stort set alle ministerområder i Danmark.

- Vi vurderede derfor tidligt, at det ikke var kun en sundhedskrise, men samfundskrise. Det var en opgave for det nationale kriseberedskab. Den Nationale Operative Stab (NOST) blev aktiveret. Samtidig holdt vi i regeringen møder og rådførte os løbende med myndigheder, siger Mette Frederiksen.

Hun peger blandt andet konkret på Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet.

Baggrundstæppet for beslutningen 11. marts

Statsminister Mette Frederiksen fortæller om tiden op til pressemødet 11. marts: 

- Med erfaringerne fra udlandet stod det klart, at en stor andel af dem, der blev indlagt, fik svære og lange forløb under intensiv behandling. Der var lang inkubationstid. Der gik uger, fra smitten spredte sig til, at det kunne aflæses i indlæggelsestallene. Vi så ind i en ny sygdom, et monster. Det kunne give en hale af en voldsom stigning af indlagte og døde, at man som samfund havde taget tiltag til at bremse smitten. 

- 1. marts havde vi fire smittede. 11. marts stod vi med over 500 smittede danskere. Samme dag erklærede WHO udbruddte for en global pandemi.

- Tingene udviklede sig dramatisk time for time. For regeringen var det ikke en mulighed at lade stå til. Der måtte handles hurtigt, og hver dag måtte vise sig at få betydning. Valg måtte træffes. På et meget spinkelt grundlag. Der var ikke en drejebog. Vi trådte alle sammen på ubetrådt land. Det var baggrundstæppet for belutningen 11. marts.

Det store spørgsmål

Venstres Sophie Løhde interviewes før Statsminister Mette Frederiksen (S) ankommer til samråd tirsdag den 9. juni 2020.

Der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved nedlukningen af Danmark, forsikrer Venstres Sophie Løhde. Men hun vil have svar på: 

- Hvis det ikke var sundhedsmyndighderne, hvilke myndigheder var det så, statsministeren valgte at bruge som begrundelse for at lukke samfundet ned på pressemødet 11. marts?